Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Western Digital realizuje ďalšiu fázu svojho technologického plánu pre pevné disky a poskytuje zákazníkom z oblasti hyperškálovateľných riešení, cloudových úložísk a podnikovej sféry bezkonkurenčné možnosti, ktoré im pomôžu dosiahnuť ciele udržateľnosti a znížiť celkové náklady na vlastníctvo

Pribúdajú nové aplikácie, rozširujú sa prípady použitia zariadení generujúce dáta a rastie počet digitálne prepojených zariadení. To je dôvodom, prečo ostávajú pevné disky (HDD) podnikovej triedy spoločnosti Western Digital kľúčové pri napomáhaní zákazníkom, ako navrhnúť nákladovo efektívnejšie, škálovateľnejšie a udržateľnejšie infraštruktúry dátových centier. V kombinácii s nástupom generatívnej umelej inteligencie a množstvom inovatívnych aplikácií dopyt po vysokokapacitných, úsporných a spoľahlivých úložiskách začne prudko rásť.

Spoločnosť Western Digital využíva rad technologických inovácií (ePMR, OptiNAND™, UltraSMR a ďalšie) k zabezpečeniu predvídateľného rastu kapacity v škálovateľných a vysoko spoľahlivých produktoch. Spoločnosť Western Digital teraz dodáva nový rad pevných diskov CMR s desiatimi platňami a kapacitou 24 TB1 pre zákazníkov z oblasti hyperscale, cloudu a podnikových dátových centier. Súčastne sa rozbiehajú dodávky nového 28TB pevného disku SMR, ktorý prispieva k vedúcim pozíciám a dynamickému rozvoju spoločnosti Western Digital v oblasti SMR a nadväzuje na kapacitu 26TB diskov. Boli to 26TB pevné disky SMR, ktoré tvorili takmer polovicu všetkých exabytov dodaných do dátových centier v prvom štvrťroku fiškálneho roku 2023.

„Spoločnosť Western Digital týmito novými ponukami opäť dokazuje, že pevné disky nie len držia krok, ale razia si cestu vpred a zabezpečujú, že dnešné a budúce dátovo náročné aplikácie majú pevný základ, na ktorom môžu stavať, povedal Ed Burns, riaditeľ výskumu pevných diskov a úložných technológií v spoločnosti IDC. „Pozorujeme silnú dynamiku v prospech diskov SMR spoločnosti Western Digital a veríme, že zavádzanie technológie SMR bude naďalej rásť, pretože ich nový 28TB pevný disk SMR ponúka ďalšiu presvedčivú ponuku hodnoty TCO, ktorú zákazníci cloudových služieb nemôžu ignorovať.“

Nová generácia diskov je postavená na osvedčenej platforme a technologických inováciách špeciálne navrhnutých pre zákazníkov dátových centier, ktorí trvalo hľadajú úložisko s najvyššou kapacitou, ktoré im pomôže dosiahnuť čo najnižšie celkové náklady na vlastníctvo (TCO). Tieto vysokokapacitné pevné disky sú taktiež významným krokom vpred pri plnení cieľov spoločnosti v oblasti udržateľnosti a smerom k pomoci zákazníkom dátových centier pri plnení ich cieľov. Konkrétne sú tieto 28TB a 24TB pevné disky vyrobené z 40 % (podľa hmotnosti) recyklovaného obsahu a sú o viac než 10 %² energeticky účinnejšie na terabajt, čo prispieva k dosiahnutiu cieľov zákazníkov v oblasti energetickej účinnosti infraštruktúry dátových centier vo veľkom meradle.

„Nové aj existujúce koncové zariadenia z priemyslových odvetví, pripojené zariadenia, digitálne platformy, inovácie umelej inteligencie, autonómne stroje a ďalšie vytvárajú každý deň ohromujúce množstvo dať. Táto neúnavná tvorba dať si nakoniec nájde cestu do cloudu, čo je podporené naším neustálym pokrokom v oblasti pevných diskov,“ povedal Ashley Gorakhpurwalla, EVP a GM, HDD Business Unit, Western Digital. „Ako strategický partner zákazníkov z oblasti cloudu a dátových centier po celom svete rozširujeme hodnotu našej osvedčenej platformy HDD a technologických inovácií, aby sme poskytli najvyššiu kapacitu HDD úložísk a hodnotu TCO, ktorú naši zákazníci vyžadujú.“

28TB pevný disk Ultrastar® DC HC680 SMR

Spoločnosť Western Digital je hnacou silou ďalšieho veľkého posunu v oblasti cloudových dátových centier vďaka pevným diskom SMR. Nový pevný disk Ultrastar DC HC680 SMR HDD s kapacitou 28 TB poskytuje najvyššiu hustotu úložiska pre zákazníkov z oblasti hyperscale, cloudu a podnikových riešení. Je navrhnutý pre pracovné záťaže so sekvenčným zapísom, kde sú kritickými parametrami hustota úložiska, watt/TB a $/TB, a je určený pre prostredia, ako sú hromadné úložiská, online zálohovanie a archivácia, video dohľad, cloudové úložisko, úložisko pre zabezpečenie archivácie zhôd s predpismi, úložisko veľkých objemov dát a ďalšie aplikácie, kde sa vyžaduje len občasný prístup k dátam. Rastúcemu zoznamu zákazníkov, ktorí optimalizovali svoje úložisko tak, aby využívali výhody SMR, umožňujú tieto disky pokračovať vo výhode integrácie HDD s najvyššou kapacitou na trhu a škálovať ponuku produktov pri nižšej spotrebe energie.

24TB pevný disk Ultrastar DC HC580 CMR

Zavádzanie inovácií vo veľkom meradle pokračuje u 24TB pevného disku Ultrastar DC HC580 CMR s vylepšenou technológiou OptiNAND. Disk predstavuje ďalší skok v hustote dát a umožňuje zákazníkom dátových centier maximalizovať úložisko na rovnakej ploche a v prostredí s obmedzenou spotrebou energie. Pre lepšiu hustotu úložiska môže HC580 umožniť až 612 TB1 surového úložiska na jednu rackovú jednotku v riešení 4U so 102 diskovými pozíciami. Tieto disky sú taktiež energeticky účinnejšie, zabezpečujú o 12 % menej Wattov/TB2 v porovnaní s predchádzajúcou 22TB verziou.

Pevné disky Ultrastar DC HC680 a HC580 sú v súčasnej dobe overované vybranými poskytovateľmi hyperškálovateľných riešení, zákazníkmi CSP a OEM a sú teraz k dispozícii pre veľkých podnikových zákazníkov, ktorí hľadajú najvyššiu kapacitu s nižšou spotrebou na terabajt pre navrhovanie efektívnejších úložných systémov a dátových centier.

Verzie pevných diskov Ultrastar DC HC680 a HC580 SAS budú k dispozícii v prvom štvrťroku roku 2024.

Hybridné úložné platformy Ultrastar Data60 a Data102

Nové disky Ultrastar sú taktiež kvalifikované a integrované do hybridných úložných platforiem Ultrastar Data60 a Data102 JBOD, ktoré sú kľúčovými stavebnými prvkami pre návrh disagregovaných úložísk novej generácie a softvérovo definovaných úložných infraštruktúr (SDS). Každá úložná platforma je vybavená unikátnymi technológiami IsoVibe™ a ArcticFlow™ pre vyšší výkon a spoľahlivosť. Platformy Ultrastar Data60 a Data102 s novými pevnými diskami budú k dispozícii od budúceho mesiaca. 

Pevné disky WD Gold® 24 TB1 CMR

Spoločnosť Western Digital teraz taktiež dodáva do predajného kanálu svoj 24TB pevný disk WD Gold CMR SATA. Tieto disky špeciálne navrhnuté pre systémových integrátorov a predajcov, ktorí poskytujú svoje služby podnikom a malým a stredným firmám, ktorí potrebujú spoľahlivejšie úložisko na prácu s veľkými objemami dát a podnikovými úložiskami, než sú tradičné klientske HDD. Disk WD Gold 24 TB HDD využíva inováciu technologickej platformy Ultrastar, poskytuje až 2,5 miliónov hodín MTBF (projektované3), je vybavený technológiou ochrany proti vibráciám, je navrhnutý tak, aby zvládol pracovnú záťaž až 550 TB za rok4 a je na neho poskytovaná päťročná obmedzená záruka.

Značky: