Väčšina Wi-Fi prepojení na internet je rýchlych, ale tento spôsob má svoje problémy. Pokiaľ je na jeden Wi-Fi router pripojených veľa používateľov,  rýchlosť pripojenia je nízka, dokonca nulová. A to, že na jeden router je pripojených veľa používateľov sa bežne stáva napr. na konferenciách, tlačových besedách alebo počas prestávky divadelných predstavení.

Práve preto prichádza nový spôsob, ako sa budú dať vylepšiť Wi-Fi routre. Tieto zariadenia majú využívať doplnkový infračervený lúč na vysielanie dát do prijímacej stanice a doterajšie skúšky vyzerajú sľubne.

Tento návrh podla študentka Joanne Oh z holandskej univerzity Eindhoven University of Technology. Infračervený lúč pritom môže prenášať dáta teoretickou rýchlosťou 40 Gbit/s a to len po jedinom takomto lúči. Každá svietiaca anténa pritom môže vysielať viacero lúčov a každý lúč môže byť zameraný na individuálny smartfón, tablet alebo notebook. Znamená to, že prenos dát sa nespomalí, aj keď na jedno zariadenie bude pripojených veľa používateľov. Zároveň sa rádiové vysielanie nebude vzájomne ovplyvňovať.

Táto technológia má však svoje medzery. Infračervený lúč totiž nemôže prejsť cez steny, čo sa čisto Wi-Fi signálu darí. A či sa budú používať samostatné svetelné antény v každej miestnosti v dome, to sme si nie istí. Navyše, testovanie zatiaľ prebehlo len na downloade smerom k používateľovi. Ako to bude s uploadom smerom von, to nie je jasné.

Zdá sa však, že toto riešenie s kombináciou Wi-Fi a infračerveného lúča bude vhodné do menších domácností a úradov. Veľa bude záležať na tom, či nejaká veľká firma výskum študentky aj premení na reálny produkt.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.