Problémom, s ktorým sa stretlo mnoho študentov na fakulte, je nedostatok priestorov na stretávanie sa so spolužiakmi a na spoluprácu na projektoch a zadaniach.

Vyhradené miesta v knižnici či na chodbách boli (v časoch, keď sa ešte chodilo do školy) často obsadené. Aj preto na fakulte vzniká nový coworkingový priestor, ktorý bude slúžiť študentom, zamestnancom aj návštevníkom fakulty. Coworkingové centrum WorkZone bude vybavené novo-vytvoreným rezervačným systémom, ktorý okrem rezervácie miest poskytuje aj kalendár a archív podujatí konajúcich sa v týchto priestoroch.

Rezervačný systém bude spolu s ostatnými, už existujúcimi aplikáciami, ktoré sa využívajú pri výučbe na našej fakulte súčasťou Kubernetes klastra, ktorý rieši ďalšie problémy študentov ako napríklad nedostupnosť týchto aplikácií. Našim cieľom bolo zjednotiť vzdelávacie aplikácie do spoločnej platformy.

Ponúkané riešenie

Pomocou rezervačného systému WorkZone pre novo-vznikajúce coworkingové centrum si študenti a pedagogickí zamestnanci fakulty vedia rezervovať malé meetingové miestnosti s kapacitou 4-10 ľudí pre spoločnú prácu na zadaniach, tímových projektoch či menších cvičeniach. V systéme jednoducho vyberú voľné miesto z mapy miestností, zadajú dátum, čas, názov a pridajú spolužiakov. Ak sa skupina študentov potrebuje stretávať pravidelne, v rezervačnom systéme zvolí možnosť opakovaných rezervácií. V prípade, že sa študent potrebuje nerušene sústrediť na svoju prácu, je tu možnosť rezervácie samostatného miesta v tzv. „Silent zone“, kde sú pripravené oddelené miesta s internetovou prípojkou, zásuvkou a monitorom. Všetky vytvorené rezervácie sa navyše zaznamenávajú aj do Google kalendára študenta prostredníctvom fakultného GSuite účtu.

Systém takisto umožňuje učiteľom a zamestnancom vytvárať v miestnostiach s väčšou kapacitou rôzne prednášky, workshopy a diskusie. Pre ostatných používateľov aplikácia ponúka prehľad najbližších podujatí, ktoré sa v coworkingovom centre budú konať a taktiež archív predchádzajúcich podujatí.

Úvodná stránka aplikácie umožňuje vyhľadávanie voľných miestností a zobrazuje prehľad najbližších podujatí

Úvodná stránka aplikácie umožňuje vyhľadávanie voľných miestností a zobrazuje prehľad najbližších podujatí

Cieľovou skupinou našej aplikácie sú študenti fakulty informatiky, o ktorých vieme, že od fakultného systému budú mať vysoké očakávania. Preto sme ešte pred samotnou implementáciou venovali čas vytváraniu low-fidelity návrhu a následne funkčného prototypu, ktorý sme použili pri používateľskom testovaní na vzorke študentov zo všetkých troch stupňov štúdia na našej fakulty. Účelom bolo odhalenie prvotných problémov s našim dizajnom. Pomocou testovania vopred pripravených scenárov sa nám podarilo odhaliť nedostatky v prvotnom návrhu ako napríklad nejasná navigácia a umiestnenie prvkov na stránke alebo požiadavka na integrovanie Google kalendára s našim systémom. Odhalené nedostatky sme pri implementácii zapracovali.

Rezervačný systém nie je jediným systémom, ktorý fakulta využíva pri vzdelávacom procese našich študentov – ďalšími sú napr. Turing a Query, ktoré sa využívajú na precvičenie vedomostí, či naše vnútro-fakultné diskusné fórum Askalot. V súčasnosti tieto aplikácie fungujú nezávisle a každá z nich má osobitnú infraštruktúru, čo v minulosti pri väčšom preťažení často spôsobovalo výpadky.

Súčasťou nášho riešenia je aj návrh novej infraštruktúry v podobe Kubernetes klastra, ktorý je pripravený na zastrešenie všetkých spomínaných aplikácií. Výhodou je väčšia stabilita, dostupnosť a spravodlivé prerozdelenie zdrojov medzi integrované služby podľa aktuálnej vyťaženosti. Pri použití klastra sa znižuje šanca, že bude služba študentom nedostupná, napríklad počas nasadzovania novej verzie. Nami vytvorená infraštruktúra (zobrazená na obrázku) pozostáva z 3 virtuálnych strojov – jedného master a dvoch worker uzlov a zahŕňa aj monitorovacie nástroje. Navyše je všetko konzistentne pod jednou strechou.

Architektúra Kubernetes klastra

Architektúra Kubernetes klastra

O nás

Projekt bol vyvíjaný zohratým tímom študentov inžinierskeho štúdia Fakulty Informatiky a Informačných Technológií STU v Bratislave v zložení Tomáš Baláž, Nikoleta Hroncová, Lukáš Lačný, Jakub Macko, Jakub Manina, Jana Polláková a Veronika Magdaléna Rajňáková pod pedagogickým vedením Ing. Petra Bakonyiho.

Každoročná prestížna súťaž TP Cup je už tradičným vyvrcholením predmetu Tímový projekt. Dáva študentom inžinierskeho štúdia Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave príležitosť preukázať svoje schopnosti pri tvorbe jedinečných riešení v rámci predmetu, v ktorom sa v tíme dva semestre vytvára riešenie problému spojeného s odborom, ktorý študenti študujú. TP Cup predstavuje výzvu pre budúcich IKT profesionálov, ktorí chcú zmerať svoje schopnosti s ostatnými, preukázať že „na to majú“ a súčasne vytvoriť a „predať“ použiteľné riešenia, ktoré neskončia zabudnuté v zásuvke.

 

Značky: