Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Obchodný výkon dosahuje historické maximá vo všetkých segmentoch a vytvára dlhodobú hodnotu.

Spoločnosť sa stáva značkou č.2 na trhu smartfónov – Xiaomi sa neprestáva venovať technologickým inováciám a rozvoju talentov

Xiaomi Corporation (ďalej ֦ Xiaomi ֞ alebo֦ Skupina ֞; kód na burze: 1810), spoločnosť zameraná na spotrebnú elektroniku a smart výrobu, ktorej hlavnou činnosťou je výroba smartfónov a inteligentného hardvéru, ktoré sú prepojené na platforme Internetu vecí (IoT), oznámila neauditované konsolidované výsledky za obdobie troch a šiestich mesiacov, ktoré bolo ukončené ku dňu 30. júna 2021.

V druhom štvrťroku 2021 celkové príjmy spoločnosti Xiaomi dosiahli 87,8 miliardy RMB, čo predstavuje medziročný nárast o 64 %. Upravený čistý zisk za toto obdobie bol 6,3 miliardy RMB, t.j. medziročný nárast o 87,4 %. Celkové príjmy aj upravený čistý zisk dosiahli v tomto štvrťroku rekordné maximá a preukázali výnimočnosť obchodného modelu spoločnosti aj robustnosť jej prevádzky.

Najvýznamnejšie finančné udalosti druhého štvrťroku 2021:

  • celkové príjmy vo výške 87 789 miliónov RMB, medziročný nárast o 64 %
  • hrubý zisk približne na úrovni 15 148,1 milióna RMB, medziročný nárast o 96,7 %;
  • upravený čistý zisk mimo rámec IFRS vo výške 6 321,5 milióna RMB, medziročný nárast o 87,4 %.

Najvýznamnejšie finančné udalosti prvého polroku 2021:

  • celkové príjmy vo výške 164 671,2 milióna 2021, medziročný nárast o 59,5%;
  • hrubý zisk približne na úrovni 29 309,4 milióna RMB, medziročný nárast o 92,1%;
  • upravený čistý zisk mimo rámec IFRS vo výške 12 390,8 milióna RMB, medziročný nárast o 118,4%.

Spoločnosť Xiaomi Corporation uviedla: ֦ Aj v druhom štvrťroku 2021 bola naša hlavná stratégia „Smartphone × AIoT“ oporou nášho vynikajúceho výkonu. Naďalej budeme pokračovať v realizácii našej stratégie dvoch značiek, zvyšovať investície do pokrokových technológií, získavať a rozvíjať talenty aj inovovať možnosti kanálov, vylepšovať naše ponuky prémiových smartfónov a zlepšovať používateľské zážitky. Zostaneme tiež oddaní našej hlavnej stratégii „Smartphone × AIoT“ a horlivo pracujeme na podporovaní inovácií v sofistikovaných a špičkových technológiách vo všetkých kategóriách produktov. Budeme tiež pokračovať v zlepšovaní konektivity medzi našimi smartfónmi a produktmi IoT, aby sme zabezpečili bezproblémové používateľské prostredie v celom rade našich produktov a priniesli lepší život každému na svete. ֞

Štvrťročné hodnotenie výkonu

V rebríčku svetových dodávok smartfónov sme sa posunuli na 2. miesto a značka Xiaomi sa tak vďaka svojim inovatívnym a vysokokvalitným výrobkom pevne etablovala na trhu prémiových smartfónov.

Keďže spoločnosť Xiaomi je aj naďalej odhodlaná rozvíjať technológie, získavať a rozvíjať talenty a inovovať možnosti kanálov, jej podnikanie so smartfónmi i v druhom štvrťroku 2021 stále vykazovalo výrazný rast, na čo poukazujú rekordné príjmy z predaja aj dodávky smartfónov. Príjmy zo smartfónov dosiahli v sledovanom období 59,1 miliardy RMB, čo je medziročný nárast o 86,8%. Globálne dodávky smartfónov skupiny dosiahli 52,9 milióna kusov, čo predstavuje medziročný nárast o 86,8%. Podľa údajov analytickej spoločnosti Canalys sa globálne dodávky smartfónov Xiaomi po prvý raz v druhom štvrťroku umiestnili na 2. mieste s trhovým podielom 16,7 %.

Medzitým rýchlo rástli aj dodávky smartfónov Skupiny na trhu pevninskej Číny. Podľa spoločnosti Canalys náš trhový podiel na trhu so smartfónmi v pevninskej Číne v druhom štvrťroku 2021 vzrástol na 16,8 % z 10,3 % v druhom štvrťroku 2020, čo znamená tretie miesto s medziročným nárastom dodávok smartfónov o 35,1%,. Ide o najvyššiu mieru rastu medzi hlavnými hráčmi na trhu.

Skupina naďalej realizuje svoju stratégiu dvoch značiek. Pod značkou Xiaomi sa stále zameriavame na rozširovanie a vylepšovanie nášho portfólia prémiových smartfónov. Nadväzujúc na všeobecnú popularitu modelov Xiaomi 11 Pro, Xiaomi 11 Ultra a Xiaomi MIX FOLD v prvom štvrťroku 2021 sme 10. augusta 2021 predstavili náš prvý smartphone s fotoaparátom pod displejom – Xiaomi MIX 4.

Podľa údajov tretích strán zaznamenal trhový podiel našich smartfónov v pevninskej Číne s cenami od 3 000 RMB do 4 000 RMB, 4 000 RMB až 5 000 RMB a viac ako 5 000 RMB v druhom štvrťroku 2021 medziročný nárast. V prvej polovici roku 2021 globálne dodávky našich smartfónov s retailovými cenami najmenej 3 000 RMB v pevninskej Číne a 300 EUR alebo ekvivalentom na zámorských trhoch prekročili 12 miliónov kusov, čo prekonalo celkový počet 10 miliónov kusov dodaných v roku 2020.

Značka Redmi naďalej prináša konkurencieschopné produkty. K 30. aprílu 2021 kumulované globálne dodávky radu Redmi Note prekročili 200 miliónov kusov, čo odzrkadľuje rastúcu rezonanciu značky Redmi na masovom trhu a vysokú kvalitu smartfónov Redmi. A 26. mája 2021 sme predstavili sériu Redmi Note 10 v pevninskej Číne, kde sa bola prijatá s nadšením.

Mimoriadny výkon podporovaný hlavnou stratégiou „Smartphone × AIoT“, ktorá zlepšuje konektivitu medzi inteligentnými zariadeniami

V druhom štvrťroku 2021 si segment IoT a výrobkov životného štýlu udržal silný rast s tržbami, ktoré sa medziročne zvýšili o 35,9% na 20,7 miliardy RMB.

V druhom štvrťroku 2021 globálne dodávky smart televízorov prekročili 2,5 milióna kusov, čím si udržali vedúce postavenie na trhu. Podľa All View Cloud („AVC“) nás dodávky našich televízorov udržali na 1. mieste v Číne už po 10. štvrťrok za sebou a zostali sme medzi 5 najlepšími na celom svete.

Segment Skupiny zameraný na IoT a výrobky životného štýlu sa naďalej udržal na trajektórii rýchleho rastu aj na zámorských trhoch. Príjmy zo segmentu IoT a výrobkov životného štýlu na zámorských trhoch sa v tomto štvrťroku medziročne zvýšili o 93,8%. Elektrické skútre, smart televízory, smart náramky a hodinky sa aj naďalej tešili veľkej obľube na zámorských trhoch.

K 30. júnu 2021 bol počet pripojených zariadení IoT (okrem smartfónov a notebookov) na platforme AIoT v Skupine 374,5 miliónov jednotiek, čo predstavuje medziročný nárast o 34,0%. Počet používateľov s piatimi alebo viacerými zariadeniami pripojenými k našej platforme AIoT (bez smartfónov a notebookov) dosiahol 7,4 milióna, teda medziročný nárast o 44,5%. V júni 2021 náš program AI Assistant („小 愛 同學“) prekonal medzník 100 miliónov mesačných aktívnych používateľov (MAU), konkrétne dosiahol 102 miliónov  a počet MAU  aplikácie Mi Home dosiahol 56,5 milióna, čo predstavuje medziročný nárast 38.6%.

Príjmy z internetových služieb dosiahli rekordné maximum a používateľská základňa na kľúčových zámorských trhoch sa naďalej rozširovala

Segment internetových služieb spoločnosti Xiaomi si udržal svoju dynamiku rastu. V druhom štvrťroku 2021 príjmy z internetových služieb predstavoval 7 miliárd RMB, dosiahli rekordné maximum a medziročný nárast vo výške 19,1 %.

Základňa internetových používateľov Skupiny na celom svete sa v druhom štvrťroku 2021 naďalej rýchlo rozširovala a dosiahla historické maximum. V júni 2021 sa počet mesačných aktívnych používateľov MIUI medziročne zvýšil o 32,1% na 453,8 milióna, pričom počet mesačných aktívnych používateľov v pevninskej Číne dosiahol 124 miliónov, čo predstavuje medziročný nárast o 13 % a čistý zisk 5,3 milióna používateľov od marca 2021. V júni 2021 počet mesačných aktívnych používateľov globálnej smart televízie a Xiaomi Box-u ďalej rástol. K 30. júnu 2021 sa počet odberateľov televíznych služieb zvýšil na 4,7 milióna, čo je medziročný nárast o 17,1%. Príjmy z reklamy dosiahli ďalšie štvrťročné rekordné maximum 4,5 miliardy RMB, čo je medziročný nárast o 46,2%.

V druhom štvrťroku 2021 dosiahli príjmy zo zámorských internetových služieb 1,1 miliardy RMB, čo predstavuje medziročný nárast o 96,8%. V tomto štvrťroku predstavovali príjmy zo zahraničných internetových služieb 15,6% z celkových výnosov z príjmov z internetových služieb. Príjmy zo zámorských internetových služieb a ich príspevok k celkovým príjmom z internetových služieb dosiahli nové maximá. Rýchly rast je možné pripísať predovšetkým neustálemu úsiliu o rozšírenie používateľskej základne na kľúčových zámorských trhoch, čo zvýrazňuje aj medziročný rast počtu mesačných aktívnych používateľov MIUI v západnej Európe o viac ako 60% a v Latinskej Amerike o 125%.

Produkty a služby sú uznávané na viacerých trhoch a podľa podielu na trhu smartfónov v Európe sa značka Xiaomi po prvý raz zaradila na 1. miesto

V druhom štvrťroku 2021 si spoločnosť Xiaomi udržala vysokú dynamiku rastu na zámorských trhoch a zaznamenala rekordný výkon na veľkých trhoch po celom svete. V druhom štvrťroku sa príjmy zo zámorských trhov medziročne zvýšili o 81,6% na 43,6 miliardy RMB, dosiahli rekordné hodnoty a ich podiel na celkových príjmoch spoločnosti predstavoval 49,7%. Podľa spoločnosti Canalys sa trhový podiel spoločnosti Xiaomi v druhom štvrťroku zaradil medzi 5 najlepších na 65 trhoch na celom svete a spoločnosť obsadila 1. miesto na 22 trhoch, z toho na 10 z nich bola na prvom mieste  po prvý krát.

Spoločnosť Xiaomi ďalej zlepšovala svoje konkurenčné výhody na kľúčových trhoch. Podľa Canalys sa Skupina po prvý raz umiestnila na 1. mieste v Európe s trhovým podielom 28,5% v druhom štvrťroku 2021. V západnej Európe dosiahol trhový podiel smartfónov Xiaomi 22,2% a zaradil sa do prvej trojky, pričom už tretí štvrťrok za sebou sa v strednej a východnej Európe umiestnila na 1. mieste s trhovým podielom 36,4%. Spoločnosť Xiaomi sa šiesty štvrťrok za sebou umiestnila na 1. mieste v Španielsku, s trhovým podielom 41,2%. V Taliansku a Francúzsku sa Skupina prvýkrát umiestnila na 1. mieste s trhovým podielom 35,0% a 29,7%. Skupina sa udržala v Top 3 v Nemecku s trhovým podielom 15,2%.

Naše vysokokvalitné výrobky si získali veľkú popularitu aj na rozvíjajúcich sa trhoch, pričom dodávky smartfónov v týchto regiónoch zaznamenali rýchly rast. Podľa Canalys v druhom štvrťroku 2021 vzrástol počet dodávok smartfónov Xiaomi v Latinskej Amerike medziročne o 324,4% a zaradili sme sa tak medzi 3. najlepších. Medzitým podiel spoločnosti Xiaomi na Blízkom východe a v Afrike vzrástol o 20,9% a 8,5% resp. Skupina okrem toho podala vynikajúci výkon v juhovýchodnej Ázii. Xiaomi sa na tomto trhu umiestnila na 1. mieste a podiel na trhu dosiahol 28,2%.

Skupina tiež naďalej využívala svoje online kanály v zámorí. V prvej polovici roku 2021 predala viac ako 10 miliónov smartfónov prostredníctvom online kanálov na zámorských trhoch okrem Indie, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 60%.

Robustný rast podporený vytrvalým zameraním na technologické inovácie a rozvoj talentov

Spoločnosť Xiaomi je aj naďalej neochvejná vo svojom úsilí o technologický pokrok, ktorý posilňuje jadro jej podnikania. V druhom štvrťroku 2021 spoločnosť Xiaomi vynaložila na výskum a vývoj 3,1 miliardy RMB, čo je medziročne viac o 56,5%.

V júli 2021 Skupina oficiálne začala s výstavbou továrne Changping Smart Factory, ktorá sa nachádza v pekinskej štvrti Changping. Zariadenie bude rozširovať výskumné, vývojové a výrobné možnosti zo smart továrne Yizhuang. Cieľom Skupiny je, aby Changping Smart Factory prispela k ročnej výrobnej kapacite až 10 miliónov prémiových smartfónov. Skupina verí, že smart továrne využijú jej špičkové technológie a preukážu transformačné zvýšenie efektivity, čo ešte viac urýchli revolúciu zlepšovania efektivity v čínskom výrobnom priemysle.

Spoločnosť Xiaomi od svojho založenia vždy pripisovala veľký význam rozvoju talentov, ich udržaniu a motivácii. V júli 2021 Skupina oznámila dva samostatné granty na oceňovanie. Vstupom do nasledujúceho desaťročia spoločnosti má Xiaomi v úmysle menovať a podporovať mladé manažérske talenty a odmeňovať ich podnikateľskými stimulmi, ktoré ich budú motivovať, aby v spoločnosti Xiaomi napredovali s podnikateľským duchom.

Značky: