Pred 65 rokmi, 15. októbra 1956, vznikla na Slovensku prvá elektronická súčiastka pre počítač. Skonštruoval ju Ivan Plander, ktorý pracoval v Laboratóriu teoretickej a aplikovanej mechaniky na Slovenskej akadémie vied.

Analógový počítač

Názov súčiastky bol Počítací zosilňovač a bol to základ analógového počítača. Jeho zosilnenie bolo 100 milión krát a na jeho základne bol vytvorený modul Sumátor a Integrátor a následne aj celý analógový počítač. Ten bol do prevádzky spustený v roku 1958. Používal sa na modelovanie pohyblivých strojov (napr. kmitanie hriadeľa, pružné uloženie inkubátora a pod.) a doslúžil v roku 1970.

Nákres zapojenia jednosmerného zosilňovača (15.10.1956)Zdroj: SAV
Nákres zapojenia jednosmerného zosilňovača (15.10.1956)

Lepší ako francúzsky počítač

Výpočtová jednotka bola v počítači zobrazená hodnotou presnosti výpočtu 100V. Na porovnanie, výpočtová jednotka počítača francúzskej výroby DJINN, ktorý bol v roku 1957 zakúpený do SAV, mala hodnotu len 10V, čo znamená nižšiu presnosť.

Dnes je v Múzeu počítačov

Problémom vedcov v bývalom Československu boli embargá a obmedzené devízové prostriedky, ktoré Plander obišiel vlastnou konštrukciou počítača. Tento vedec pre svoj počítač navrhol a skonštruoval aj nelineárne jednotky ako násobičky, ktoré francúzsky počítač DJINN nemal. Len pripomeňme, že v roku 1956 pritom pracovali v Čechách celé tímy odborníkov na vývoji počítačov a na Slovensku to bol len jeden vedec.

Analógový počítač je súčasťou expozície Múzea počítačov CSČ SAVZdroj: SAV
Analógový počítač je súčasťou expozície Múzea počítačov CSČ SAV

Analógový počítač je dnes vystavený v Múzeu počítačov Centra spoločných činnosti SAV na Patrónke v Bratislave a je jeho najvzácnejším a najstarším exponátom.

Zdroje: SAV, Múzeum počítačov, Výpočtové stredisko CSČ SAV, vlastné

Prečítajte si tiež:

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.