Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

FIRST Global je robotická olympiáda, ktorej sa každoročne zúčastňujú stredoškoláci z viac ako 180 krajín sveta a jej cieľom je spájať mladých ľudí pri riešení globálnych problémov pomocou robotiky a inovácií. Práve začína ďalší ročník, do ktorého sa môžu zaregistrovať tímy študentov slovenských škôl, ktorí budú mať šancu dostať sa aj na medzinárodné finále konané stále v inej krajine. Naposledy to bolo Singapure.

Slovenské reprezentácie získali v predchádzajúcich ročníkoch FIRST Global viacero ocenení za technickú stránku robota, za organizáciu práce, ale aj Top5 v rámci súťaže aliancií v robotickej hre a dvakrát za sebou svetové Top10 s kvalitne spracovaným inovačným projektom. V ročníku 2024 to budú ďalší študenti s vášňou pre vedu, ktorí môžu reprezentovať Slovensko v konkurencii krajín z celého sveta.

Registrácia do nového ročníka bola spustená. Pozostáva z troch výziev.  Okrem  Hardvérovej výzvy je pre tímy pripravená Tímovú výzvu a začiatkom januára bude predstavená aj Softvérová výzva v programovaní. Tímy zapojené do súťaže môžu riešiť len niektorú z výziev alebo súťažiť o celkové víťazstvo a postup na medzinárodné kolo.

Podmienky registrácie:

  • registrácia bude otvorená od 4.12.2023 do 28.2.2024súťaž sa uskutoční v júni 2024
  • súťaže sa môžu zúčastniť tímy s počtom členov 3-12, pričom členovia musia byť v období konania medzinárodného kola súťaže (október 2024) študentmi strednej školy
  • tím študentov vedie mentor, ktorý obyčajne pracuje v škole/inštitúcii (ale nemusí), v ktorej sa študenti pripravujú. Mentor má v období registrácie tímu minimálne 18 rokov, nie je študentom strednej školy a má súhlas študentov, resp. ich zákonných zástupcov, na registráciu
  • mentor registruje svoj tím prostredníctvom tohto formulára

Zadanie výzvy FIRST Global Slovensko 2024: Hardvérová výzva

Hra má názov Vodíková batéria a úlohou tímov je pozbierať a rozdeliť atómy kyslíka a vodíka zo zásobníka vody a následne dopraviť atómy vodíka do batérie tak, aby bola energia zužitkovaná čo najefektívnejšie.

  • Úlohou tímu je navrhnúť, skonštruovať a naprogramovať robota, ktorý bude súťažiť v hernej aréne. Aby neboli znevýhodnené stavebnice s menšími komponentmi, súťaží sa v dvoch veľkostných kategóriách – viac info v podrobných pravidlách

Otázky a pripomienky k pravidlám nám píšte prostredníctvom formulára

Zadanie výzvy FIRST Global Slovensko 2024:

Tímova výzva: Základné hodnoty – presnú úlohu sa však tímy dozvedia až pri hodnotiacej porote počas turnaja hardvérovej výzvy. Dovtedy môžu tímy vychádzať z podrobných pravidiel dostupných v podrobných pravidlách.

Viac informácií o zadaní softvérovej výzvy v programovaní budú zverejnené už začiatkom januára.

Značky: