Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Záložné systémy UPS sú nevyhnutnou súčasťou zdravotníckej IT infraštruktúry, pretože väčšina špecializovaných pracovísk je na jej fungovaní závislých.

Pre oblasť kardiológie to platí dvojnásobne. Tu sa využívajú špičkové diagnostické technológie, ako sú magnetická rezonancia, elektrokardiografy, ultrazvukové prístroje a ďalšie vysoko sofistikované vybavenie, a generuje sa tu obrovské množstvo dát ukladaných v rámci tejto IT infraštruktúry. Tieto údaje sú následne k dispozícii lekárom na diagnostiku. Výpadok elektrického napätia alebo jeho rozkolísanie môže spôsobiť ich nedostupnosť, stratu alebo poškodenie, čo má potom závažné dôsledky pre pacientov aj lekársky personál. Použitie spoľahlivých a stabilných systémov UPS zaistí bezpečné uloženie dát a z celkového pohľadu aj kontinuálne a bezpečné fungovanie IT infraštruktúry nemocnice.

Všeobecná fakultná nemocnica v Prahe (VFN) je samostatnou príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou v priamej riadiacej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva ČR. VFN je významným poskytovateľom zdravotných služieb, a to nie len v Českej republike.

Na pracoviskách spoločných s 1. lekárskou fakultou Univerzity Karlovej vytvára širokú základňu nielen pre diagnostickú, liečebnú a ošetrovateľskú starostlivosť, ale aj pre výučbu, vedu a výskum. Nemocnica má najdlhšiu tradíciu akademickej medicíny v ČR, od svojho založenia v roku 1790 až do súčasnosti je najväčším výskumným medicínskym pracoviskom a spolupracuje s mnohými ďalšími vzdelávacími inštitúciami z celej ČR.

V rámci VFN sa kardiológii venuje Interná klinika kardiológie a angiológie poskytujúca komplexnú starostlivosť o pacientov so všetkými typmi srdcových a cievnych ochorení, Chirurgická klinika kardiovaskulárnej chirurgie zaisťujúca operácie a Kardionefrologické centrum pre komplexné sledovanie chorôb srdca a ochorenie obličiek, ktoré je jediné v ČR. Spoločne potom s Klinikou anestézie, resuscitácie a intenzívnej medicíny je dôležitou súčasťou Kardiocentra VFN v Prahe.

Na vybudovanie komplexného riešenia záložného napájania kritickej IT infraštruktúry potrebuje VFN spoľahlivé a stabilné systémy UPS s možnosťou centrálnej správy, ktoré by chránili servery tohto Kardiocentra a ďalších špecializovaných pracovísk.

Riešenie CyberPower

Spoločnosť CyberPower poskytla rad UPS HSTP3T (3-fázové) a kartu pre vzdialenú správu, aby vylepšila ochranu napájania serverov a sieťových systémov VFN.

Konkrétne sa jednalo o model CyberPower HSTP3T20KEBCWOB, ktorý zaisťuje dlhodobé zálohovanie napájania pre dátové úložiská, infraštruktúru a núdzové systémy. Vďaka možnosti paralelnej redundancie sú UPS radu HSTP3T (3-fázové) ideálne pre kritické aplikácie v serverovniach, dátových centrách, priemyselných komplexoch a elektrárňach, ktoré vyžadujú vysokú kapacitu, dlhšiu dobu prevádzky, a predovšetkým vysokú spoľahlivosť.

Vďaka integrovanej technológii IGBT a inteligentnému riadeniu založenému na technológii DSP vytvára UPS menšie celkové harmonické skreslenie pre pripojené zariadenia (THDi) a dosahuje vyššiu energetickú účinnosť, až 98 % v ekonomickom režime, čo z nej robí najúčinnejší UPS vo svojej kategórii. Vyššia prevádzková účinnosť sa dosahuje zníženým rozptylom tepla BTU a nižšou spotrebou energie v pokojnom stave, čo má za následok zníženie prevádzkových nákladov a nižšiu uhlíkovú stopu.

Aby sa zlepšila prevádzková účinnosť, systém UPS pracuje za normálnych podmienok v bypassovom režime, počas ktorého je striedač udržiavaný v pohotovostnom režime. V prípade výpadku napájania sa tak UPS prepne do batériového režimu a striedač nepretržite dodáva kritické zaťaženie pripojenému zariadeniu bez prerušenia.

Pre správu UPS CyberPower je riešenie doplnené voliteľnou kartou CyberPower RMCARD205. Vďaka nej môžu správcovia IT vo VFN vzdialene monitorovať a riadiť UPS prostredníctvom štandardného webového prehliadača, cez systém správy siete (NMS) alebo cez rozhranie príkazového riadka (SSH a Telnet) v ich sieti. Správa môže zahŕňať plánované vypnutie, spustenie alebo reštartovanie a záznam udalostí tak sleduje celkovú prevádzkovú históriu UPS. Keď dôjde k problémom s napájaním, administrátori sú okamžite informovaní prostredníctvom e-mailu, SNMP a SMS správy.

Záver

Spoločnosť CyberPower úspešne vylepšila systémy ochrany napájania serverovne VFN a zaistila nepretržité spracovanie dát pomocou profesionálnych riešení napájania. Kardiocentrum VFN a jeho pacienti tak majú zaistenú spoľahlivú prevádzku všetkých technológií na liečbu srdcových a cievnych ochorení.  

Značky: