Zaujímavý benefit v podobe neobmedzenej dovolenky majú od nového roka možnosť využívať zamestnanci slovenskej softvérovej spoločnosti ARTIN.

Novinka, ktorú zaviedli ako jeden z prvých zamestnávateľov na Slovensku, je zaujímavým lákadlom pre nových zamestnancov v dobe silnejúceho dopytu po IT špecialistoch a má vytvoriť priestor pre väčšiu flexibilitu pre súčasných pracovníkov. Benefit zaviedli na Slovensku po predošlých pozitívnych skúsenostiach v rámci ARTIN skupiny v Českej republike.

„Spravili sme tak minulý rok ako jeden z prvých zamestnávateľov v Českej republike a prax ukázala, že to bol dobrý krok. V skutočnosti využilo neobmedzenú dovolenku asi 60 percent zamestnancov pracujúcich na plný úväzok,“ povedala Zuzana Krajniaková, šéfka HR na Slovensku.

Skúsenosti z Českej republiky ukázali, že nikto zo zamestnancov spoločnosti nezačal benefit neobmedzenej dovolenky zneužívať. Naopak, zamestnanci majú oveľa väčšiu voľnosť v tom, ako, kedy a v akej dĺžke využijú dovolenku.

„Neočakávame od zamestnancov, že budú v práci tráviť konkrétny pracovný čas. Dôležité sú výsledky. Aj pri schvaľovaní neobmedzenej dovolenky zohľadňujeme dopad na tím, zákazníka, ale aj zachovanie prínosu zamestnanca pre firmu,“ podotkol Martin Handl, konateľ spoločnosti.

Nový benefit sprevádza niekoľko pravidiel. Nárok na neobmedzenú dovolenku vzniká  zamestnancovi, ktorý je v trvalom pracovnom pomere na plný úväzok minimálne jeden rok. Zo zákonných dôvodov sa v prvom rade čerpá štandardná dovolenka, a až následne neobmedzená dovolenka.  Reálne skúsenosti s čerpaním neobmedzenej dovolenky tak spoločnosť očakáva najskôr po lete.

V  ARTIN-e donedávna poskytovali zamestnancom päť dní dovolenky navyše, ako väčšina súkromných firiem na Slovensku.

„Zamýšľali sme sa, čo nové a zaujímavé zamestnancom ponúknuť. Zaujal nás článok o ľubovoľnej dĺžke dovolenky, ktorú poskytujú niektoré americké spoločnosti a rozhodli sme sa to vyskúšať. Sme presvedčení, že stavať firmu na ľuďoch, spoliehať sa na ich zodpovednosť a zdravý úsudok dáva zmysel,“ vysvetlil Martin Handl.

ARTIN sa zaoberá vývojom softvéru, pričom veľkú časť z neho robí na zákazku. Pôsobí na Slovensku, v Českej republike, Rakúsku, v ďalších krajinách Európy a juhovýchodnej Ázii. V súčasnosti zamestnáva viac ako 200 špecialistov. Spoločnosť vznikla v roku 1998 a aktívne sa zapája do nových technologických projektov. Podieľa sa napríklad na vývoji prvého robotického auta v Českej republike.

Značky: