Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Zákazníci stále viac využívajú automatizačné nástroje, ktoré majú k dispozícii v rámci automatizačnej „kuchárky“ N-able, raste podiel bezpečnostných skriptov

Spoločnosť ZEBRA SYSTEMS, distribútor riešení N-able na českom a slovenskom trhu, odhalila 10 najpopulárnejších automatizačných skriptov, ktoré využívajú zákazníci riešení N-able na automatizáciu najbežnejších činností. Skripty obsiahnuté v rámci tzv. automatizačnej „kuchárky“ – Automation Cookbook – umožňujú technickým pracovníkom redukovať nadbytočné aktivity a znížiť s tým spojené náklady na správu a ochranu svojich zákazníkov.

Automation Cookbook obsahuje aktuálne viac ako 800 špecifických skriptov, pričom neustále vznikajú ďalšie. Automatizačné skripty pomáhajú dodávateľom riadených služieb s úlohami, ako je monitoring, záplatovanie či integrácia produktov – rýchlo, efektívne, bez negatívnych následkov na každodennú prácu a pri zaistení hladkého a bezpečného fungovania zákazníckych IT infraštruktúr. So súborom skriptov pripravených špeciálne pre portfólio riešení N-able získavajú poskytovatelia MSP služieb možnosť automatizovať a zlepšovať dodávky svojich služieb a zvyšovať pridanú hodnotu poskytovanú zákazníkom.

Zoznam najviac automatizovaných činností pomocou automatizačných skriptov zahŕňa:

  • Dennú údržbu, ktorá sa spúšťa v pravidelných intervaloch, napríklad na uistenie, že sú zapnuté základné bezpečnostné prvky (skript Workstation Daily Maintenace).
  • Inštaláciu agenta DNS filtra, ktorý zatiaľ nemá plnú integráciu s riešeniami N-sight/N-central (DNSFilter Agent Install).
  • Prísnejšiu kontrolu podpisov súborov (WinTrustVerify Opt-In Automation Policy).
  • Zoznam administratívnych nástrojov, ktorý vypíše zoznam Windows nástrojov na počítači, takže sa dá sledovať, či nie je zapnuté niečo, čo nemá byť alebo naopak (List of Administrative Tools installed on a computer).
  • Kontrolu poradia tlače (Print Status Monitoring).
  • Reštart poradia tlače v prípade chyby automaticky reštartuje službu poradia tlače (Clear Print Spooler).
  • Sledovanie prihlásenia a odhlásenia, typický monitorovací skript (skript Logon Logoff).
  • Kontrolu stavu Windows Firewall a aktuálne použitého profilu v ňom (DCC Windows Firewall Check).
  • Zapnutie Windows Firewallu (Enable Windows Firewall).
  • Zoznam zariadení, ktorý sa napojí na API N-able N-central a vytvorí CSV súbor s prehľadom zariadení daného zákazníka (Device Asset Report from API).

„Stále viac IT administrátorov a MSP poskytovateľov si uvedomuje kľúčové výhody automatizácie bežných rutinných úloh,“ hovorí Ondřej Šabata, Sales Engineer pre riešenia N-able v spoločnosti ZEBRA SYSTEMS. „Spoločnosť N-able poskytuje unikátny zdroj skriptov na automatizáciu, ktoré sa dajú jednoducho použiť v ekosystéme N-able a tým šetria zákazníkom prácnu tvorbu vlastných. Je zaujímavé sledovať, ako popri automatizácii najbežnejších monitorovacích aktivít, je stále viac populárnejšia automatizácia nástrojov kybernetickej bezpečnosti.“

Značky: