Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

82 % IT poskytovateľov trávi najviac času správou existujúcich zákazníkov

Spoločnosť ZEBRA SYSTEMS, distribútor riešení N-able na českom a slovenskom trhu, oznámila, že podľa jej prieskumu medzi IT predajcami väčšina IT administrátorov dnes trávi svoj pracovný čas predovšetkým správou existujúcich zákazníkov či rutinnými prevádzkovými úlohami. Až 61 % z nich sa domnieva, že k zvýšeniu produktivity, a tým aj k ďalšiemu rozširovaniu zákazníckej základne, vedie hlavne centralizácia nástrojov na správu IT prostredí. Prieskum sa uskutočnil v júni 2023 medzi predajcami spoločnosti ZEBRA SYSTEMS, ktorá je distribútorom riešení N-able v ČR, na Slovensku a v juhovýchodnej Európe.

Prieskum tiež ukázal, že neustále rastie počet užívateľov na jedného administrátora – v súčasnosti sa jeden IT správca stará v priemere o 75 až 150 užívateľov, pričom nie sú výnimkou ani administrátori starajúci sa o viac než 300 užívateľov. To vytvára stále väčší tlak na pracovníkov IT a MSP poskytovateľov a čo najväčšiu automatizáciu rutinných činnosti a centralizáciu správy IT prostredí – tak z pohľadu rôznych nástrojov, ako aj viacerých zákazníkov.

Najzaujímavejšie zistenia z dotazníkov:

  • Iba na 4 % IT poskytovateľov pripadá menej než 30 užívateľov na jedného IT administrátora, 33 % má 30 – 75 užívateľov, na 45 % potom pripadá 75 – 150 užívateľov. Desať percent administrátorov sa stará o 150 – 300 užívateľov a 8 % má na starosti viac než 300 užívateľov.
  • IT správcovia trávia najviac času správou existujúcich zákazníkov (82 %), rutinnými prevádzkovými úlohami (53 %) a vybavovaním compliance požiadaviek (12 %). So strategickými návrhmi IT bezpečnosti sa zaoberá iba 8 % a s onboardingom nových zákazníkov 6 %.
  • Najviac by k vyššej produktivite pomohla podľa 61 % opýtaných centralizácia správy všetkých nástrojov a služieb, podľa 41 % automatizácia zákazníckej administratívy a podľa ďalších 41 % opýtaných vytvorenie best practice dokumentov.

„Každým rokom sa v reakcii na potrebu efektívnejšie čeliť kybernetickým hrozbám rozširuje spektrum nástrojov nutných na zaistenie IT bezpečnosti,“ povedal Ondřej Šabata, Sales Engineer pre riešenia N-able v spoločnosti ZEBRA SYSTEMS. „Navyše sa zvyšuje tlak na IT administrátorov, aby v rovnakom počte zvládli viac úloh a viac zákazníkov, ktorí prechádzajú na MSP modely. V takejto situácii sú ucelené MSP nástroje typu N-able N-sight a N-able N-central, ktoré centralizujú najbežnejšie úlohy správy, monitoringu a zabezpečenia IT infraštruktúry, ideálnym variantom pre veľkú časť IT poskytovateľov.“

Značky: