Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nové riešenie od N-able dáva všetkým MSP do rúk špičkový nástroj na zabezpečenie zákazníckych IT infraštruktúr

Spoločnosť ZEBRA SYSTEMS, distribútor riešení N-able na českom a slovenskom trhu, predstavuje produkt N-able Managed Detection and Response (MDR), ktorý je teraz dostupný aj pre lokálnych MSP poskytovateľov. N-able MDR reprezentuje systém riadeného monitoringu a zabezpečenia s využitím nepretržite dostupných SOC (Security Operation Center).

S ponukou N-able MDR môžu tímy MSP poskytovateľov rozšíriť svoju kapacitu o skúsených bezpečnostných analytikov, ktorí im pomôžu skrátiť čas na detekciu hrozieb a reakciu na ne a pritom si zachovať komplexný prehľad. MDR platforma od N-able zahŕňa špičkovú analytiku, automatizačné nástroje, reporting preukazujúci plnenie požadovaných predpisov, riadenie prístupu k citlivým dátam a sledovanie ich možných únikov a veľa ďalšieho.

Popri najpokročilejšom zabezpečení proti kybernetickým hrozbám predstavuje N-able MDR aj riešenie nedostatku kvalifikovaných odborníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorých si lokálne MSP firmy často nedokážu zabezpečiť. Efektívne technológie v kombinácii so službami externých odborníkov ponúka MSP firmám možnosť posunúť svoje služby na ešte vyššiu úroveň.

Kľúčové prínosy N-able MDR zahŕňajú:

  • Výstrahy pri detegovaní hrozby v reálnom čase – SOC tím nepretržite preveruje detekcie a výstrahy a aktualizuje ich priamo v centrálnom paneli.
  • Dodržiavanie zákonných požiadaviek a iných predpisov – Pomocou automatizovaného reportovania asistuje pri dodržiavaní zákonných požiadaviek (typ NIS-2).
  • Skenovanie zraniteľností v interných a externých sieťach – Profesionálne skenovanie interných a externých sietí umožňuje identifikovať zastaraný softvér, slabé heslá, otvorené porty a pod.
  • Komplexné schopnosti reakcie – Bezpečnostní experti môžu prevziať riadenie pokročilej reakcie priamo z MDR platformy bez ohľadu na konkrétne bezpečnostné technológie využívané MSP poskytovateľom.
  • Monitoring dark webov – Monitoruje možné úniky firemných údajov na deep/dark webe.
  • Analýza oprávnení sieťových, systémových a skupinových účtov – Analýza každého účtu, systému a skupiny tak, aby bolo jasné, ktorí užívatelia majú zvýšené oprávnenia a prístup k najcitlivejším dátam.

„N-able MDR ponúka komplexné riadiace centrum pre bezpečnostné operácie postavené špecificky pre potreby MSP poskytovateľov,“ povedal Ondřej Šabata, Sales Engineer pre riešenia N-able v spoločnosti ZEBRA SYSTEMS. „Je to efektívne a pritom dostupné riešenie pre malé, stredné aj veľké organizácie, ktoré potrebujú chrániť svoje siete – či už v lokálnom umiestnení alebo v cloude – pred aktuálnymi hrozbami z najrôznejších smerov.“

Viac o riešení N-able MDR sa budete môcť dozvedieť na tomto webinári.

Značky: