Pri zakladaní kampaní v Google AdWords je vždy potrebné si najskôr stanoviť, aký strategický cieľ majú tieto kampane splniť.

Dôležité je vypracovanie rozsiahlej analýzy kľúčových slov, treba získať čo najväčšie množstvo kľúčových slov, ktoré definujú oblasť vášho podnikania, a tiež slov, ktoré nechceme vo vyhľadávaní zobrazovať.

Ale ani pri tej najrozsiahlejšej analýze nezvládneme pokryť všetky kľúčové slová. V tomto prípade je dobré použiť DSA (dynamic search ads – dynamická reklama vo vyhľadávaní) kampaň. V klasických textových reklamách vo vyhľadávaní použijeme kľúčové slová, ktoré sme získali z analýzy kľúčových slov. V dynamických reklamách vo vyhľadávaní sa reklamy a kľúčové slová generujú automaticky, a to na základe obsahu webových stránok, pre ktoré danú kampaň spúšťame. Pri dynamických reklamách sa vo vyhľadávaní nevyužívajú kľúčové slová, ale obsah webu. Tento systém funguje pomocou indexu organického vyhľadávania Googlu, ktorý určí, ktoré vyhľadávacie dopyty by mohli byť relevantné pre produkty alebo služby ponúkane na webových stránkach.

Určite si vhodné webové stránky

Najprv určíme, ktoré webové stránky majú byť prehľadávané. Je možné určiť celé webové stránky, poprípade si v rámci DSA kampane rozdeliť jednotlivé kategórie webu do samostatných reklamných zostáv. V praxi to teda môže vyzerať nasledovne: v e-shope, ktorý ponúka športové oblečenie, môžeme založiť samostatnú reklamnú zostavu v rámci DSA kampane na športovú obuv a samostatnú reklamnú zostavu na športové tričká. V reklamnej zostave zameranej na športovú obuv vyberieme len konkrétne stránky webu, na ktorých ponúkame športovú obuv. To znamená, že index organického vyhľadávania bude brať do úvahy len kľúčové slová z týchto stránok. Text reklamy následne prispôsobíme pre športovú obuv. Rovnaký postup môžeme ďalej aplikovať na ostatné kategórie webu.

V prípade, ak určíme, že má byť prehľadávaný celý web, môžeme použiť iba všeobecnú textovú reklamu popisujúcu oblasť podnikania daných webových stránok. Taktiež je nutné vylúčiť konkrétne stránky nášho webu, ktoré nie sú relevantné s naším strategickým cieľom. Najčastejšie ide o stránku s obchodnými podmienkami.

Zobrazujte reklamy relevantným používateľom pomocou remarketingu

Na dynamické reklamy vo vyhľadávaní môžeme aplikovať aj remarketing. Ide v podstate o spojenie DSA a RLSA kampane. V tomto prípade hovoríme o tzv. RDSA kampani (Remarketing for Dynamic Search Ads – Remarketing pre dynamické reklamy vo vyhľadávaní). Princíp fungovania je rovnaký ako v prípade RLSA kampane. Kampaň nastavíme tak, aby sa zobrazovala iba určitému publiku. Je na nás, aké publikum použijeme, ale aby sme si boli istí, že ide o relevantné publikum, je vhodné použiť remarketingový zoznam tých používateľov, ktorí prešli 5 a viac webových stránok na našom webe, poprípade strávili na našich webových stránkach určitý čas. V praktickom príklade to môže vyzerať nasledovne : ak používateľ vyhľadáva na Google konkrétny model športovej obuvi, zobrazuje sa mu naša reklama z DSA kampane. Cez túto reklamu sa preklikne na naše webové stránky, na ktorých si prejde ešte viac ako 5 podstránok, čím používateľ spadne do nášho remarketingového zoznamu, ktorý používame na RDSA kampaň. Následne používateľ z webu odíde, avšak bez toho, aby dokončil nákup. O pár dní bude znovu vyhľadávať tento konkrétny model športovej obuvi a opäť sa mu zobrazí naša reklama. Tentokrát to už ale bude reklama z RDSA kampane. Výhodou tejto RDSA kampane je, že reklamy z tejto kampane sa zobrazia iba relevantným užívateľom. Vďaka tomuto poznatku môžeme nastaviť na RDSA kampaň vyššiu cenu za preklik, poprípade taktiež môžeme prispôsobovať text reklamy pre daných užívateľov, ktorí už na našich webových stránkach strávili istý čas.

DSA kampaň by mala byť súčasťou každého efektívneho Google Adwords účtu. Napriek tomu, že ide o šikovného pomocníka, v žiadnom prípade by nemali nahrádzať klasické textové reklamy a analýzu kľúčových slov.

Značky: