Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Unikátny vzdelávací projekt, ktorý prepája študentov s odborníkmi z praxe Živé IT projekty oficiálne vstúpil do 9. ročníka.

Študenti košických univerzít (Technická univerzita v Košiciach a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach) pracujú v spolupráci so súkromným sektorom na projektoch, ktoré majú nielen biznis potenciál, ale prispievajú efektívne aj k rozvoju regiónu či kraja.

Aktuálny 9. ročník je zaujímavý tým, že sa projekty zameriavajú predovšetkým na pomoc 3. sektoru. Snažia sa motivovať študentov, aby prispeli svojou znalosťou k lepšiemu životu v regióne a prostrediu okolo seba.Takýmto spôsobom sa môžu výrazne podieľať na rozvoji sociálnych, environmentálnych, kultúrnych či vzdelávacích cieľov.

Každý ročník prekvapuje

Študenti pracujú so širokým spektrom tém, ktoré prinášajú inovatívne riešenia pre rôzne sféry života. Či už ide o lepšiu pracovnú efektivitu, alebo pomoc v medicínskej oblasti, akou bol napríklad nápad vytvorenia hry používanej pri rehabilitácii detí.

Témy si v rámci aktuálneho ročníka zaregistrovalo 27 spoločností, pričom niektoré spolupracujú so školami, múzeom a inými organizáciami. Dokopy sa teda zapojilo 35 subjektov a spolupracovať s nimi bude dokopy 210 študentov na 46 projektoch. Tímy sú totiž zložené zo 4 -5 členov. „Registráciu a výber tém už máme za sebou. Momentálne prebiehajú organizačné úkony ako finalizácia študentských tímov a ich priradenie k jednotlivým témam. Nasledovať bude štart práce na projektoch, prvé stretnutia študentských tímov s ich mentormi,“ vysvetľujú organizátori Živé IT projekty. 

Živé IT projekty majú zmysel

Vyše 20 spoločností prichádza každý rok s novými témami projektov. Mnoho študentov prvých ročníkov Živých IT projektov sa dnes zapája v úlohe mentorov firemných partnerov. Je to dôkaz toho, že Živé IT majú zmysel.

„Tento rok sme sa zamerali na samosprávy a tretí sektor. Máme vyše 40 projektov, preto spomeniem len niektoré, napr. GeoPortál KSK, Smart City či Zelené mesto. Novinkou je nové spolupracujúce pracovisko, Katedra technológií v elektronike na FEI TUKE, a preto bude niekoľko tém aj z oblasti elektroniky,“ naznačila za TUKE Zuzana Dubajová.

Študenti najskôr vytvoria tímy, ktoré sa následne prihlasujú na jednotlivé témy. Tento proces je podľa jej slov každoročne bleskový a väčšina tém je obsadená v priebehu pár minút.

„Očakávame, že aj tento rok Živé IT projekty prispejú k budovaniu mostov medzi IT profesionálmi, študentmi a verejnosťou. Veríme, že naša snaha bude mať pozitívny vplyv na IT komunitu v Košiciach a okolí, a opäť spoločne posunieme hranice vzdelávania,“ dodala na záver.

Projekt vysoko hodnotí aj výkonná riaditeľka klastra Košice IT Valley Miriama Hučková. „Tento ročník Živých IT projektov je výnimočný prepájaním troch svetov – sveta súkromného sektora, akademického sektora, a verejného sektora. Cieľom je priniesť digitálne a inovatívne riešenia tam, kde ich dostupnosť môže byť z kapacitných, či finančných dôvodov, náročnejšia. Živé IT projekty sú však symbolom spolupráce, ktorá je prínosná pre všetkých, a vďaka ktorej sú Košice domovom mnohých technologických firiem,” dodáva riaditeľka Košice IT Valley Miriama Hučková.

Aktivitu Živé IT projekty realizuje pod záštitou Katedry počítačov a informatiky na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach a združením Košice IT Valley. Poskytuje študentom možnosť vstúpiť do sveta reálnych IT projektov, pri ktorých ich vedú odborníci z praxe a akademického sveta.

Značky: