Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) Ivan Ivančin dnes otvoril konzultáciu pre širokú verejnosť k pripravovanej dopytovej výzve na podporu výskumu a vývoja v oblasti digitálnej transformácie Slovenska.

Výzva prerozdelí takmer 50 miliónov eur pre súkromné aj verejné právnické osoby. Na jeden projekt bude možné poskytnúť maximálne 1,7 milióna eur a intenzita štátnej pomoci v závislosti od veľkosti podniku, resp. iných podmienok, bude v rozsahu od 25 do 80 %.   

„Naše ministerstvo je zaviazané k posilneniu využívania digitálnych technológií na Slovensku a podpore inovácií a strategických investícií. Ako garanti Komponentu 17 Plánu obnovy a odolnosti SR sa usilujeme o výrazný pokrok v oblasti digitalizácie verejných služieb a zvýšenia kybernetickej bezpečnosti. Tieto ciele budeme dosahovať prostredníctvom podpory projektov v európskych programoch a investícií do výskumu a implementácie moderných digitálnych technológií,“ povedal štátny tajomník MIRRI SR Ivan Ivančin.

Doména RIS3 sa zameriava na podporu inovatívnych spôsobov šírenia digitálnych technológií v spoločnosti s dôrazom na zlepšenie bezpečnosti a pridanej hodnoty údajov, ktoré sú generované digitálnymi technológiami. Okrem toho sa zameriava aj na aplikácie moderných technológií ako sú umelá inteligencia, superpočítače, kvantová kryptografia, kvantové snímače a pod.

„MIRRI plánuje vyhlásenie tejto grantovej výzvy v priebehu marca – apríla 2024. Podporiť chceme čo najširší okruh organizácií, akými sú technologické inštitúcie, kompetenčné centrá, súkromné podniky, platformy, ale aj mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti výskumu a vývoja. Podpora sa sústredí na projekty s úrovňou technologickej pripravenosti 6 až 8,“ uviedol Ivan Ivančin.„Naším cieľom je, aby sme túto grantovú výzvu čo najviac prispôsobili potrebám občanov a firiem Slovenskej republiky. Chceme ju „ušiť na mieru“ potenciálnym žiadateľom a nastaviť podmienky a tematický rozsah tak, aby sme mohli naplniť jeden z dôležitých cieľov Plánu obnovy a odolnosti v súlade so Stratégiou digitálnej transformácie Slovenska 2030 a Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021 – 2027,“ dodal štátny tajomník Ivančin.

Značky: