Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Dnešným trendom aj v oblasti osvetlenia je navrhovať riešenia tak, aby zohľadňovali individuálne potreby a denný režim ľudí. Bioadaptívne osvetlenie, ktoré berie do úvahy cirkadiánny rytmus človeka a pohyb slnka, dokáže napríklad znížiť chorobnosť zamestnancov či zvýšiť ich schopnosť vyrovnať sa so stresom v práci. Zumtobel, svetový líder v oblasti komplexných osvetľovacích systémov, navrhuje osvetlenie tak, aby odrážalo vedecké poznatky a prinášalo to správne svetlo, v správnom množstve a v správnom čase tam, kde je potrebné.

Svetlo každého ovplyvňuje nielen vizuálne, ale aj emocionálne či biologicky. To, ako človek vníma objekty okolo seba, ako sa cíti a reaguje, či kedy je schopný vyvinúť maximálnu aktivitu, do veľkej miery závisí od prostredia, v ktorom sa nachádza. „Celostný svetelný ekosystém dokáže prispôsobiť osvetlenie v budovách dennému svetlu, biorytmu či množstvu denného svetla v danom ročnom období. To podľa štúdií znižuje napríklad množstvo stresového hormónu či zvyšuje koncentráciu. Preto prinášame osvetlenie Active light, ktoré dokáže priniesť také osvetlenie, aké človek v danej chvíli potrebuje,“ približuje Lenka Bokajová, Marketing Manager Zumtobel Group.

Dynamické vs. statické osvetlenie

Počas testovania boli využité dve bežné kancelárie s podobnou rozlohou a prostredím. Umiestnenie nábytku bolo rovnaké v oboch miestnostiach, rovnako ako množstvo denného svetla, ktoré prenikalo cez okná. Obe kancelárie boli vybavené LED osvetlením a rovnomernou distribúciou svetla. Avšak intenzita a teplota osvetlenia sa líšili. Kým v jednej miestnosti bolo neustále osvetlenie s farbou svetla 4000 K a osvetlenosť 500 lx, v testovacej kancelárii zameranej na potreby ľudí v priebehu dňa sa teplota aj intenzita osvetlenia dynamicky menila.

Menej stresu, viac pohody a koncentrácie

Získané dáta ukázali, že účastníci v miestnosti s dynamickým osvetlením sa vedeli lepšie vyrovnať so stresom, pociťovali menej napätia pri plnení bežných pracovných úloh a vykazovali lepší mentálny stav. Rovnako u nich bolo zaznamenané nižšie množstvo kortizolu, čo je stresový hormón ovplyvňujúci zdravie. Ak sa aj účastníci ocitli v stresovej situácii, pociťovali počas jej riešenia menej napätia a boli schopní sa rýchlejšie upokojiť. Bioadaptívne osvetlenie zároveň zvýšilo ich koncentráciu a aktivitu.  Malo vplyv aj ďalší deň, počas ktorého sa znížila úroveň pochybností pri vykonávaní úloh.

Zdravé pracovné prostredie

Získané poznatky ukazujú, že dôraz na potreby ľudí pri navrhovaní osvetlenia v kanceláriách prináša pozitívne výsledky v podobe lepšieho psychického rozpoloženia a pozitívneho naladenia v práci. To ide ruka v ruke s lepším zdravím, vyššou efektivitou zamestnancov a pozitívnou motiváciou pri plnení pracovných úloh. Rovnako sa posilňuje ich príslušnosť ku značke a zlepšujú medziľudské vzťahy na pracovisku, čo prispieva k tomu, že ľudia chodia do práce radi. Z dlhodobého hľadiska tak je investícia do osvetlenia investíciou do ľudí, ktorí tvoria spoločnosť a jej výsledky.

štúdia: Bioadaptive Lighting: How a bioadaptive lighting solution in the working environment improves employees’ wellbeing, Zumtobel Research, Gruppe Nymphenburg Consult AG

 

Značky: