Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Putovné podujatie Kam po skončení základnej školy – ŠTUDUJ DOPRAVU je opäť tu. Tentokrát však v Trnave. Opäť však bude pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a tradične sa na ňom zúčastní aj národný dopravca – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).

Podujatie, ktoré má motivovať nádejných budúcich dopravcov sa uskutoční dňa 27. 9. 2022 v Trnave v priestoroch Strednej priemyselnej školy dopravnej na Študentskej 23 od 9:00 do 12:30. Žiakom základných škôl a mládeži na ňom odborníci poskytnú kariérové poradenstvo s odporúčaním ich ďalšieho študijného smerovania a výberu povolania. Budú im tiež predstavené odbory vzdelávania z oblasti dopravy, ktoré je možné študovať na rezortných stredných odborných školách, prípadne vysokých školách.

Súčasťou bohatého sprievodného programu budú ukážky výkonu povolaní najmä v cestnej doprave, riadenie rušňa prostredníctvom vlakového trenažéra, diagnostika vozidiel, dopravná výchova s informáciami o bezpečnosti cestnej premávky a cyklistickej dopravy, dopravné simulátory vrátane simulátora nárazu vozidla, nácvik poskytovania prvej pomoci, dopravné kvízy a súťaže. Vstup na podujatie je bezplatný.

„ZSSK žiakom poskytne informácie o spoločnosti, predstaví im štipendijný program a možnosti praxe. Prostredníctvom virtuálnych okuliarov sa dostanú do 3D priestoru, v ktorých ich privíta vlakový personál a prezrú si kabínu rušňovodiča. K dispozícii bude aj videoprojekcia s ukážkami povolania rušňovodiča a práce na údržbe. Pre mládež sme tiež pripravili ukážky práce s prístrojom, ktorý využívajú vlakvedúci. Budú si tak môcť vytlačiť vzorové cestovné lístky, zobraziť meškania vlakov či trasy vlakových spojení. Pre najmenších bude aj kreatívna aktivita v podobe odtláčania rúk na plagát s témou Pridaj sa k nám, cestujeme vlakom. Učiteľom poskytneme informácie o možnej spolupráci so školami a priblížme ponúkané exkurzie pre žiakov stredných škôl na pracoviskách spoločnosti,“ spresňuje Roman Koreň, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.

Cieľom podujatia je zvýšiť záujem žiakov základných škôl o štúdium na stredných odborných školách a vysokých školách v oblasti dopravy. Sektor dopravy im predsa ponúka stabilné a perspektívne uplatnenie. V ZSSK aktuálne zamestnávame 5691 zamestnancov, pričom k 31. 8. evidujeme 225 neobsadených pozícií. Priemerná mzda zamestnancov národného dopravcu bola za obdobie od januára do augusta tohto roku 1 437 eur brutto. Zamestnancom sa v roku 2022 zvýšili mzdy vďaka kolektívnej zmluve, pričom tento trend bude pokračovať aj v roku 2023.  Jedným z najatraktívnejších povolaní v železničnej spoločnosti je povolanie rušňovodiča. Tých má ZSSK 123 a ich priemerný zárobok je 1543 eur. Na kurzy pre rušňovodičov sa záujemcovia môžu prihlásiť na stránke https://www.zssk.sk/kurz-rusnovodica/. Viac o práci ZSSK a benefitoch pre zamestnancov nájdete na stránke https://www.zssk.sk/kariera/.

Podujatie už tradične organizujú spolu s ministerstvom dopravy aj rezortné stredné odborné školy, univerzity a rezortní zamestnávatelia vrátane železničných spoločností a vybraných regionálnych partnerov. Klub priateľov železníc Trnavy a okolia zároveň pozýva účastníkov akcie na železničnú stanicu (nástupište č. 4) na prehliadku stálej expozície pamiatok železničnej dopravy. Bližšie informácie nájdete na www.studujdopravu.sk.

Značky: