Rýchla a bezbolestná pomoc pre chorých domácich maznáčikov. Aj tak by sa dalo opísať bratislavské špecializované pracovisko so špeciálnym CT prístrojom, vďaka ktorému môžu veterinárni lekári jednoduchšie určiť diagnózu chorých zvierat. Za dva mesiace od otvorenia prevádzky už pomohli desiatkam pacientom. Diagnózu lekári určili psom, mačkám, ale aj chameleónovi či potkanovi.

V bratislavskom Starom Meste funguje od septembra 2018 jedinečné špecializované pracovisko počítačovej tomografie vetCT so zameraním na diagnostiku zvierat. Ambulancia pre zvieratá je vybavená novou generáciou CT prístroja značky Siemens Healthineers SOMATOM GO Now, ktorý prináša doteraz málo využívané možnosti z oblasti rádiodiagnostiky pacienta. „Služby poskytujeme priamo chovateľom zvierat alebo referujúcim veterinárnym lekárom a pracoviskám, ktoré CT vyšetrenie potrebujú na diagnostiku. Dosahujeme vynikajúce klinické výsledky v oblastiach ako sú onkológia, neurológia, ortopédia či akútna traumatológia,“ vysvetlila veterinárna lekárka Tamara Zimanová z vetCT.

Bezbolestné a šetrné vyšetrenie

Zvierací pacient pred CT vyšetrením absolvuje základné vyšetrenie. Samotné CT vyšetrenie je veľmi rýchle a  radiačné zaťaženie zvieraťa ako pacienta je minimálne. „V prvom rade sa lekár oboznámi s pacientom a jeho zdravotným problémom. Ak je pacient pripravený na CT vyšetrenie, uvedie sa do krátkej anestézie a vykoná sa samotné vyšetrenie. Celý proces riadi systém automaticky. Vyšetrenie prebieha pod stálou kontrolou veterinára, ktorý monitoruje proces priamo na CT prístroji,“ vysvetlil špecialista na zobrazovaciu diagnostiku a odborný garant pracoviska vetCT Ladislav Stehlík. Namerané dáta sa uschovávajú v cloude, surové dáta z prístroja sa menia na obraz, ktorému sa dá dobre rozumieť. Link na namerané dáta sa ľahko prenáša medzi odborníkmi, ktorí príslušné dáta analyzujú a určia diagnózu.

Po vyšetrení sa pacient prebúdza a veterinár monitoruje životné funkcie. Prebúdzanie je veľmi rýchle a zviera je schopné ihneď po vyšetrení samostatne opustiť pracovisko. Získané dáta z vyšetrenia CT prístroj odosiela do unikátneho systému, kde sa ďalej analyzujú a vygeneruje sa lekárska správa.  „Pri CT technológii Somatom GO Now ide o trojrozmernú zobrazovaciu metódu, ktorej základným princípom je zber veľkého množstva dát pomocou rotujúceho prstenca. V rovnakom čase vyžiari zdroj energiu – RTG žiarenie, ktoré prejde telom pacienta a následne pomocou digitálneho detektoru sa získané dáta podrobne analyzujú.  Moderná technológia prináša schopnosť vygenerovať 32 vrstiev za jedno otočenie okolo tela pacienta, čo umožňuje rýchlu a presnú diagnostiku,“ vysvetlil zástupca dodávateľa Siemens Healthineers Radoslav Kaminský.

Pomôžu psom, mačkám, zajacom či hadom

Vyšetrenie je vhodné pre rôznych domácich miláčikov. Za dva mesiace od otvorenia prevádzky už vetCT pracovisko pomohlo niekoľkým desiatkam pacientov. „Väčšina vyšetrených sú psy, mačky, ale aj drobné zvieratá. Naším prístrojom sme schopní vyšetriť aj miniatúrne zvieratá, ako sú drobné hlodavce a exotické zvieratká.  Doposiaľ najmenším pacientom  vyšetreným pomocou CT prístroja bol chameleón,“ priblížila veterinárna lekárka Tamara Zimanová.

Pomocou CT prístroja vedia odborníci diagnostikovať širokú škálu najrôznejších ochorení. „Z internej medicíny sú to oblasti ako diagnostika pľúcnych ochorení, vyšetrenie vnútorných orgánov, zápalové stavy  pankreasu.  V neurológií hlavne ochorenie  medzistavcových platničiek, epilepsia, atrofie a vývinové chyby, mozgové krvácanie, zápalové procesy, vážne poranenia chrbtice, lebky či panvy. V ortopédii sú to degeneratívne ochorenia kĺbov a chrbtice, vrodené vady pohybového aparátu, traumatické ochorenia  väzov, šliach, kostí a kĺbov. Vyšetrovali sme aj onkologických pacientov,“ vymenovala Zimanová.

Pokrok vo veterinárnej medicíne

Cieľom otvorenia unikátneho diagnostického centra pre veterinárnych lekárov a spoločenské zvieratá bolo priblížiť veterinárnu medicínu moderným, európskym štandardom. „Práve sofistikovaná, veterinárna starostlivosť je v dnešnej dobe, kedy spoločenské zvieratá považujeme za cítiace bytosti a nie veci, nevyhnutná. Moderná spoločnosť, nová legislatíva a ľudský prístup k  zvieratám, potrebujú kvalitné služby z oblasti veterinárnej medicíny. Vyšetrenie pomáha lekárovi určiť presnú diagnózu v krátkom čase a zacieliť terapiu podľa indikácie,“ uviedla zvieracia ombudsmanka Zuzana Stanová.

Čakacia doba na CT prístroj je zväčša 1-2 dni, v závislosti od počtu vopred dohodnutých rezervácií a urgentnosti situácie. V akútnych prípadoch je pacient vyšetrený okamžite bez čakania.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.