Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Cieľom spolupráce je urýchliť využívanie obnoviteľných zdrojov energie a znížiť emisie skleníkových plynov vo farmaceutickom biznise.

Spoločnosť Schneider Electric, globálny líder v oblasti digitálnej transformácie energetického manažmentu a automatizácie, ktorá v tomto roku získala ocenenie ako najudržateľnejšia korporácia na svete podľa indexu Corporate Knights Global 100, a nezávislá poradenská spoločnosť Carnstone predstavili program Energize. Ten má slúžiť na zlepšenie prístupu farmaceutických dodávateľov k obnoviteľnej energii.

Program Energize vzniká vďaka spolupráci 10 globálnych farmaceutických spoločností s cieľom zapojiť stovky dodávateľov do opatrení v oblasti klímy a dekarbonizácie. Program je prvým svojho druhu, ktorý sa snaží využiť rozsah globálneho dodávateľského reťazca jedného odvetvia na podporu zmien na úrovni systému. Vývoj liekov a služieb si vyžaduje veľa energie, pričom veľkú časť z nej spotrebuje práve dodávateľský reťazec.

Program pomôže farmaceutickým a zdravotníckym dodávateľom riešiť ich prevádzkové emisie skleníkových plynov prostredníctvom obstarávania zelenej energie. Program navrhne a zrealizuje spoločnosť Schneider Electric; farmaceutické spoločnosti budú program spoločne propagovať medzi svojimi dodávateľmi.

Medzi podporovateľov programu patria spoločnosti ako:

 • AstraZeneca
 • Biogen
 • GSK
 • Johnson & Johnson
 • MSD
 • Novartis
 • Novo Nordisk
 • Pfizer
 • Sanofi
 • Takeda

Program Energize umožní farmaceutickým dodávateľom dozvedieť sa viac o zavádzaní obnoviteľných zdrojov energie. Zapojené firmy tak nepotrebujú interné kapacity a odborné znalosti na to, aby sa zapojili do trhu so zmluvami o kúpe energie (power purchase agreements).

Program Energize je navrhnutý tak, aby vyriešil typické trhové prekážky, ako sú nedostatočné znalosti o transakciách s obnoviteľnou energiou, veľkosť zaťaženia, nedostatok úverov a potreba poradenstva počas procesu uzatvárania zmlúv. Zúčastnení dodávatelia sa dozvedia o trhu s energiou z obnoviteľných zdrojov a budú môcť uzatvárať zmluvy samostatne alebo v konzorciách spolupracujúcich odberateľov. Program sa v prvej fáze zameria na dodávateľov v Európe a Severnej Amerike.

Podrobnosti o programe Energize prinesie špecializovaný webinár:

 • Utorok, 9. novembra, 12:00 EST | 18:00 CET – Registrácia
 • Štvrtok, 11. novembra, 10:00 EST | 16:00 CET – Registrácia


Značky: