Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Slovenská pošta dnes vydáva poštovú známku „Deň poštovej známky: Vincent Hložník (1919 – 1997)“ s nominálnou hodnotou 0,80 €.

Motívom poštovej známky je portrét Vincenta Hložníka a prekreslená ilustrácia Vincenta Hložníka z knihy Jonathana Swifta, Gulliverove cesty. Motívom kupónu je taktiež prekreslená ilustrácia Vincenta Hložníka z knihy Jonathana Swifta, Gulliverove cesty.

Poštová známka má rozmery 44,1 × 26,5 mm a vychádza vo forme tlačového listu s 30 známkami a 30 kupónmi s rozmerom 22 × 26,5 mm. Známku vytlačila  technikou ofsetu spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o.

Súčasne s poštovou známkou vydávame obálku prvého dňa s pečiatkou First Day Cover (FDC) s dátumom 3. decembra 2019 a domicilom mesta Žilina. Motívom prítlače obálky je prekreslená ilustrácia Vincenta Hložníka z knihy Rozprávky od Hansa Christiana Andersena a motívom pečiatky je prekreslená ilustrácia Vincenta Hložníka. Obálku spolu s pečiatkou a ilustráciou vytlačila technikou ofsetu tlačiareň BB PRINT s.r.o.

Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, kupónu, obálky a pečiatky je prof. Dušan Kállay, akademický maliar.  Autorom líniovej rozkresby poštovej známky, kupónu a obálky spolu s pečiatkou je František Horniak.

Slovenská pošta vydáva k poštovej známke aj nálepný list „Deň poštovej známky: Vincent Hložník (1919 – 1997)“. Na nálepnom liste formátu A5 je prekreslená ilustrácia Vincenta Hložníka z knihy Gottfrieda Augusta Bürgera, Dobrodružstvá baróna Münchhausena.

Autorom výtvarného návrhu nálepného listu je prof. Dušan Kállay, akademický maliar. Nálepný list vytlačila ofsetovou technikou spoločnosť COLOR&PRINT.

Značky: