Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Unikátne dielo nevyčísliteľnej hodnoty od jedného z najznámejších talianskych renesančných umelcov, ktoré považovali všetci za stratené. Obraz, ktorý vlastnil Napoleon, králi, pápeži a záujem o tento unikát prejavil dokonca aj Hitler. Reč je o významnom autorovi Raffaelom Santim, ktorý sa podpísal pod obraz s názvom Madona s dieťaťom. V Pražskom startupe InsightArt sa podarilo obraz odhaliť a zanalyzovať ho do poslednej častice.

„Existuje veľa momentov v kariérnom živote kedy si poviete že toto je pecka! Myslel som si, že v InsightArt ich už máme veľa za sebou – vývoj, založenie startupu, inkubátor európskej kozmickej agentúry ESA BIC Prague, vstup AirVentures, Van Gogh a mnoho ďalších. Neveril som, že v tak krátkom časovom slede by vedelo prísť niečo ďalšie dych vyrážajúce. A v tom sa k nám dostalo dielo od svetoznámeho renesančného umelca Raffaela Santiho. Madona s dieťaťom prešla naším scanom a po dlhým mesiacoch práce sa môžeme s touto správou podeliť aj s verejnosťou,“ hovorí Jan Sohar CEO, InsightArt.

V tomto roku uplynulo päťsto rokov od smrti renesančného umelca Raffaela Santiho a experti stále objavujú nové vrstvy jeho diela. Obraz Madona s dieťaťom prešiel bohatou históriou plnou európskych velikánov, krvavých súbojov a drahých obchodov. Jeho pôvod bol niekoľkokrát neprávom spochybnený. Finálnu originalitu diela pomohla overiť česká firma InsightART, ktorá využíva kozmické detektory a je jedným zo startupov inkubátora ESA BIC Prague, ktorého operátorom je v Česku agentúra CzechInvest.

„Dielo sme skenovali metódou spektrálnej röntgenovej rádiografie a výsledné skeny odhalili detailnú štruktúru vnútornej výstavby Raffaelovho obrazu. Zo spektrálnych rádiografických
snímkov je možné vyčítať, že celková koncepcia maľby bola precízne premyslená od podkladových vrstiev až po finálne lazúry. Je evidentné, že koncept tohto obrazu Raffael premyslel do najmenších detailov a mal od začiatku jasnú víziu o finálnej podobe diela.

Jednotlivé aspekty vychádzajúce z uskutočnených analýz tak potvrdzujú, že toto dielo maľoval sám Raffael bez toho aby k nemu prispeli jeho dielenský pomocníci a žiaci, „uvádza k výsledkom prieskumov reštaurátor Jiří Lauterkranc.

Startup InsightART vznikol v roku 2018 v Prahe a využíva unikátnu kozmickú technológiu, ktorá bola vyvinutá v Cerne a používajú ju astronauti NASA na medzinárodnej vesmírnej stanici. Českému tímu sa podarilo technológii nájsť uplatnenie aj na Zemi a to na rozpoznanie pravosti umeleckých diel. Vďaka technológii RToo je rozbor vnútornej štruktúry častíc veľmi detailný čo výrazne prispieva k urýchleniu procesu autentifikácie a väčšej spoľahlivosti rozborov. Prístroj využíva röntgenové žiarenie a časticový detektor. Ten umožňuje zachytiť nielen intenzitu žiarenia, ale aj jeho vlnovú dĺžku. Výsledkom je nie čiernobiely, ale farebný röntgenový snímok, ktorý o skúmanom predmete či už je to obraz alebo 3D predmet prináša viac informácií než klasické röntgenové metódy, ktoré sa bežne používajú. Technológia dokáže odlíšiť aj rôzne zloženie použitých materiálov a použité farby. Ďalšou pridanou hodnotou pri rozbore diel je neinvazívnosť a vysoké rozlíšenie snímok.

„Som rád, že vďaka spoločnostiam ako je InsightArt vieme priblížiť ľuďom významne umelecké diela a priviesť na svetlo sveta dlho zabudnuté a stratené obrazy, ktoré prispievajú ku kultúrnemu dedičstvu,“ vysvetľuje Managing Partner Air Ventures Václav Pavlečka. „Veľa ľudí netuší čo im doma na stene visí a preto verím, že InsightArt má pred sebou ešte veľa významných odhalení a my sa tešíme, že môžeme byť toho súčasťou,“ dopĺňa Ivan Kristeľ, Head of Venture Capital v spoločnosti MiddleCap.

História obrazu

Obraz Madona s dieťaťom signovaný a datovaný „Raphael Urbinas Pingebat MDXVII, Roma“ bol namaľovaný Raffaelom Santim na objednávku pápeža Leva X v roku 1517 pre umiestnenie na oltár v Santa Casa di Loreto. O rok neskôr Raffael využil tento motív tiež pre maľbu obrazu Veľká Svätá rodina, ktorý sa stal súčasťou pápežského daru francúzskej kráľovskej rodine a dnes je súčasťou expozície múzea v Louvre. Raffaelova Madona s dieťaťom z roku 1517 zostala vo Vatikáne, kde bol obraz pod patronátom pápeža Pia VI až do roku 1798. Po obsadení Ríma bonapartistami roku 1798 bolo dielo odvezené do Paríža, kde zotrvalo v Napoleonových zbierkach až do jeho pádu v roku 1813. Následne obraz prešiel do vlastníctva francúzskeho kráľa z rodu Bourbonovcov Ľudovíta XVIII, ktorý ho vzápätí predáva do Londýna prvému podpredsedovi univerzity v Newcastle Charlesovi Bosanquetovi, ktorého rodina vlastnila obraz až do roku 1928, kedy sa prostredníctvom obchodníka s obrazmi Dr. Hahna dostalo dielo späť do Francúzska.

V Paríži obraz kúpil Ernst Bleuer, ktorý ho previezol do Prahy a odpredal Otomar Švehla. Švehla obraz ponúkol na prezidentskej kancelárii Československa a tiež ríšskemu kancelárovi Adolfovi Hitlerovi. K predaju nakoniec nedošlo a po Švehlovej smrti sa dielo dostalo do vlastníctva jeho manželky Emily Švehlovej. V roku 1992 obraz na Slovensku kúpil český podnikateľ, ktorý ho odviezol do zahraničia.

Od tej doby sa na prieskume Madony s dieťaťom podieľala celá rada svetovo uznávaných odborníkov a znalcov Raffaelovho diela, ako sú napríklad profesori Baldini, De Vecchi, Chiarini, Marabotti a Carlo Pedretti. Českú stopu tu zanechal taktiež profesor Raymund Ondráček, ktorý na základe predošlých prieskumov započal reštaurovanie diela v roku 2002. Po Ondračkovi pokračovali v prieskumoch diela ďalší dvaja českí reštaurátori Jiří Lauterkranc a Jiří Živný, ktorí v roku 2019 reštaurátorské práce dokončili za účasti medzinárodného Advisory Boardu zloženého z odborníkov z popredných talianskych a slovenských inštitúcií. Súčasťou tejto rady boli reštaurátori Lorenza d’Alessandro, Antonio Forcellino a Paolo Violini a historici umenia Monsignore Timothy Verdon a Jiří Fajt. Súčasťou poslednej fázy reštaurovania v roku 2019 bola tiež rekapitulácia a aktualizácia všetkých predchádzajúcich analýz a prieskumov obrazu. Pre čo najpresnejšie stanovenie postupu a spôsobu reštaurovanie bola znovu realizovaná rada analýz s použitím najnovších technologických možností. Niektoré prieskumy boli zamerané aj na objasnenie okolností vzniku Raffaelovej Madony s dieťaťom v kontexte jej sesterského obrazu Veľká svätá rodina z Louvre (1518). Išlo predovšetkým o presnú identifikáciu typu podkresby, celkové technologické výstavby a vnútornej štruktúry obrazu. V tomto okamihu bola do procesu skúmania prizvaná spoločnosť z Prahy InsightART so svojim robotickým skenerom RToo.

 

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.