Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť BMW Group systematicky uvádza svoje ciele trvalo udržateľného rozvoja do praxe.

Podľa dnešného oznámenia, spoločnosť prostredníctvom svojho kapitálového fondu BMW i Ventures investovala do inovatívnej metódy výroby ocele bez emisií CO2, ktorú vyvinul americký start-up Boston Metal. Spoločnosť Boston Metal plánuje túto metódu na výrobu ocele v najbližších rokoch upraviť na veľkosériové využitie. Investícia je súčasťou dlhodobých aktivít v oblasti trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti BMW Group zameraných na výrazné zníženie emisií CO2 v dodávateľskom reťazci.

„V našom dodávateľskom reťazci systematicky identifikujeme suroviny a materiály, pri ktorých výrobe vzniká najviac emisií CO2. Patrí medzi ne aj oceľ, ktorá je životne dôležitým materiálom výroby automobilov. Preto sme si stanovili za cieľ neustále znižovanie emisií CO2 v celej dodávateľskej sieti zodpovednej za oceľ. Do roku 2030 by sa emisie CO2 mali oproti dnešným hodnotám znížiť o približne dva milióny ton,” povedal Andreas Wendt, člen predstavenstva spoločnosti BMW AG zodpovedný za nákup a dodávateľskú sieť.

So svojimi všestrannými vlastnosťami je oceľ jedným z najdôležitejších materiálov pri výrobe automobilov a jej význam bude rovnaký aj v budúcich generáciách vozidiel. Aj s dynamickým nárastom elektromobility bude oceľ významným stavebným materiálom karosérií a mnohých ďalších komponentov. Lisovne v európskych závodoch spoločnosti BMW Group spracujú ročne viac ako milión ton ocele.

Využite elektrónov pri výrobe ocele namiesto uhlia

Vysoké pece využívané pri konvenčnej výrobe ocele vyrábajú oxid uhličitý. Startup Boston Metal používa vo svojej novej technológii elektrinu, ktorá vyrába surové železo na ďalšie spracovanie a výrobu ocele pomocou elektrolýzy. Ak by elektrická energia potrebná pre tento proces pochádzala z obnoviteľných zdrojov, bola by výroba ocele bez emisií uhlíka. Mladá spoločnosť v najbližších rokoch postaví pre tento proces pokusné zariadenie a následne ho upraví pre použitie v priemyselnom rozsahu.

Spoločnosť BMW Group je v úzkom kontakte s Boston Metal už od minulého roku a to aj na základe svojho vlastného vývoja v rámci BMW Startup Garage. Spoločnosť momentálne investuje do start-upu ako súčasť aktivít svojho investičného fondu i Ventures. Tadeu Carneiro, predseda a výkonný riaditeľ Boston Metal: „Medzi našich investorov patria aktéri z celého oceliarskeho reťazca — od základných ťažiarskych a rudných spoločností až po koncových zákazníkov, čo je ocenenie pre inovatívny, cenovo dostupný a podľa individuálnych potrieb nastaviteľný proces výroby vysoko kvalitnej ocele od spoločnosti Boston Metal.”

Inovatívne technológie a využitie zelenej energie pri výrobe ocele

Investovanie do nových technológií je jedným z mnohých krokov, ktoré spoločnosť BMW Group podniká, aby dosiahla ambiciózne ciele vo svojom dodávateľskom reťazci. Napríklad pri podpisovaní nových kontraktov bude dôležitým hodnotiacim kritériom výroba s čo najnižšími emisiami uhlíka.

„Je pre nás veľmi dôležité, aby si naši partneri osvojili trvalo udržateľné aktivity a používali výrobné technológie s nízkymi emisiami uhlíka,” dodal Wendt. „Používanie zelenej energie má veľmi veľký dopad. Už spolupracujeme s dodávateľmi, ktorí na výrobu ocele používajú iba zelenú energiu.”

Uzatvorený materiálový cyklus a zvýšené používanie recyklovanej ocele

Na zabezpečenie zásob surovín si spoločnosť BMW Group stanovila cieľ zvyšovať do roku 2030 podiel recyklovaných, takzvaných druhotných materiálov, a v rámci obehového hospodárstva používať tieto suroviny opakovane.

Všetok oceľový odpad vyprodukovaný v lisovniach, napríklad pri vyrážaní dverí, sa následne opätovne využije v priamom materiálovom cykle, keď sa prostredníctvom obchodníkov s oceľou pošle naspäť k jej výrobcom a spracuje sa na novú oceľ. Použitie druhotných materiálov, v porovnaní s využívaním základných zdrojov, neustále znižuje emisie CO2 a taktiež aj ochraňuje prírodné zdroje, čo následne vedie k poklesu množstva energie potrebného na výrobu.

Záväzok k environmentálnym a sociálnym štandardom v dodávateľskom reťazci

Spoločnosť BMW Group v rámci svojho angažovania sa v iniciatíve ResponsibleSteel (Zodpovedná oceľ) aktívne spolupracuje na rozvoji trvalo udržateľných štandardov, ktoré pokrývajú environmentálne a sociálne štandardy v celom dodávateľskom reťazci so začiatkom v baniach. Štandardy trvalo udržateľného rozvoja výrobných závodov v oceliarskom priemysle vznikli v roku 2019 ako súčasť procesu s mnohými účastníkmi a teraz tvoria základ pre certifikáciu.

Nezisková organizácia ResponsibleSteel je prvou globálnou iniciatívou v oceliarskom priemysle s mnohými účastníkmi zameraná na vytváranie štandardov a certifikácie.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.