Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Napriek tomu, že 4G (LTE) a pripravované 5G siete sa dnes tešia veľkej pozornosti, 3G (WCDMA/HSPA) technológie stále tvoria základ mobilného internetu
  • V minulom roku vzrástol počet používateľov 3G sietí o 60 % a odhaduje sa, že do roku 2020 budú 3G siete ponúkať mobilný internet 90 % svetovej populácie.
  • Aj z dôvodu rastúceho počtu používateľov 3G sietí je potrebné ich naďalej rozvíjať a optimalizovať, aby zvládli očakávaný nápor.

Spoločnosť Ericsson predpokladá, že aj napriek rastúcej výstavbe 4G sieti a príchodu 5G sietí, bude aj naďalej pokračovať rast počtu používateľov 3G sietí založených na technológiách WCDMA/HSPA. V roku 2020 by mali tieto siete pokrývať 90 % svetovej populácie a počet používateľov by mal dosiahnuť 4,5 miliardy. 3G siete tak budú aj v budúcnosti základom mobilného pripojenia na internet.

Dôvodom stále rastúceho dopytu po 3G sieťach bude aj v budúcnosti cena smartfónov. Tie najlacnejšie, ktoré sú ale často jedinou voľbou pre mobilných zákazníkov v mnohých častiach sveta, totiž nepodporujú 4G siete. Vždy však ale podporujú pripojenie k internetu cez 3G technológie WDCMA/HSPA. Na rast objemu dátovej prevádzky v 3G sieťach bude mať vplyv aj stále väčší počet aplikácií a zariadení M2M (Machine-to-Machine), ktoré kvôli úspore nákladov budú využívať len 3G siete, tie ale ich nároky dokážu plne uspokojiť.

Pre mobilných operátorov to znamená, že musia aj naďalej rozširovať 3G pokrytie a dostupnosť mobilného internetu a aj naďalej investovať do svojich 3G mobilných sietí. Súčasne taktiež musia riešiť optimalizáciu svojich 3G sietí, aby zvládali obsluhu stále väčšieho počtu zákazníkov, ktorí naviac budú očakávať podobnú kvalitu služieb a zákaznícku skúsenosť ako v sieťach 4G, aj s prihliadnutím k možnostiam 3G technológií. Na všetky existujúce mobilné siete 2G, 3G a 4G sa budú musieť mobilní operátori pozrieť z pohľadu plánovania rádiového spektra a jeho najefektívnejšieho využitia pre stále rastúci počet zákazníkov, so zvyšujúcimi sa nárokmi na objem prenesených dát.

 

Značky: