Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť OPPO spolupracovala so spoločnosťami Ericsson a Qualcomm Technologies, Inc. na realizácii zásadného míľnika, ktorým je nasadenie inovatívneho riešenia rozdelenia 5G sietí pre komerčne dostupné zariadenia so systémom Android 12.

Spoločnosť OPPO, globálny výrobca inteligentných zariadení, oznámila úspešné testovanie riešenia rozdelenia 5G sietí v spolupráci so spoločno-sťami Ericsson a Qualcomm Technologies. Vytvorenie tohto riešenia predstavuje dôležitý krok v realizácii praktického rozdelenia 5G sietí. To je navrhnuté tak, aby ho mohli implementovať sieťoví operátori na celom svete.

Spoločnosť OPPO prišla s inovatívnym riešením rozdelenia sietí 5G, aby dosiahla priameho prepojenia medzi centrálnou sieťou, bezdrôtovou sieťou a modulom čipu. Na riešení sa podieľala so spoločnosťami Ericsson a Qualcomm Technologies. Spoločnosti svoj projekt nedávno predstavili vo výskumnom laboratóriu 5G Communications Lab založenom spoločnosťou OPPO.

Riešenie umožňuje rozdeliť aplikácie a podnikové služby so špecifickými požiadavkami do definovaných vrstiev bez zmeny zariadení. Vďaka podpore Ericsson Dynamic Network Slicing Selection a 5G RAN Slicing je toto inovatívne delenie 5G sietí schopné rozdeliť mobilné aplikácie a sieťovú prevádzku podľa rôznych častí siete, čo zjednodušuje výber trasy používateľského zariadenia a vedenia zásad (URSP).

Delenie 5G sietí bolo predstavené na vlajkovej lodi spoločnosti OPPO, smartfónu OPPO Find X5 Pro, ktorý beží na Androide 12 s používateľskou nadstavbou ColorOS 12.1 a s chipsetom Snapdragon 8 gen 1.

Inovatívne delenie 5G sietí pre podniky je kľúčom k budovaniu aplikácií pre rôzne vrstvy sietí 5G,“ uvádza Xia Yang, riaditeľ Carrier Product Line spoločnosti OPPO. „Na základe motta našej spoločnosti využijeme svoje silné stránky v oblasti inovácií. Vďaka spolupráci naprieč technologickým ekosystémom pokračujeme v rozšírení dostupnosti možnosti rozdelenia 5G sietí. Spoločne s našimi partnermi umožníme širokému spektru používateľov produktov OPPO, aby si ako prví mohli vyskúšať prispôsobené služby pripojenia cez 5G.

Rozdelenie fyzickej siete na viacero virtuálnych end-to-end sietí môže poskytnúť nezávislé sieťové zdroje prispôsobené na základe konkrétnych potrieb ich využitia. V konečnom dôsledku poskytne delenie 5G sietí väčšie množstvo zdrojov signálu k zaisteniu flexibilnejších a efektívnejších sietí. Spoločnosti teraz zintenzívnia svoje úsilie na dokončení tohto riešenia pre komerčné účely.

Komerčné delenie sietí podporí vznik nových oblastí rastu mobilných technológií

Možnosť rozdelenia 5G sietí umožní vytvárať nezávislé virtuálne sieťové „vrstvy“ s rôznymi vlastnosťami siete – napríklad latenciou, šírkou pásma, bezpečnosťou a spoľahlivosťou – na základe potrieb tých, ktorí sa k sieti pripoja. Napríklad pre aplikácie automatického vedenia možno vytvoriť vyhradenú sieť s veľkou šírkou pásma a nízkou latenciou, ktorá poskytuje vyššiu záruku, že napríklad elektrické vozidlá obdržia takú úroveň presnosti dát a výpočtovej priepustnosti, akú potrebujú k tomu, aby sa bezpečne pohybovali na ceste. Dokonca je možné vytvárať vrstvy siete pre konkrétne hry alebo platformy, ktoré by používateľom  poskytovali citlivejšie pripojenie, nezávislé na ostatnej prevádzke v sieti. V IoT aplikáciách pomôže delenie sietí 5G poskytnúť základ pre inteligentnejšie operácie.

Spoločnosťou OPPO už niekoľko rokov beží výskum a vývoj v oblasti delenia 5G sietí spoločne s operátormi a ďalšími partnermi. Napríklad v spolupráci so spoločnosťami Vodafone a Ericsson vybudovalo OPPO prvú SA sieť 5G vo Veľkej Británii na univerzite v Coventry, kde taktiež prebehlo predstavenie prvej technológie delenia 5G SA sietí. Spoločnosť OPPO taktiež spolupracovala s China Mobile na dokončení testovania a overenia technológie delenia koncových 5G sietí.

V budúcnosti bude OPPO aj naďalej spolupracovať s globálnymi partnermi a operátormi. Spoločne budú podporovať implementáciu inovatívneho riešenia delenia 5G sietí, čo prinesie komerčným partnerom a koncovým používateľom bezpečnejšiu, spoľahlivejšiu a flexibilnejšiu komunikáciu v sieťach 5G.