Viac ako polovica používateľov 4ky má nekonečné dáta.

Operátor 4ka funguje na slovenskom trhu už 6 rokov. Pri tejto príležitosti v krátkosti zrekapituloval doterajšie pôsobenie a oznámil svoju najnovšiu iniciatívu, v rámci ktorej chce bojovať proti fenoménom na internete, ktoré môžu negatívne ovplyvňovať duševné zdravie ľudí.

4ka je už druhý rok v čiernych číslach, to znamená, že nie je v strate. Oznámil to Juraj Ondriš, predseda predstavenstva telekomunikačných spoločností SWAN a SWAN Mobile. Operátor má aktuálne 557-tisíc zákazníkov – do tohto počtu sa počíta každá SIM karta, ktorá bola aktívna počas posledných troch mesiacov. Viac ako polovica z nich využíva niektorý z paušálov s nekonečnými dátami, či už ide o paušál SLOBODA ∞ + alebo o dátovú SLOBODU DÁTA.

4ka prezradila, že priemerný mesačný objem dát, ktorý prenesú jej zákazníci, je 12,34 GB. Objem medziročne rastie o cca 20 %. Najväčší dátovači prenesú mesačne viac ako 50 GB dát a celkový objem prenesených dát v sieti 4ky dosahuje 3,6 PB (petabytov) mesačne. Pozrite si takisto mapku Slovenska, kde zákazníci 4ky najviac dátujú.

4ka uvádza, že aktuálne pokrýva 4G sieťou 82 % obyvateľov Slovenska a testuje a buduje 5G sieť.

4ka oslavuje 6 rokovZdroj: Roman Kadlec / TOUCHIT
4ka oslavuje 6 rokov

Nová kampaň Robím chyby a je mi to 4

4ka v rámci osláv 6 rokov oznámila spoluprácu s Ligou za duševné zdravie (LDZ), v rámci ktorej chce podporovať boj proti negatívnym fenoménom na internete. V praxi sa to prejaví, že 4ka bude podporovať viaceré aktivity LDZ a prenechá 25 % reklamného priestoru v OOH na jeseň a zimu 2021 Lige za duševné zdravie. Takisto bude túto tému akcentovať aj v pripravovanej online a televíznej kampani.

Súčasťou kampane Robím chyby a je mi to 4 bude tiež podpora komunikácie tém Ligy za duševné zdravie. Tá poukazuje na autenticitu prežívania a schopnosť pomenovať chyby a emócie s nimi spojené za jedny zo základných parametrov pocitu psychologického bezpečia jednotlivcov aj komunít z hľadiska duševného zdravia.

V praxi to znamená, že v pripravovanej kampani sa bude poukazovať na to, že robiť chyby je ľudské a posúvajú nás dopredu a naopak nezdravý je tlak vyvíjaný na umelú dokonalosť a bezchybnosť. Táto téma je obzvlášť dôležitá v dnešnej dobe, kedy sociálne siete vytvárajú nezdravú ilúziu krásneho sveta bez vád. Ten je však často výsledkom reality upravenej množstvom filtrov.

Najmä mladí ľudia tejto predstave podliehajú a to, že sa sami necítia byť vhodní do tohto sveta vedie k nárastu úzkosti a ďalších duševných problémov. Kampaň Robím chyby a je mi to 4 ich chce motivovať, aby boli sami sebou. Jednou z tvárí novej kampane bude aj Dávid Králik, učiteľ a spoluzakladateľ základnej školy Felix a Učiteľ roka 2020 v kategórii Učiteľ na diaľku.

Musíme uznať, že rozšírenie pôvodnej kampane Je mi to 4 na Robím chyby a je mi to 4 s dôrazom na podporu duševného zdravia je skvelý nápad. Držíme palce, aby táto kampaň splnila svoj účel.

Robím chyby a je mi to 4Zdroj: 4ka
Jeden z vizuálov kampane Robím chyby a je mi to 4

Zdroj: 4ka

Prečítajte si aj:

Roman Kadlec

Roman Kadlec
Testujem inteligentné hodinky, robotické vysávače, smartfóny a herné zariadenia. Sledujte ma na sociálnych sieťach @roman_fitit