Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V oblasti telekomunikácií je pojem 5G dlhodobo diskutovanou témou, pretože predstavuje novú mobilnú dátovú sieť, ktorá má nahradiť súčasné riešenie 4G. Preto sme prostredníctvom výskumu zisťovali, do akej miery je pojem 5G známy slovenským internetovým užívateľom. Výsledky mimo iného ukázali, že znalosť tohto termínu je vyššia u mužov než u žien. Výskumné šetrenie realizovala spoločnosť Nielsen Admosphere Slovakia na vzorke päťsto respondentov z aktívnej internetovej populácie staršej ako 15 rokov.

Tri štvrtiny opýtaných deklarovalo, že v poslednej dobe zaznamenali pojem 5G a 59 % zároveň vedelo už pred výskumom, čo 5G znamená. Väčšie povedomie o tomto termíne aj o jeho význame majú muži než ženy. Tých, ktorí pojem zatiaľ nezaznamenali, je v slovenskej internetovej populácií 12 % a ďalších 12 % si nie je istých.

Rôzne média aktuálne prichádzajú s rôznymi názormi na tému 5G – diskutovaná je ich bezpečnosť, vplyv na zdravie a tak ďalej. Na otázku, či sa respondenti obávajú príchodu 5G na Slovensko, ale viac než polovica odpovedala, že nie (29 % skôr nie a 27 % určite nie). Zďaleka najmenej sa sieti novej generácie bojí najmladšia veková skupina 15–24 ročných. Obavy potom vyjadrila len o niečo viac než pätina opýtaných, pričom konkrétne táto skupina spomínala predovšetkým obavy v súvislosti so zdravím. 22 % respondentov zatiaľ nevie, či sú obavy z príchodu 5G na mieste alebo nie.

Značky: