Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Celosvětová pandemie vedla k oživení zájmu o odstranění tzv. digitální propasti. Přispívají k tomu především změny ve třech oblastech.

Poptávka po 5G a vysokorychlostním připojení ve venkovských oblastech před pandemií. Vysokorychlostní připojení 5G a eliminace digitální propasti není nový fenomén. Překlenutí digitální propasti je nutné nejen z důvodu zpřístupnění rychlého internetového připojení spotřebitelům ve venkovských oblastech, ale také pro podporu budování chytrého venkova jako analogie chytrých měst. Až donedávna se o venkovském vysokorychlostním připojení diskutovalo z hlediska několika klíčových aspektů:

  • Uspokojení potřeb přístupu obyvatel k internetu – v souladu s technickým vývojem směřujícím k optickým sítím a 5G.
  • Zajištění připojení místních podniků – v oblastech jako průmyslová výroba, rekreace, výroba zelené energie nebo zemědělství.
  • Umožnění efektivního fungování důležitých institucí – školství, zdravotnictví, záchranného systému.
  • Konkurence v nabídce služeb – nabízených celostátními nebo místními poskytovateli vysokorychlostního pevného a mobilního připojení.
  • Poskytnutí přístupu k rozvíjejícím se segmentům ekonomiky – mnoho venkovských oblastí se nepodílelo na růstu digitální ekonomiky, který nastal po předchozí hospodářské krizi z roku 2008.

Pokrytí venkova je s těmito pěti cíli a účely úzce provázané. Vedle pokrytí se venkovské oblasti potýkají s problémem nízké penetrace. V USA v roce 2019 dosahovalo pokrytí pevného vysokorychlostního připojení na venkově 63 % oproti 75 % ve městech a 79 % v příměstských oblastech.

Uvedených pět aspektů zůstává v platnosti, avšak pandemie mění společenské priority na třech frontách: vzdělávání na dálku, práce na dálku a zdravotní péče na dálku.

Vzdělávání na dálku

Zajištění vysokorychlostního připojení ve školách je dlouhodobou prioritou, protože bez něj lze za současných okolností efektivně provádět pouze velmi omezený okruh vzdělávacích aktivit. Mimoto školy pomáhají studentům, kteří nemají vysokorychlostní přístup k internetu z domova. Po vyučovací době se otevírají studentům, kteří potřebují přístup k internetu kvůli vypracování domácích úkolů. Tento model posloužil v situaci, kdy byla potřeba připojení omezená právě na domácí úkoly.

„Pandemie zvýraznila v České republice i ve světě potřebu vysokorychlostního připojení ve venkovských oblastech kvůli vzdělávání na dálku. Technologie Ericsson pomohly na různých kontinentech překlenout rozdíly mezi městy a venkovskými oblastmi nejenom ve školství,“ říká Jiří Rynt ze společnosti Ericsson. Během pandemie se veškerá výuka odehrává u studentů doma, nejen vypracovávání domácích úkolů. Zásadním otázkou je připojení pedagogů, kteří vyučují z domova prostřednictvím videokonferenčních platforem. Pandemie ukázala, jak je důležité umožnit všem studentům a učitelům účastnit se výuky na dálku. Do budoucna bychom měli dovednosti získané z nutnosti během pandemie dále využívat a začlenit je natrvalo do procesu učení a vyučování.

Práce na dálku

V městském prostředí nastal přechod na práci z domova takřka ze dne na den. Každý pracovník vybavený notebookem a videokonferenční aplikací může prostřednictvím svého domácího připojení začít pracovat na dálku. Ve venkovských oblastech byl takový přechod problematičtější ze dvou důvodů: jednak tam méně zaměstnanců pracuje ve znalostních a digitálních odvětvích, kde je možné pracovat z domova, jednak došlo k zahlcení sítě zajišťující přístup k internetu pro rodiny zaměstnanců a studentů.

Navíc si zaměstnanci z měst uvědomili, že mohou pracovat nejen ze svého domova, ale i z rekreační chaty či chalupy. Tím se obrací pozornost k sítím v jejich sekundárním místě pobytu. Jsou dostatečně výkonné pro práci na dálku? A pro práci a vzdělávání na dálku současně?

Zdravotní péče na dálku

Ve venkovských oblastech je mnohdy náročné zajistit i základní zdravotní péči. Vyžaduje motivovat vzdělané lékaře a další zdravotní pracovníky, aby se usadili na místech s omezenými kariérními možnostmi. Pandemie však zásadně změnila stranu nabídky.

Pandemie donutila lékaře a ostatní zdravotníky ze dne na den začít poskytovat konzultace na dálku. Tento přechod otevírá dlouhodobou příležitost poskytovat základní péči v omezené míře místními zdravotníky s podporou lékařů včetně specialistů na dálku. „5G technologie představují přelom ve zlepšení lékařské péče, profitovat z toho mohou ti, kteří žijí v periferních oblastech. Je tedy vítanou příležitostí zejména pro venkovské obyvatelstvo,“ dodává Jiří Rynt ze společnosti Ericsson.

Na překonání digitální propasti neexistuje žádný osvědčený recept, ale 5G představuje nový nástroj umožňující provoz pevného i mobilního širokopásmového připojené na téže infrastruktuře. „5G má potenciál stát se dálnicí 21. století, která propojí venkov se zbytkem společnosti. Vzdělávání, práce a zdravotní péče na dálku představují důležitou součást digitální budoucnosti – a dnes se nacházíme pouze malý krok od jejího naplnění,“ uzavírá Jiří Rynt

Hledáte-li inspiraci, podívejte se, jakých pět kroků mohou venkovští poskytovatelé v USA podniknout pro využití 5G.

Vzdělávání, práce a zdravotní péče na dálku představují důležitou součást digitální budoucnosti. Zdroj: Ericsson

Značky: