Je to tak, pred 50 rokmi, 9.12.1968 sa v San Franciscu uskutočnila prezentácia, ktorá neskôr vošla do histórie pod názvom The Mother of All Demos. Okrem počítačovej myši a hyperlinku sa tu rozoberali aj možnosti skupinovej práce na počítači a interaktívnej prezentácie.

Prezentátorom bol Douglas Engelbart a počas 90 minútovej živej demonštrácie ukázal budúcnosť počítačového vývoja. Preberali sa aj témy ako video konferencie, strojové spracovanie textu a to všetko na jednom systéme. Táto prezentácia výrazne ovplyvnila aj podobné projekty, ktoré sa vyvíjali v rámci vtedy mimoriadne pokročilých laboratórií Xerox PARC. Práve výsledky práce z týchto laboratórií sa neskôr stali inšpiráciou pre dnešné operačné systémy Apple MacOS (vtedy Macintosh) a Microsoft Windows.

Engelbart počas prezentácie použil myš na pohyb kurzoru po obrazovke, menil veľkosti okien a zvýrazňoval text. Z dnešného pohľadu je to skôr úsmevné, ale pred 50 rokmi to bol zázrak. Rovnako prítomní videli aj editovanie textu viacerými používateľmi naraz. Vrcholom prezentácie bol okamih, keď Engelbart použil myš na kliknutie na podčiarnutého textu a textový editor sa presunul na stranu s ďalšími informáciami. Práve vtedy sa totiž zrodil hypertext. 

Zdroj: Wikipédia

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.