Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Výsledky aktuálneho globálneho prieskumu ukazujú, že až 95 % pracovníkov, ktorí šéfujú inováciám, pripúšťa, že ich projekty často zlyhávajú ešte pred ich spustením. Mnohé z týchto inovácií dokonca neprežijú ani len vývojovú fázu (36 %).

Nedostatočná spolupráca s bezpečnostnými IT oddeleniami tiež zvyšuje pravdepodobnosť toho, že projekt nebude nikdy spustený. Prieskum pre spoločnosť Kaspersky realizovala prieskumná agentúra Savanta.

Nové produkty vyvíjané spoločnosťami sú v mnohých prípadoch neúspešné. Spomedzi veľkých svetových značiek sú takými príkladmi napríklad herné konzoly Nintento Virtual Boy, ktoré boli navrhnuté tak, aby zahŕňali virtuálnu realitu či fitness náramok Nike FuelBand. Ako ukázali aj skúsenosti spoločnosti GE, transformácia interných procesov tiež nemusí vždy priniesť požadované výsledky.

Neúspech projektov, ktoré už boli verejnosti predstavené, je však len špičkou ľadovca. Podľa štúdie spoločnosti Kaspersky, do ktorej bolo zapojených 304 vedúcich pracovníkov s rozhodovacími právomocami v oblasti inovácií, sa vývojová fáza považuje za najnáročnejšiu v rámci tzv. životného cyklu inovácie. Potvrdzuje to viac než tretina (36 %) respondentov na základe svojich skúseností.    

Fáza, v ktorej inovácie zlyhávajú najčastejšie

Pre väčšinu spoločností je hlavným dôvodom neúspešnej inovácie chýbajúci jasne definovaný plán a štruktúra, s čím súhlasí takmer pätina respondentov (19 %). Znamená to, že schopnosť realizácie projektu je rovnako dôležitá ako prísť s geniálnym nápadom, aby bolo možné cenný poznatok pretransformovať na kvalitné a profitujúce riešenie. V momente, keď je vytvorený vývojový plán, stojí za to ho pravidelne prehodnocovať, aby držal krok s aktivitami konkurencie, trendmi na trhu a fluktuáciami daného odvetvia.

Kybernetická bezpečnosť nebola uvedená medzi hlavnými dôvodmi zlyhania projektov. Existuje však vzájomná zhoda na tom (74 %), že ak riaditeľ pre informačnú bezpečnosť nie je zahrnutý do procesu už od úvodnej fázy projektu, podniky tým zvyšujú pravdepodobnosť toho, že ich inovácia nebude úspešná. Môže to byť spôsobené neschopnosťou prispôsobiť projekty prísnym kyberbezpečnostným pravidlám, pričom viac než polovica (54 %) z nich sa domnieva, že bezpečnostná IT politika v ich spoločnosti brzdí inovácie.

„Aby firma mohla inovovať, musí riskovať a byť pripravená naraziť aj na nejaké zlyhania v procese, nakoľko tie sú nevyhnutné, ak sa pozeráte skutočne po niečom úplne novom. Stále však existujú určité praktické kroky, ktoré je možné prijať, aby sa zabezpečilo, že sa novo vznikajúca technológia alebo produkt dostanú na trh. Kybernetická bezpečnosť nemusí byť pre firmu ďalšou bariérou, ale mala by byť neoddeliteľnou súčasťou projektu v každej jeho fáze. Ubezpečte sa, že pri plánovaní ďalšej prelomovej technológie vo firme nevynecháte riaditeľa pre informačnú bezpečnosť a do procesu ho zahrniete už od úvodnej fázy,“ radí Miroslav Kořen, generálny riaditeľ spoločnosti Kaspersky pre východnú Európu.

Značky: