Bluetooth umožňuje pripojiť k smartfónu externú Bluetooth klávesnicu, Bluetooth reproduktor, inteligentné hodinky alebo bezdrôtové Bluetooth slúchadlá. Aby ste mohli túto funkciu využívať, treba si ju zapnúť v nastaveniach. Párovanie zariadení s vašim telefónom je jednoduché.

Obvykle vás celým procesom prevedie mobilná aplikácia, ktorá slúži na ovládanie alebo konfi guráciu daného Bluetooth zariadenia. Ak nie, v telefóne stačí zapnúť Bluetooth funkciu a otvoriť si Bluetooth nastavenia. Na obrazovke sa zobrazia už spárované zariadenia a dostupné zariadenia vo vašom okolí.

Reproduktor alebo slúchadlá, ktoré chcete spárovať, treba prepnúť do párovacieho režimu. Detaily nájdete v manuáli. Následne stačí vybrať zariadenie v zozname dostupných zariadení. Pokiaľ sa vám niekedy stane, že Bluetooth komunikácia nebude fungovať korektne, vyskúšajte vypnúť a zapnúť funkciu Bluetooth vo vašom smartfóne a tiež vypnúť a zapnúť spárované Bluetooth zariadenie.

Značky: