Operačná pamäť počítača. Podľa skratky Random Acceess Memory. Slúži na zapisovanie a čítanie dát systému a aplikácií. Čím jej máte viac, tým sú reakcie systému plynulejšie. Operačný systém totiž nemusí zapisovať údaje na pevný disk, ktorý je tu v prípade prekročenia fyzickej kapacity pamäťových modulov.

Značky: