Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Acer Project Humanity, celosvětová iniciativa společnosti Acer, jejímž cílem je zlepšit svět, se zaměřuje na to, aby se středem všech aktivit stala humanita
  • Acer for Education představuje školy, které vyhrály v soutěži Project Humanity
  • Zařízení Acer budou dodávána začátkem roku 2020

Acer Humanity je globální iniciativa propagována společností Acer, která se snaží udělat svět lepším místem tím, že přibližuje svůj ekosystém k hodnotám společnosti Acer zaměřeným na lidskost. Pod záštitou této iniciativy spustila společnost Acer po celém světě několik programů zaměřených na komunity a životní prostředí.

V letošním roce se pozornost zaměřila na vzdělávání a životní prostředí, oblasti, ve kterých se Acer již změnil. Proto v říjnu vyhlásil v rámci programu Acer for Education soutěž mezi inovativními školami Acer Innovative Schools v Evropě, na Středním východě a v Africe, aby povzbudil studenty k vývoji pozitivního přístupu zaměřeného na komunitu a ukázal na důležitost zapojení do „zelených“ aktivit. Předložené projekty byly hodnoceny mimo jiné na základě počtu ekologických akcí a své originality. Vítězné školy budou navíc moci poskytnout pomocnou ruku tím, že podpoří vzdělávací cesty organizace Charity Education Organization podle svého výběru, každá jim dá cenu v podobě 10 zařízení Acer.

Vítězné školy byly vyhlášeny v průběhu akce Teachers Advisory Council konané v listopadu v Barceloně. Podívejme se blíže na vítězné školy a jejich projekty.

Escolaglobal, Portugalsko

Škola Escolaglobal zapojila pětileté děti do projektu, který šíří povědomí o recyklaci a opětovném používání věcí zábavným a kreativním způsobem. Děti z plastových lahví vyrobily držáky na tužky a další předměty a poté své výrobky prodaly. Výtěžek z prodeje spolu s cenou směřoval na pomoc dvěma znevýhodněným školám v Tarrafal v Cabo Verde v rámci projektu Semear Futuro. Projekt naučil mladší žáky důležitosti recyklace plastů, aby se zabránilo odhazování plastů do oceánů a poskytl díky snadnějšímu přístupu ke znalostem znevýhodněným studentům naději na lepší budoucnost.

Selborne Primary School, JAR

Základní škola Selborne Primary School byla oceněna díky svému celkovému přístupu k otázkám udržitelnosti a životního prostředí. Díky solárním panelům, sběračům vody a recyklačním nádobám po celém kampusu přináší škola koncept ekologičnosti do všech aspektů každodenních praktik, čímž svým mladým žákům ukazuje výhody recyklace a využívání obnovitelných zdrojů energie. Buluga Primary School, škola umístěná ve venkovské oblasti, obdrží zařízení a možnost online připojení k širšímu světu, čímž získá také přístup k příležitostem, který by její izolace jinak neumožňovala.

New English School, Kuvajt

New English School je dlouhodobě odhodlaná zvyšovat informovanost o environmentálních otázkách. Udržování půdy bez odpadků, snižování míry vyžívání materiálů, které končí na skládce, recyklace a opětovné použití materiálů, kde je to možné. To jsou jen některé z aktivit, kterými se její studenti zabývají. V rámci tohoto projektu se New English School spojila s charitativní organizací Direct Aid, aby mohla být cena přínosem pro znevýhodněné studenty v Africe.

Čestné uznání patří škole Szkoła Podstawowa nr 2 z Polska, která také obdrží zvláštní cenu za své charitativní a multikulturní činnosti spočívající v podpoře online komunikace mezi jejími vlastními žáky a jejich vrstevníky v Ugandě a poskytování jim školních potřeb.

Značky: