Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Dostupnosť dát je pre firmy najdôležitejším prvkom kybernetickej ochrany.

Acronis, celosvetový líder v riešeniach ochrany dát novej generácie, zverejnil výsledky svojho lokálneho prieskumu venovaného zálohovaniu dát medzi českými a slovenskými SMB podnikmi. Podľa neho už pravidelne zálohuje drvivá väčšina firiem (89 %), avšak iba 6 % z nich zároveň testuje obnovu dát. Respondenti pritom v oblasti kybernetickej ochrany dát kladú na dostupnosť podnikových dát hlavný dôraz.

Medzi dostupnosťou dát a ich obnovou existuje dôležitý vzťah – ak firmy chcú mať maximálny prístup ku kritickým informáciám, musia si byť isté ich rýchlou dostupnosťou. A tú nie je možné dosiahnuť iba pravidelným zálohovaním, ale navyše aj periodickým testovaním procesov a postupov pri obnove stratených dát. Máloktorá firma si dnes môže dovoliť dlhý výpadok prístupu k dátam, a preto stále viac z nich testuje obnovu a niektoré si zaobstarávajú aj systémy disaster recovery.

Kľúčové zistenia prieskumu:

  • 11 % lokálnych SMB podnikov zálohuje občas, 83 % zálohuje pravidelne, ďalšie 3 % k tomu testujú a ďalšie 3 % sa navyše chránia aj riešeniami disaster recovery;
  • Z piatich hlavných prvkov kybernetickej ochrany je pre 91 % SMB firiem kľúčová dostupnosť dát. Pre 66 % zas technické zabezpečenie, pre 65 % ochrana súkromia, pre 60 % obchodná kontinuita a pre 52 % vierohodnosť informácií.
  • V prípade kybernetického útoku sú podľa 58 % oslovených IT administrátorov pre útočníkov najzaujímavejšie firemné heslá.

„Súčasná IT bezpečnosť sa premieňa do komplexného prístupu nazývaného kybernetická ochrana, ktorá obsahuje päť vzájomne sa vyvažujúcich prvkov,“ povedal Zdeněk Bínek, zodpovedný za predaj riešení Acronis na českom trhu. „České a slovenské podniky pochopiteľne preferujú rýchly prístup k dátam, ale maximálna dostupnosť by nemala ísť na úkor ich bezpečnosti, súkromia a vierohodnosti. Súčasné riešenia Acronis poskytujú nástroje pokrývajúce všetky prvky kybernetickej ochrany postavené na moderných technológiách obnovy po havárii, umelej inteligencii a blockchaine.“

Značky: