Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Acronis, celosvetový líder hybridných cloudových riešení ochrany dát, ohlásil strategickú iniciatívu pre vývoj aplikácií využívajúcich technológiu Blockchain na ochranu dát.

Spoločnosť vytvorila špecializovaný vývojový tím, ktorý sa sústredí na vytvorenie dátového úložiska odolného proti manipulácii a riešení pre overiteľnú synchronizáciu a zdieľanie umožňujúce s pomocou technológie Blockchain garantovať pravosť dát, súkromie a kontrolu. Prelomová technológia Blockchain, ktorá poskytuje záznam digitálnych udalostí pre zainteresovaných účastníkov a entity, má potenciál vytvoriť široké spektrum nových scenárov ochrany dát pre podniky a organizácie na celom svete.

Blockchain sľubuje obrovský potenciál na ochranu dát

Dnešný digitálny svet obsahuje nesmierne množstvo materiálu, ktorého pôvodnosť a vlastníctvo je ťažké a hlavne nákladné sledovať a vyhľadávať. Blockchain tento problém dokáže vyriešiť poskytnutím globálnej pravosti a bezpečnosti pre dáta a transakcie akéhokoľvek druhu, čím redukuje náklady a zložitosť centralizovaných systémov a pritom poskytuje odolnosť proti neoprávnenej manipulácii. S technológiou Blockchain môžu byť dáta a transakcie aktualizované iba na základe pravidiel dohodnutých medzi účastníkmi v systéme a v prípade zadania nových dát nemôže nikdy dôjsť k ich zmazaniu.

Acronis aplikuje Blockchain na zaistenie ochrany dát proti manipuláciám

Spoločnosť Acronis zvolila jedinečný prístup na využitie technológie Blockchain pre riešenie špecifických problémov v oblasti ochrany dát tým, že bude vyhľadávať a rozvíjať existujúce špecifické užívateľské prípady. Dáta a transakcie, ktoré sú chránené pred manipuláciou technológiou Blockchain, môžu byť využité v takých prípadoch, kde jednotlivci či podniky musia bez výnimky udržiavať integritu pôvodných informácií.

Acronis v súčasnosti napríklad rozširuje svoje riešenia na ukladanie dát a na zdieľanie súborov o technológiu Blockchain s cieľom monitorovať integritu dát a garantovať vždy ich pravosť. Príklady dát, ktoré môžu byť s využitím Blockchain chránené pred neoprávnenou manipuláciou, zahŕňajú majetkové a zdravotné záznamy, burzové transfery, dôkazné dokumenty pre súdne spisy, policajné videozáznamy či záznamy z bezpečnostných kamier, archívy, ktoré sa môžu stať predmetom IT auditov, a „konzorciálne“ dátové úložiská, kam môžu najrôznejší jednotlivci a entity bezpečne ukladať a zdieľať značné množstvá dát a informácií.

Prototypové riešenie dátovej autentizácie Acronis s využitím Blockchain teraz k dispozícii

Ako súčasť ohlásenej iniciatívy predstavuje Acronis prototypové riešenie, ktoré poskytovateľom služieb a koncovým zákazníkom demonštruje možnosti technológie Blockchain v oblasti ochrany dát. Prototyp napríklad ukazuje, ako môže byť Blockchain využitý na overenie a ochranu dát s časovými pečiatkami a certifikátmi pravosti. Sprístupnením prototypového riešenia verejnosti chce Acronis získať námety na potenciálne užívateľské prípady v oblasti ochrany dát, na ktoré je možné aplikovať technológiu Blockchain s cieľom lepšie pochopiť potreby a potenciál trhu s riešeniami ochrany dát.

„Ak bude využitý jej plný potenciál, prinesie technológia Blockchain do oblasti ochrany dát takú úroveň autentizácie, súkromia a integrity, ktorá tu ešte nebola,“ povedal Serguei Beloussov, zakladateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti Acronis. „Vďaka využívaniu reálnych aplikácií ľudia porozumejú sile a potenciálu Blockchain na ochranu dát a my sme presvedčení o tom, že riešenia Acronis tento potenciál pomôžu uvoľniť.“

 

Značky: