Dňa 11.4. 2018 pri príležitosti konania konferencie Fórum slovenského stavebníctva a otvorenia veľtrhu CONECO 2018 podpísali zástupcovia Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) a Smart Cities klubu Memorandum o spolupráci. Boli sme pritom.

Pavol Kováčik, Prezident ZSPS a Miroslav Jurík, predseda Smart Cities Klubu pri podpise memoranda

Predmetom spolupráce budú spoločné témy v oblasti smart mobility, vrátane inteligentného parkovania, oblasť inteligentných budov a znižovanie spotreby energií. Partneri sa budú zaoberať aj adaptáciou prostredia miest a regiónov na klimatické zmeny, zaujímavá je aj oblasť hospodárenia s vodou. ZSPS považuje inteligentné prístupy k regionálnemu rozvoju za kľúčové pre trvalo udržateľný úspešný rozvoj regiónov. Téma služieb spojených so Smart Cities predstavuje aj významný obchodný priestor, ktorý celosvetovo neustále rastie. Okrem spoločenskej zodpovednosti je to jeden z dôvodov, pre ktoré ZSPS a súkromný sektor tému Smart City podporuje.

Smart Cities klub je neformálnou platformou slúžiacou na výmenu skúsenosti a spoluprácu medzi vedením miest a expertmi pri príprave stratégií a programov na ceste k Smart City. Jeho poslaním je meniť slovenské mestá nielen v oblasti využívania Smart technológií, ale najmä v oblasti zvyšovania kvality života obyvateľov.

Budúcnosť je v elektronizácii

Informačné modelovanie stavieb sa stáva témou číslo jeden a rezonuje naprieč stavebným trhom. ZSPS cíti stúpajúci záujem o túto tému nielen zo strany projekčných kancelárií, ale aj u zhotoviteľov, investorov, dodávateľov stavebných materiálov a správcov budov, ale aj u poisťovní, bánk a orgánov verejnej správy.
Dlhodobo vníma požiadavku z praxe, kde sa rieši otázka pripravenosti štátu, resp. odborných združení na implementáciu BIM (Building Information Modeling) na Slovensku. Hlavné problémy, ktoré sú brzdou pri zavádzaní tejto progresívnej technológie do stavebnej praxe, je chýbajúca legislatíva, chýbajúce štandardy a najmä odborné kapacity.
ZSPS podporuje urýchlenie elektronizácie stavebných úradov. Tá by umožnila dostupnou a rýchlou formou získavať dôležité informácie, podávať žiadosti a rovnako hovorí aj o elektronickom povoľovaní stavieb.

Nové technológie pre budovy s takmer nulovou spotrebou energie

Bez zvýšenej podpory inovácií stavebníctvo na Slovensku bude strácať konkurencieschopnosť. Inovácie si pritom vyžadujú najmä novo–vzdelaných pracovníkov, ale aj nové finančné nástroje.
ZSPS vníma potrebu podporiť a zvýhodniť tých, ktorí sa do implementácie nových technológií pustia aj za cenu zvýšeného rizika.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.