Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) modernizuje nielen svoje vlaky, ale i pracoviská. Nové moderné strediská technicko-hygienickej údržby (THÚ) budú prispievať k predĺženiu životnosti nových, resp. modernizovaných železničných koľajových vozidiel.

Dnes sme v priestore Rušňového depa v Humennom podpísali Zmluvu o dielo Technicko-hygienickej údržby železničných koľajových vozidiel pre stredisko Humenné za účasti Jaroslava Kmeťa, štátneho tajomníka Ministerstva dopravy a výstavby SR, Miloša Merička, primátora mesta Humenné, Jána Sekeráka, zástupcu dodávateľskej spoločnosti Metrostav a Romana Koreňa, predsedu predstavenstva ZSSK. Prítomní zároveň poklepali základný kameň novej stavby, ktorá sa začne realizovať v najbližších týždňoch.

Nové pracovisko infraštruktúry THÚ Humenné bude vybudované v priestoroch súčasného Rušňového depa Humenné. Doteraz boli služby THÚ poskytované v rušňovom depe, pričom hygienická údržba bola sčasti realizovaná priamo na koľajiskách železničnej stanice. Po spustení spomínaných stredísk THÚ budeme čistenie sústreďovať do nových pracovísk, ktoré zaručia včasné vykonávanie potrebných činností a zároveň zvýšia komfort práce našich zamestnancov.

Stredisko THÚ je vstupenka do 21. storočia, čo sa údržby vlakov týka, pretože súčasné pracoviská nezodpovedajú potrebám nových vozidiel, ktoré boli ZSSK v ostatných rokoch obstarané. Veľkou výhodou strediska THÚ je čistenie exteriéru aj interiéru vozidiel i krátkodobá technická údržba. To všetko bude vytvorené na jednom mieste a pod jednou strechou vybudovaním novej haly prevádzkového ošetrenia súprav, rekonštrukciou haly pre umiestnenie stabilného umývača, koľají pre čistenie toaliet vo vozňoch s uzavretým systémom WC, nových rozvodov inžinierskych sietí, ako aj nevyhnutných nových technológií pre danú činnosť technickej a hygienickej údržby železničných koľajových vozidiel. V stredisku bude možné umývať vozidlá aj pri nižších teplotách.

Všetky služby moderných stredísk THÚ v súlade s ich vybavením a určením budú poskytované aj ostatným dopravcom, ktorí využívajú slovenské koľaje. Strediská teda budú mať prínos pre cestujúcich všetkých spoločností vrátane súkromných dopravcov.

Pre vybudovanie kompletného a funkčného pracoviska THÚ v Humennom je potrebné realizovať výstavbu, resp. rekonštrukciu nasledovných objektov a prevádzkových súborov:

 • vybudovanie koľaje pre technickú údržbu vozňov s prehliadkovým kanálom v osi koľaje dl.354 m (koľ. č. 201) vybavená rozvodmi potrebných médií a stojanmi pre vyprázdňovanie fekálnych kontajnerov vozidiel s vákuovým WC, umiestnenými medzi koľ. č. 201 a 202b, koľaj bude prestrešená,
 • vybudovanie koľaje pre hygienickú údržbu vozňov – fekálna koľaj (koľ. č. 202b) so zbernou vaňou dĺžky 136 m, vybavenú bočným vyvýšeným manipulačným chodníkom, rozvodmi potrebných médií a stojanmi pre vyprázdňovanie kontajnerov vákuových WC umiestnenými medzi koľ. č. 201 a 202b, koľaj bude prestrešená,
 • vybudovanie novej haly prevádzkového ošetrenia (HPOS) pre dieselmotorové jednotky (DMJ) dĺžky cca 90,5 x 18,7 m s dvoma koľajami č. 212, 213, so zníženou podlahou s prehliadkovým kanálom, s technologickým zariadením pre vyväzovanie podvozkov a manipuláciu s nimi (mostový žeriav, zdviháky), s rozvodmi potrebných médií a šachtou s vývodom pre vyprázdňovanie fekálnych kontajnerov, v hale bude vykonávaná aj dezinfekcia fekálnych nádrží DMJ,
 • vybudovanie stabilného halového umývača umiestneného v existujúcej hale mytia (hala H2), ktorá bude rekonštruovaná, s jednou koľajou (koľ. č. 207) a posunovacím zariadením pre obojsmerný pohyb umývanej súpravy (maximálna dĺžka súpravy – 123 m),
 • rekonštrukcia haly opráv vozňov (H1) s odvesením s dvoma koľajami (koľ. č. 209, 211),
 • rekonštrukcia haly prevádzkového ošetrenia motorových hnacích dráhových vozidiel (HDV) a motorových vozidiel (MV) s dvoma koľajami (koľ. č. 204, 206),
 • rekonštrukcia štyroch odstavných koľají č. 204a, 205, 206a prechádzajúcich cez existujúcu halu H3 a koľ. č. 214 vedľa HPOS DMJ s rozvodom potrebných médií,
 • rekonštrukcia ostatných koľají – spojovacie koľ. č. 202, 210, vzťažná koľaj č. 202a.

Na Slovensku budú v najbližšej dobe vybudované tri moderné strediská THÚ, a to okrem Humenného aj vo Zvolene a Nových Zámkoch. Od projektu si ZSSK sľubuje zvýšenie kvality vykonávania čistenia, údržby, technických kontrol a menších opráv vlakových súprav za lepších podmienok ako v súčasnosti.

O projekte

THÚ Humenné

Predpokladané finančné náklady na výstavbu strediska THÚ v Humennom sú vo výške 30 mil. eur bez DPH. Hlavnú časť pokryjú prostriedky z eurofondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, zvyšok pôjde zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov ZSSK, konkrétne:

 • Európsky fond regionálneho rozvoja: 22,8 mil. eur,
 • ŠR SR: 4,0 mil. eur,
 • ZSSK: 1,7 mil. eur.

Začiatok výstavby predpokladáme v septembri 2021 a trvanie výstavby odhadujeme na 18 mesiacov, tzn. predpoklad začatia užívania nového strediska THÚ v Humennom je v priebehu roka 2023 (marec – apríl 2023).

THÚ Nové Zámky

Predpokladané finančné náklady na výstavbu strediska THÚ v Nových Zámkoch sú vo výške 41,8 mil. eur bez DPH. Hlavnú časť pokryjú prostriedky z eurofondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, zvyšok pôjde zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov ZSSK, konkrétne:

 • Európsky fond regionálneho rozvoja: 33,6 mil. eur,
 • ŠR SR: 5,9 mil. eur,
 • ZSSK: 2,3 mil. eur.

Začiatok výstavby predpokladáme v septembri 2021 a trvanie výstavby odhadujeme na 20 mesiacov, tzn. predpoklad začatia užívania nového strediska THÚ v Nových Zámkoch je v priebehu roka 2023 (máj – jún 2023).

THÚ Zvolen

Predpokladané finančné náklady na výstavbu strediska THÚ vo Zvolene sú vo výške 34 mil. eur bez DPH. Hlavnú časť pokryjú prostriedky z eurofondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, zvyšok pôjde zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov ZSSK, konkrétne:

 • Európsky fond regionálneho rozvoja: 27,3 mil. eur,
 • ŠR SR: 4,8 mil. eur,
 • ZSSK: 2,0 mil. eur.

Začiatok výstavby predpokladáme v septembri 2021 a trvanie výstavby odhadujeme na 20 mesiacov, tzn. predpoklad začatia užívania nového strediska THÚ vo Zvolene je v priebehu roka 2023 (máj – jún 2023).

Vo vyššie uvedených celkových sumách nie sú zahrnuté náklady na služby stavebného dozoru, v súčasnosti na uvedenú službu prebieha proces verejného obstarávania (VO).

Pripájame zrealizované a plánované (už podpísané) investície do vozidlového parku od roku 2016 (vlaky pre východné Slovensko sú zvýraznené):

25 ks elektrických jednotiek (ucelený vlak) à projekt EÚ

 • celkový objem: 160 miliónov eur
 • predpokladané dodanie: 2020 – 2021 (21 ks EJ je už v prevádzke)
 • nasadzovanie: regionálna doprava (Žilinský a Trenčiansky kraj)

21 ks dieselmotorových jednotiek (ucelený vlak) à projekt EÚ

 • celkový objem: 77 miliónov eur
 • dodané: 2019 – 2021 (všetkých 21 ks DMJ je v prevádzke)
 • nasadenie: regionálna doprava (Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj, Prešovský kraj)

5 ks elektrických jednotiek (ucelený vlak) a 1 multifunkčný rušeň à projekt EÚ + vlastné zdroje

 • celkový objem: 38,8 milióna eur
 • predpokladané dodanie: január 2021 – december 2021
 • nasadzovanie: regionálna doprava (tatranské elektrické železnice a ozubnicová železnica)

35 ks nových osobných vozňov série Ampz (7 ks) a série Bmpz (28 ks) à vlastné zdroje

 • celkový objem: 66,8 milióna eur
 • dodané: 2018 – 2021 (všetkých 35 ks nových vozňov je už v prevádzke)
 • nasadenie: diaľková doprava (Žilina – Praha; Bratislava – Košice)

51 ks modernizovaných osobných vozňov série Bmz à vlastné zdroje

 • celkový objem: 37,8 milióna eur
 • predpokladané dodanie: 2018 – 2021 (48 ks modernizovaných vozňov je už v prevádzke)
 • nasadzovanie: diaľková doprava (Žilina – Praha; Bratislava – Košice)

37 ks renovovaných diaľkových vozňov série Apeer (11 ks) a série Bpeer (26 ks) à vlastné zdroje

 • celkový objem: 3,9 milióna eur
 • dodané: 2016 – 2020 (všetkých 37 ks renovovaných vozňov je už v prevádzke)
 • nasadené: diaľková doprava (Budapešť – Košice; Ostrava – Žilina – Banská Bystrica; Praha – Žilina; Bratislava – Zvolen – Košice; Bratislava – Žilina – Košice)

35 ks modernizovaných osobných vozňov radu Bdt

 • celkový objem: 37,8 milióna eur
 • predpokladaná oblasť nasadenia: Košický a Prešovský kraj (Košice – Liptovský Mikuláš, Košice – Čierna nad Tisou, Košice – Čaňa, Košice – Lipany – Plaveč)
 • podpis zmluvy: 15. 1. 2021
 • prvý dodaný vozeň: predpokladáme 3/2022
 • predpokladané ukončenie realizácie projektu: 9/2023

17 ks nových osobných vozňov (klimatizované vozne druhej triedy s možnosťou prepravy bicyklov pre regionálnu dopravu)

 • celkový objem 32,98 milióna eur
 • predpokladaná oblasť nasadenia: Košický a Prešovský kraj (Košice – Liptovský Mikuláš, Košice – Čierna nad Tisou, Košice – Čaňa, Košice – Lipany – Plaveč)
 • podpis zmluvy: 15. 1. 2021, dodatok č. 1 zverejnený 26. 2. 2021
 • predpokladané dodanie prvých vozňov: 8/2022
 • predpokladané ukončenie realizácie projektu: 9/2023

15 ks modernizovaných elektrických jednotiek 425 – ukončený proces VO vydaným Rozhodnutím zo strany ÚVO, v ktorom bolo konštatované, že nedošlo k porušeniu zákona o VO, aktuálne prebiehajú procesy pred podpisom Zmluvy o dielo s dodávateľom

 • celkový objem 3,495  milióna eur
 • oblasť nasadenia: Vysoké Tatry
 • predpokladaný podpis zmluvy: 9/2021
 • predpokladané ukončenie realizácie projektu: 11/2023

15 ks dieselmotorových jednotiek (Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 6. časť) – prebieha kontrola dokumentácie VO na ÚVO. Zároveň tak v súčasnosti prebieha aktualizácia štúdie uskutočniteľnosti a CBA analýzy na základe pripomienok zo strany ÚHP 

 • predpokladaná hodnota zákazky: 67 250 000 eur
 • predpokladaná oblasť nasadenia: Žilinský kraj (Kysuce – Čadca, Žilina, Rajec)
 • predpokladaný podpis zmluvy: 9/2021
 • predpokladané ukončenie realizácie projektu: 11/2023

9 ks elektrických jednotiek à projekt EÚ + vlastné zdroje

 • hodnota zákazky: 76 284 000 eur
 • oblasť nasadenia: Košický a Prešovský kraj (Košice – Lipany – Plaveč, Košice – Trebišov, resp. po elektrifikácii až po Humenné, Košice – Michaľany – Čierna nad Tisou)
 • podpis zmluvy: 9. 9. 2021
 • predpokladané ukončenie realizácie projektu: 11/2023


4 ks elektrických jednotiek pre regionálnu dopravu (Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 7. časť) –  dokumentácia z procesu VO bola predložená na výkon kontroly na ÚVO  

 • predpokladaná hodnota zákazky: 76 955 000 eur
 • predpokladaná oblasť nasadenia: Nové Zámky, Bratislava, Žilina
 • predpokladaný podpis zmluvy: 10/2021
 • predpokladané ukončenie realizácie projektu: 10/2023

30 ks modernizovaných osobných vozňov Bdtmee (Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 8. časť) – prebieha kontrola dokumentácie VO na ÚVO

 • predpokladaná hodnota zákazky: 32 400 400 eur
 • predpokladaná oblasť nasadenia: Zvolen – Košice, Brezno (južná trasa)
 • predpokladaný podpis zmluvy: 10/2021
 • predpokladané ukončenie realizácie projektu: 11/2023

Značky: