Európsky parlament schválil opatrenia, ktoré majú zamedziť zneužívaniu umelej inteligencie. Prijal konkrétny zákon, ktorý reguluje jej vývoj a hlavne používanie.

Umelá inteligencia je pripravená z dostupných zdrojov skonštruovať umelo vytvorené výstupy, ktoré sa dajú len pomerne náročne odlíšiť od skutočnej reality. Na Slovensku to začalo známou reklamou s využitím hlasu herca Július Satinského, ktorý vytvoril aktuálny odkaz pre Slovákov. Akurát, že v tej dobe bol už niekoľko rokov mŕtvy. Z jeho hlasu sa ale podarilo vytvoriť výsledok, ktorý nebolo možné len čisto sluchom odlíšiť od reality. Reklama vzbudila ohromnú pozornosť, neskôr bola aj stiahnutá, ale technológia si šla svojou cestou.

Deep fake videá na Slovensku

V ďalšom období sme videli deep fake video na viacero moderátorov večerných správ v televízii Markíza a počuli sme aj dialóg, ktorý mal viest predseda Progresívneho Slovenska s novinárkou Monikou Tódovou. Existuje aj deep fake video s prezidentkou SR. Nič z toho sa však v skutočnosti neodohralo, videli sme postupné prejavy nastupujúcej umelej inteligencie, ktorá je schopná niečo podobné rýchlo vytvoriť.

Blížiace prezidentské voľby na Slovensku zatiaľ niečím takýmto neboli výraznejšie poškodené, možno sa tak stane pred druhým kolom. Prezidentské voľby v Rusku sú veľmi špecifické a nasadenie deep fake videa tu ani neočakávame. Ale tam, kde sa deep fake prejaví naplno, budú prezidentské voľby v USA.

Umelá inteligencia v smartfónoch

Použitie umelej inteligencie reálne vidíme v prípade rodiny telefónov Galaxy S24, kde sú dostupné generatívne úpravy fotografií a videí. Všetky takto upravené výsledky musia byť označené vodoznakom, ktorý informuje o tom, že ide o výsledok umelej inteligencie.

Prijatý zákon

To schválil aj Európsky parlament – výsledky umelej inteligencie musia byť vždy patrične označené. Ďalšie zmeny sa týkajú aj biometrie. Umelá inteligencia v štátoch Európskej únie nemôže fungovať tak, ako je to napr. v Číne. Nie je teda možné rozpoznávať biometrické údaje ako je napr. podoba tváre na to, aby bola rozpoznaná konkrétna identita u ľudí, ktoré sú takto zaznamenaní.

Cieľom zákona, ktorý nedávno prijal Európsky parlament veľkou väčšinou tak je stav, že vás umelá inteligencia nemôže odhaliť napr. pri pohybe na chodníku a sledovať vaše správanie. Nie je tiež povolené rozpoznávať tváre ľudí z videí uložených na internete. Nie je možná ani kategorizácia ľudí podľa rasy alebo rozpoznávanie emócií.

Videá vytvorené pomocou umelej inteligencie musia byť viditeľne označené – to kľúčový prvok tohto zákona. Za neoznačené deep fake videá by boli ich autori pokutované a tiež sa plánuje postupovať proti šíriteľom takýchto neoznačených videí ako sú napr. sociálne siete. Konkrétna výška pokuty však zatiaľ nie je známa.

Európsky parlament tak schválil zákon, ktorý by mal priniesť regulácie na to, aby sme mohli čerpať výhody z umelej inteligencie a zároveň znížiť riziká z jej zneužívania.

Prijaté nariadenia teraz musia schváliť teraz členské štáty. Platnosť zákona u nás predpokladáme v roku 2025.

Zdroj: Európsky parlament

Prečítajte si tiež

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.