Internet vecí sa neobmedzuje iba na používanie mobilných telefónov či prenosných počítačov pri prístupe na internet. IoT pokrýva životné prostredie, výrobné postupy a ďalšie systémy, najmä pokiaľ ide o podnikanie.

V súčasnosti môže každý podnikateľ začať podnikať pomocou internetu, ako je doxxbet casino, elektronický obchod alebo online agentúry.

Čo je to IoT?   

IoT alebo internet vecí je systém týkajúci sa zlepšovania výkonu internetu. Týka sa najmä výkonu elektronických zariadení, ako sú:

  • stolné počítače
  • prenosné počítače a smartfóny
  • množstvo ďalších systémov, postupov a prostredí.

Podľa nedávneho prieskumu, internet vecí otvára možnosti pre podnikanie. Množstvo vedúcich pracovníkov rozširuje alebo zavádza nové oblasti podnikania pomocou vlastných iniciatív v oblasti internetu vecí. A potom je tu značná časť podnikov, ktoré zákazníkom poskytujú nové alebo rozšírené služby – to všetko vďaka internetu vecí.

Prečo je IoT dôležitý?

Keď je čokoľvek pripojené k internetu, schopnosti danej štruktúry sa znásobia, a teda dokáže prijímať a odosielať informácie z každej časti sveta. Takýto systém urobí aj váš život plynulejším a v oblasti rozhodovania aj o čosi inteligentnejším.

Stále sa trápite so sťahovaním skladieb do mobilu alebo uchovávaním fotografií uložených v zariadení? Inteligentný človek využije cloudové úložisko a ponechá v zariadení voľný priestor.

V internete vecí je každé zariadenie a každý systém prepojený a je možné ich široko zaradiť do nasledujúcich troch kategórií:

  • systémy, ktoré zhromažďujú údaje a potom ich odosielajú: snímače akéhokoľvek typu, ako sú snímače teploty, snímače pohybu…
  • systémy, ktoré prijímajú údaje a konajú podľa nich: v tejto kategórii existuje mnoho príkladov, ako napríklad tlačiareň, ktorá získava informácie a tlačí dokumenty alebo dvere auta, ktoré sa otvárajú po prijatí signálu z kľúčenky
  • systémy, ktoré dokážu oboje: skutočný výkon IoT vzniká vtedy, keď zariadenia dokážu zbierať údaje, odosielať ich a aj prijímať a konať podľa nich. Myslite na svoj pohybový senzor, ktorý nielenže vníma, keď niekto vstúpi do jeho blízkosti, ale tiež vám pošle upozornenie na váš mobil.

Ďalším príkladom IoT je zavlažovací systém, ktorý môže zhromažďovať informácie o pôdnej vlhkosti a sám sa zapína v závislosti od vlhkosti v pôde. Keď je pripojený k internetu, môže ďalej prijímať informácie o počasí a rozhodnúť sa, či za vás pôdu zaleje alebo nie, podľa toho, či bude pršať alebo nie.

Výhody internetu vecí

Lepšie meranie produktivity

Manažéri môžu pochopiť, ako operácie plynú z údajov produkovaných senzormi umiestnenými v stavebných systémoch, montážnych linkách, skladoch a doprave. Tieto rozsiahle údaje im pomáhajú pozorne sledovať systém práce a podniknúť potrebné kroky na zlepšenie výkonnosti.

Vďaka údajom v reálnom čase, ktoré prúdia z dátových centier, výrobných jednotiek, senzorov a systémov internetu vecí, si lídri lepšie uvedomujú svoju aktuálnu pozíciu voči priemyselnému štandardu. A vďaka lepšiemu prehľadu o výkonnosti svojej spoločnosti môžu kompetentnejšie plánovať svoj budúci rozsah a inovácie.

Lepšie porozumenie trhu

V súčasnosti analytici radšej používajú údaje v reálnom čase, než by sa spoliehali na informácie, ktoré boli zozbierané v minulosti.

Spoločnosti začali používať kamery a ďalšie senzory na pochopenie kinetiky zákazníkov. Chcú lepšie porozumieť správaniu zákazníkov – presne vedieť, ako sa zákazníci správajú v supermarkete, alebo keď uvidia nejaký nový produkt uvedený na trh.

Rozšírenie podnikania

Internet vecí dáva priemyslu nový tvar. Obmedzenia priemyslu sa rozširujú a túžba podporovať viacero ekosystémov rastie.

Otvorené zdroje môžu podporovať takmer akýkoľvek systém v akomkoľvek prostredí z akéhokoľvek odvetví a majú perspektívu transformácie súčasných obchodných modelov. Môžu použiť rozsiahle informácie na inovácie, osloviť nové segmenty zákazníkov a vytvárať nové príležitosti pre príjmy.

Vylepšený zákaznícky servis

Vďaka IoT môžu spoločnosti zhromažďovať údaje v reálnom čase, na ktorých môžu rýchlo pracovať a vyriešiť všetky problémy a požiadavky ešte skôr, ako ich zákazníci predložia.

Spätná väzba analytikov v reálnom čase a racionálna inteligencia v systémoch s podporou IoT pomáha zlepšovať skúsenosti zákazníkov tým, že objavujú nové poznatky o ich nákupných návykoch.

Zvýšená účinnosť

Rozvoj internetu vecí v rôznych častiach spoločnosti a jeho sietí môže zlepšiť digitalizáciu procesov, čo môže zasa pomôcť pri znižovaní nákladov. Údaje sú presnejšie a rozhodnutia sú informovanejšie. Celková efektivita organizácie sa teda zvyšuje míľovými krokmi.

Údaje zbierajú senzory, nie ľudia, vozidlá je možné viesť najkratšou cestou a drony možno použiť nad ropnými poliami na identifikáciu problémov s potrubím alebo vybavením v teréne.

Záver

Internet vecí ovplyvňuje takmer každú sféru ľudského života. Riadi a koordinuje viaceré procesy, vďaka ktorým môže fungovať svet a služby. Vďaka tomu sú služby precíznejšie a prepracovanejšie.

Článok je pripravený v spolupráci s Future Digital.

Značky: