O tom, že dodávatelia elektriny nám poskytujú zelenú energiu, počúvame už dávnejšie. Je ale dobre vedieť, čo presne to znamená a ako zelená je tá energia, ktorú naozaj spotrebovávame. Zelená energia totiž nie je vždy rovnaká.

Prvý stupeň, ktorý sa na Slovensku momentálne najviac používa je založený na to, že predajca vám predá energiu, ku ktorej má nakúpené tzv. zelené certifikáty. Tento si predajca kupuje na burze, kde si ho kupuje a jeho momentálna predajná cena za MWh nie je tak vysoká v porovnaní s cenou samotnej energie. Takto si nakúpi certifikáty pre istý objem zelenej elektrickej energie a  tento objem potom predáva svojim klientom ako zelenú elektrickú energiu. Tá energia, ktorú predáva však pritom nemusela vzniknúť  z obnoviteľných zdrojov.

Druhý stupeň je taký, kedy predajca nakupuje elektrickú energiu vytvorenú z obnoviteľných zdrojov – solárna, veterná energia a pod. Vtedy je istota, že predajca predáva energiu, ktorá naozaj vznikla z obnoviteľných zdrojov, Neznamená to však, že tá elektrická energia, ktorú predáva musí byť v tom istom čase aj vyrobená z obnoviteľných zdrojov. Inými slovami predajca môže nakúpiť zelenú energiu na začiatku týždňa ale vám pri deklarovaní dodávky zelenej energie môže predať na konci týždňa, kedy už pomery môžu byť iné. Takýto časový slot existuje. Celkový objem nakúpenej elektrickej energie vytvorenej z obnoviteľných zdrojov a celkový objem deklarovanej zelenej energie teda sedí, ale nie je istota, že vy ako konečný spotrebiteľ máte naozaj takto vytvorenú elektrickú energiu. V tomto stupni je napr. firma Google.

Najvyšší tretí stupeň potom znamená, že predajca energie garantuje, že kedykoľvek konečný spotrebiteľ používa energiu, tá je vytvorená z obnoviteľných zdrojov. K tomuto stavu označenému ako 24/7 green sa len budeme približovať. Je to trochu beh na dlhú trať.

 

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.