Reklamovať tovar alebo služby nie je nič neobvyklé. Často to ale končí tým, že neviete nájsť účtenku od daného produktu alebo z realizovanej služby. Aj keď si ich odkladáte, práve táto tam nie je.

Tak sa aj často vzdáme vybavovania reklamácie kvôli zatúlanej účtenke. Možno to neviete, ale účtenka nie je nevyhnutná na podanie a úspešné vybavenie reklamácie . Ešte pripomeňme, že odfotiť si bloček do mobilu je celkom dobrý zvyk a navyše, existujú programy, ktoré ich bez problémov rozpoznajú a zaradia rovno do účtovníctva. Odfotený bloček vám navyše po čase nevybledne, na rozdiel od toho skutočného.

Absencia papierovej účtenky však nie je automaticky dôvodom na neprijatie reklamácie. „Spotrebitelia si veľakrát myslia, že bez papierovej účtenky nemajú možnosť reklamáciu podať. Bohužiaľ, niektorí podnikatelia túto neznalosť využívajú a prijatie reklamácie podmieňujú papierovou účtenkou. Spotrebiteľ však má možnosť preukázať nákup či čerpanie služby prostredníctvom množstva ďalších spôsobov. Pri uplatňovaní reklamácie totiž stačí preukázať, že u podnikateľa tovar zakúpil,“ upozorňuje Eduarda Hekšová, riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest.

Ako sa dá preukázať nákup alebo čerpanie služby u podnikateľa ?

Ľudia si prezieravo fotia účtenky do telefónu pre prípad straty či neskoršej nečitateľnosti papierovej účtenky. Pokiaľ následne elektronickú kópiu papierovej účtenky predložíte podnikateľovi, podnikateľ musí tento doklad na reklamáciu akceptovať. Fyzickú účtenku môžete po nákupe jednoducho odfotiť, dať jej názov a originál účtenky s pokojným svedomím zahodiť.

Ak platíte za tovar či službu bezhotovostne, teda platobnou kartou alebo prevodom, je možné ako doklad použiť bankový výpis, kde je uvedený názov obchodníka, dátum nákupu a čiastka, ktorú ste zaplatili. Tento krok môžete urobiť jednoducho dohľadaním vo výpise internetového bankovníctva. Pre dobrého predajcu by v takom prípade nemal byť problém dohľadať účtenku v jeho evidenčnom systéme.

Pokiaľ platíte v hotovosti a nemáte ani papierovú ani elektronickú podobu účtenky, situácia stále nie je stratená. „Spotrebiteľ môže nákup tovaru preukázať napr. originálnym obalom tovaru alebo unikátnosťou tovaru, ktorý nikto iný nepredáva – typicky môže ísť o produkt nejakej autorskej tvorby,” dodáva Eduarda Hekšová. Tento spôsob dokazovania však najskôr bude nutné doplniť ďalšími prostriedkami, pretože ním možno preukázať nákup konkrétneho tovaru, ale nie dátum nákupu, teda treba overiť trvanie záruky. V krajnom prípade, ak by spor o reklamácii dospel až k súdnemu konaniu, je možné preukázať kúpu svedeckou výpoveďou.

Je teda potrebné pamätať na časovo obmedzenú zodpovednosť za chyby – je tak nutné preukázať, kedy sa nákup tovaru či čerpanie služby uskutočnilo.

Účtenky z druhej ruky?

Mnoho spotrebiteľov rado nakupuje tovar z druhej ruky­ – je to výhodné aj ekologické. V takom prípade niekedy dostanete účtenku od pôvodného vlastníka, ktorá potvrdzuje, že je tovar ešte v záruke. Pokiaľ však potrebujete takýto tovar z druhej ruky reklamovať, môžete naraziť na situáciu, keď podnikateľ reklamáciu neprijme. Spotrebiteľa môže prekvapiť tvrdením, že s novým majiteľom tovaru nemá žiadny právny vzťah. A žiaľ, je to pravda. Práva reklamácie sú totiž viazané ku kúpnej zmluve, ktorú však predajca uzavrel s pôvodným vlastníkom a nie s vami.

Riešenie takejto situácie je jednoduché. Pri kúpe tovaru z druhej ruky je vhodné spísať jednoduchú dohodu o postúpení práv z reklamačného plnenia (postúpenie pohľadávky). V postúpení práv z takéhoto plnenia vlastník vyhlasuje, že všetky súčasné i budúce práva postupuje na nového vlastníka tovaru. Pravda je tiež taká, že po predložení účtenky od takéhoto tovaru nikto vašu identitu neoveruje.

Zdroje: vlastné, dTest

Prečítajte si tiež

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.