Ako je to s využívaním cloudu na Slovensku?

0

Slováci sú optimisti, keď príde na podnikanie. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Microsoft, ktorý uskutočnila medzi malými a stredne veľkými podnikmi (MSP). Až 66 % z nich vidí svoju budúcnosť pozitívne. Viac ako tretina firiem pritom vníma rast a úspech cez každoročné vyššie zisky.

Prieskum odhalil, že až 66 % Slovákov vidí budúcnosť svojej firmy pozitívne, pričom v Českej republike je to len 41 % opýtaných. V porovnaní s inými krajinami sme však skončili až na 8. mieste a najväčšími optimistami v Európe sú Holanďania (79 %) a tesne za nimi skončili Rumuni (78 %). Naopak, najväčší skeptici sú Gréci (70 % nepociťuje istotu) a Turci (39 %).

Dorazila technologická revolúcia aj do slovenských podnikov?

Vo svete, kde sa zákazníci po inováciách dopytujú sami a nútia firmy viac držať krok s dobou a prinášať nové služby a riešenia, je otázka využitia technológií aj v malých a stredne veľkých podnikoch zásadná. To, že do IT investuje firma príliš málo si myslí 43 % respondentov zo Slovenska, naopak len 6 % si myslí, že firma investuje priveľa. V nadchádzajúcom roku plánuje investovať do IT tretina slovenských firiem.

 

Z prieskumu vyplynulo, že na Slovensku pracuje viac ako dve tretiny zamestnancov so starým zariadením (36 % s 3-5 ročným a rovnaké percento s ešte starším). Iba pätina 21 % používa nové zariadenie (menej ako 2 roky). V porovnaní s Európou, kde majú novšie zariadenia k dispozícii 3 z 10 respondentov a naopak zariadenia staršie ako 5 rokov iba necelá pätina, sme pozadu. Vývoj na poli technológií sa hýbe dopredu míľovými krokmi, no odborníci upozorňujú, že nie je veľký rozdiel medzi počítačovým a vozovým parkom.

Digitálna transformácia očami slovenských firiem

Čo vlastne pre firmy znamená digitálna transformácia? Z odpovedí vyplynulo, že pre takmer polovicu slovenských firiem je to stále ešte najmä zmena papierovej komunikácie na digitálnu (46 % slovenských firiem oproti 39 % európskym). V európskom meradle už dominuje snaha o automatizáciu procesov ako digitalizácia riadenia vzťahov so zákazníkmi, používanie účtovných aplikácií či aplikácií na skladové zásoby a analýzu obchodných dát (50 % európskych firiem oproti 47 % slovenským). Pre štvrtinu firiem je digitalizácia spojená s možnosťou zamestnancov pracovať odkiaľkoľvek (24 %).  

Čoho sa firmy obávajú v súvislosti s technológiami?

Pocit, že nedokážu zabezpečiť hladké fungovanie všetkých svojich technológií majú 3 z 10 slovenských firiem. Takmer polovica sa bojí bezpečnostných rizík – straty dát (28 %) či hackerského útoku (18 %). Necelá štvrtina firiem sa obáva nutnosti investovať do technológií stále viac a pätina podnikov zmieňuje technologický náskok konkurencie a prílišnú závislosť na technológiách.

 

Žiadnu cloudovú službu dosiaľ nevyužíva iba 19 % firiem na Slovensku. Slovenské podniky v tomto ohľade nijako nezaostávajú – v európskom priemere uviedla štvrtina (26 %) respondentov, že s cloudom zatiaľ nemajú skúsenosť. Najčastejšie využívané cloudové služby v slovenských malých a stredne veľkých firmách sú nástroje od Microsoftu (Office 365, Azure či Onedrive) – používa ich viac ako polovica firiem (53 %).

Online prieskum sa uskutočnil naprieč 19 krajinami na vzorke 13000 respondentov v decembri 2016 – januári 2017. Zloženie respondentov predstavovalo 47 % žien, 53 % mužov. Až 70 % respondentov bolo v produktívnom veku 25 – 54 rokov.

Značky:

O autorovi

Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií a tiež videoreportáží. Snažím sa byť na každej lepšej tlačovke či už na Slovensku alebo v zahraničí. Mám rád fotografovanie a tiež cestovanie.

Pridaj komentár