Slovo selfie sa už stalo súčasťou slovenského jazyka a väčšina Slovákov mu už rozumie. Ale sú tu snahy o – povedzme – jeho poslovenčenie, videl som výrazy „spakrukyfoť“ alebo „odfotieľka“, čo znie zvláštne. Možno najprijateľnejší výraz je autoportrét. Ako sa má teda správne označovať fotka autora realizovaná predným fotoaparátom na mobile?

Odpovedá Sibyla Mislovičová:
S novými technológiami sa do nášho jazyka dostávajú cudzie slová, ktoré si hľadajú miesto v  slovnej zásobe slovenčiny. Slovo selfie pochádzajúce z anglického jazyka sa rozšírilo veľmi rýchlo najmä prostredníctvom sociálnych sietí, kde sa stalo populárnym zverejňovanie autoportrétov vytvorených „múdrymi“ mobilnými telefónmi, ktoré poskytujú možnosť odfotiť sa pomocou predného fotoaparátu. Práve v rámci rozličných výziev na sociálnych sieťach, blogoch či v médiách je dnes populárne hľadať domáce ekvivalenty k novým cudzím slovám. V poslednom čase sa veľmi spopularizovalo slovo selfie, najmä v rozličných médiách sa opakovane „pretriasa“ možnosť nahradiť ho domácim slovom. Používatelia jazyka preň vymysleli všelijaké možné ekvivalenty, ktoré sú umelo vytvorené, a je málo pravdepodobné, že by sa všeobecne rozšírili, i keď moc sociálnych sietí je v tomto smere naozaj nevídaná. Ľudia aktívni v tomto spôsobe komunikácie sa dozvedia o všetkom v rekordnom čase. A čo „olajkujú“, má šancu na život. Tak sa zrejme objavilo aj slovo svojka ako potenciálny ekvivalent anglického slova selfie. Ešte tak pred rokom som tvrdila, že je málo pravdepodobné, že sa rozšíri, no keď si dnes toto slovo zadáte do internetového vyhľadávača, jeho výskyt je prekvapujúci. To znamená, že budúcnosť ukáže, či sa aj niektoré z tých umelo vytvorených slov neustáli v jazykovej praxi. Myslím si, že anglické slovo selfie si už napriek snahám o hľadanie domáceho ekvivalentu našlo svoje miesto v našej slovnej zásobe a zrejme sa v nej udrží aj popri niektorom zo slovenských ekvivalentov, teda aspoň dovtedy, kým sa tento spôsob fotografovania samého seba bude používať… Dôkazom zdomácňovania je napríklad štylisticky príznakové odvodené slovo selfíčko, ktoré na rozdiel od slova selfie možno skloňovať, čo je v slovenčine prirodzené. Samozrejme, kto nemá vôľu používať slovo vypožičané z angličtiny, môže si pomôcť tým, čo v našom jazyku funguje už dávno, a to spojením vlastný portrét alebo výrazom autoportrét.

Sibyla Mislovičová, foto: Ramon Leško

Sibyla Mislovičová, foto: Ramon Leško

Značky: