Aj opäť tu máme nový diel obľúbeného jazykového okienka s pani Sibylou Mislovičovou z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra.

TOUCHIT: Naša otázka sa týka slova smart, ktoré sa dnes už viaže k všeličomu: Smartfón, to už je normálne, smarthodinky intuitívne píšeme spolu, ale ako s ostatnými spojeniami? Smart mesto, zariadenie, auto, budova, domácnosť, chladnička, televízor… Spolu či oddelene? Alebo ich treba nahrádzať vždy slovom inteligentný?

S.M.: Pri anglickom slove smart nájdeme v prekladových slovníkoch viacero slovenských ekvivalentov, a to rýchly, pohotový, moderný, inteligentný, bystrý, módny, elegantný a ešte dosť ďalších. V súvislosti s modernými technickými zariadeniami, ktoré majú funkciu či charakteristiku smart, sa v slovenskom prostredí asi najčastejšie využívajú prídavné mená inteligentnýchytrý. I keď prídavné meno chytrý mnohí používatelia vnímajú predovšetkým vo význame „rýchly“, aj v slovenčine je spisovné vo význame „dôvtipný, bystrý, vynachádzavý“. Pokojne možno teda povedať, že máme inteligentný či chytrý telefón, ale najčastejšie sa tento druh telefónu aj tak označuje smartfón (čo je zdomácnená podoba anglického výrazu smartphone). Podobne ako mobily, stali sa „smart“ (inteligentnými) aj televízory, ktoré majú čoraz viac funkcií a umožňujú používanie viacerých užitočných internetových aplikácií. A zariadení s touto funkciou pribúda. Ako uvádzate, aj mestá také môžu byť…

Slovo smart sa udomácňuje aj v našej slovnej zásobe popri už spomínaných prekladoch. Funguje ako prvá časť zložených výrazov, zatiaľ je frekventované najmä slovo smartfón, ale čoraz častejšie sa používa samostatne ako nesklonné prídavné meno, napr. v spojeniach smart televízor, smart hodinky, smart zariadenie, smart produkty, smart funkcie a pod. (vo funkcii zhodného prívlastku), alebo v spojeniach typu tento televízor je smart a pod. Samozrejme, ako ste uviedli, tieto spojenia možno písať aj spolu ako zložené slová, napr. smarthodinky, smartzariadenie, i keď v jazykovej praxi sú v súčasnosti skôr ojedinelé.

Zaregistrovali sme aj podobu sklonného prídavného mena smartový, napr. v spojeniach smartový teplomer, smartový televízor.

Na záver azda len konštatovanie, že je na používateľovi, či sa rozhodne použiť výraz smart, alebo uprednostní niektorý zo slovenských ekvivalentov. A budúcnosť ukáže, čo všetko ešte bude smart…

Tento článok vyšiel aj v tlačenom aprílovom vydaní TOUCHIT č. 4/2017, preto sa niektoré skutočnosti uvedené v článku, môžu odlišovať oproti aktuálnemu dátumu publikovania.