Popularita umelej inteligencie (AI) neustále rastie. V súčasnosti sú možnosti AI a jej využitia široké a naďalej pribúdajú. Aktuálnym trendom je aplikovanie možností AI vo verejnom sektore, keďže dokáže zjednodušiť, zrýchliť a skvalitniť služby verejnej správy.

Počiatky umelej inteligencie siahajú až do 50-tych rokov minulého storočia. Skutočný rozmach však AI zažíva po predstavení ChatGPT, jazykového modelu na princípe strojového učenia. Aktuálne sa stále častejšie skloňuje využitie AI v štátnej správe, kde dokáže v mnohom odbremeniť samotných úradníkov, ale aj občanov.

Umelá inteligencia môže byť vo verejnej správe využitá na rôzne účely. V oblasti vedúcich pozícií dokáže AI pomôcť s so zhrnutím dokumentov a organizáciou kalendára. Pri verejných zákazkách je AI schopná pomôcť s prípravou zadávacej dokumentácie. V oblasti bezpečnosti posilní kyberbezpečnosť a analyzuje dlhodobé javy. V komunikácii a PR dokáže analyzovať sentiment a pripravovať tlačové výstupy. V spisovej službe a archíve roztriedi dokumenty na podateľni a inteligentne vyhľadáva.

Pre všetky časti úradu dokáže AI urobiť zápis zo schôdzok, rýchlo zhrnúť obsah schôdze, spravovať a organizovať čas v kalendároch, spravovať a riadiť úlohy a pripravovať odpovede na dotazy tretích strán. V personálnom oddelení môže fungovať ako asistent zamestnancov a pomáhať s adaptačným procesom a vzdelávaním. A v oblasti digitálnych služieb občanom môže fungovať ako asistent (voicebot, chatbot).

Na Slovensku sa umelá inteligencia už úspešne uplatňuje v niektorých sférach verejnej správy a zároveň sa veľa diskutuje o možnostiach jej ďalšieho rozšírenia do ďalších oblastí verejnej správy.

Milan Ištván, prezident občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu (PPP) hovorí, že ich oslovil Microsoft, aby na túto tému usporiadali samostatné diskusné podujatie. Tu sa odprezentujú aktuálne možnosti využitia tejto technológie vo verejnom sektore.

Využívanie umelej inteligencie vo verejnej správe môže priniesť mnoho výhod, ktoré výrazne zefektívnia jej celkové fungovanie. Medzi tie najdôležitejšie patria:

  • Zlepšenie kvality služieb: Umelá inteligencia môže pomôcť zlepšiť kvalitu služieb poskytovaných občanom, napríklad v oblasti zdravotnej starostlivosti alebo verejnej dopravy alebo poskytovaním personalizovaných služieb na mieru pre každého. Môže tiež pomôcť pri poskytovaní informácií, vzdelávania alebo školení.
  • Úspora nákladov: Automatizáciou administratívnych postupov sa uvoľnia ľudské zdroje na dôležitejšie úlohy.
  • Zníženie chybovosti: Umelá inteligencia môže účinne bojovať proti ľudských chybám tým, že prevezme náročnú prácu spojenú s rozborom a analýzou obrovských dát.
  • Optimalizácia rozhodovania: Vďaka umelej inteligencii sa môže zvýšiť kapacita verejnej správy efektívne využívať analytické dáta pre kvalitnejšie rozhodnutia.
  • Zlepšenie zdieľania údajov: Zlepšenie zdieľanie údajov medzi inštitúciami verejnej správy

Podľa štátneho tajomníka ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Ivana Ivančina, že do roku 2030 umelá inteligencia pomôže zvýšiť svetové HDP o 14 % a to vďaka vyššej produktivite práce a automatizácií procesov. Vládne inštitúcie často spracovávajú veľké množstvo formulárov a dokumentov. Pomocou AI sa dajú tieto procesy automatizovať a podporiť tak rýchlosť v rozhodovaní. Zároveň AI integrovaná do webových portálov, ktoré by ponúkali interaktívne služby, ako napríklad výpočet daňovej povinnosti, dôchodkov alebo sociálnych dávok.

Umelá inteligencia disponuje potenciálom asistovať v širokom spektre úloh, od jednoduchých až po tie najkomplexnejšie. V zdravotníctve môže prispievať k záchrane životov prostredníctvom analýzy a porovnávania CT a RTG snímok, zatiaľ čo v kanceláriách dokáže efektívne optimalizovať pracovné procesy. Na tento účel uviedla spoločnosť Microsoft produkt založený na ChatGPT, nazývaný Copilot. Tento kancelársky asistent je navrhnutý tak, aby slúžil ako pomocník v každodennej práci.

Pri využívaní umelej inteligencie je potrebné dbať na etické normy a zásady ochrany súkromia. Všetky použité AI systémy by mali byť transparentné, spravodlivé a bezpečné. V tomto kontexte je dôležitá aj edukácia občanov o výhodách a rizikách spojených s používaním AI. Toto všetko sú kľúčové aspekty pri diskusii o budúcnosti využívania umelej inteligencie vo verejnej správe.

Zdroje: Microsoft, vlastné

Prečítajte si tiež

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.