Za účasti prezidenta SR, pána Andreja Kisku otvorila spoločnosť ESET svoje výskumné centrum na Fakulte informatiky a informačných technológií v Bratislave. Podrobne sme o tejto udalosti písali v našom článku. My sme sa s našou kamerou zaujímali o to, aké sú plány a ciele tohto centra, ako je vybavené a čo môžu študenti od neho očakávať. Zaznamenali sme aj časť prejavu prezidenta SR, ktorý je absolventom bývalej Elektrotechnickej fakulty STU v Bratislave, pričom hovoril o význame tohto centra prakticky pre celé Slovensko. Naše otázky sme potom smerovali generálnemu riaditeľovi firmy ESET, Richardovi Markovi a riaditeľovi výskumu a vývoja, Jurajovi Malchovi, Viac v našom videu.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.