Zaujímavé riešenie cyklodopravy na Slovensku je spoločný projekt Strojníckej fakulty STU a spoločností Powermode, Švec Group a združenia Inovato. Predstavili špeciálne panely z recyklovaných materiálov na transformáciu nevyužívaných železničných tratí na cyklotrasy.

 Špeciálne panely tzv. Trailpanely sú riešením, ako zmeniť nevyužívané železničné trate na cyklotrasy, turistické chodníky či zásobovacie cesty, bez potreby odstránenia starých koľají. Podnetov na spoločnú aktivitu v oblasti cyklodopravy je mnoho.Výstavba cyklotrás klasickým spôsobom je časovo aj finančne náročná záležitosť.

Detail riešenia

Na Slovensku jednoznačne chýba dostatok bezpečných cyklotrás pre cyklistov mimo frekventovaných ciest. Jedným z faktorov je aj to, že automobilová doprava sa zhusťuje a zvyšuje sa znečistenie ovzdušia. Keďže panely sú vyrobené z recyklovaných materiálov, riešia aj problém s neustále rastúcim odpadom, ktorí sa hromadí na skládkach.

V prípade potreby obnovenia pôvodnej funkcie železničnej trate, je možné panely ľahko demontovať. Panely by mali disponovať dokonca protihlukovými vlastnosťami. Mali by mať protišmykový a vodonepriepustný povrch. Na Slovensku pritom existuje veľa opustených železničných tratí, ktoré by bolo možné podobným spôsobom transformovať. 

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.