MONETA Money Bank je vedúcou českou bankou na trhu spotrebiteľského financovania a rozvíjajúcou sa bankou v segmente malého a stredného podnikania v Českej republike s pevnou pozíciou v oblasti spotrebiteľských úverov a rastom mimo iného aj v oblasti úverov pre živnostníkov. Banka financuje aj automobily, stroje a ďalšiu techniku.

MONETA Money Bank je dlhodobo aj jednou z najväčších spoločností obchodovaných na Burze cenných papierov Praha (BCPP), kam vstúpila v máji roku 2016.

Výzva

Spoločnosť MONETA Money Bank pre časť svojich potrieb využíva súbor cloudových služieb M365, ktorý poskytuje firma Microsoft na bázi predplatného. Ide predovšetkým o prevádzku elektronickej komunikácie, platformy Sharepoint online a kolaboračného nástroja MS Teams.

Vzhľadom k tomu, že sa ako banková inštitúcia pohybuje pod regulačným rámcom, potrebovala splniť podmienku zachovania zálohy svojich digitálnych cloudových operácii v technológiách, ktoré bude mať pod svojou správou a kontrolou vo vlastných dátových centrách.

Získajte aj vy bezplatné poradenstvo od odborníkov Synology k vašim firemným výzvam!

Cieľom bolo splniť nie len požiadavky regulátora, ale aj vlastné veľmi prísne nároky na zabezpečenie dát, ktoré si dávajú za cieľ ukladať zálohy nielen lokálne, ale zároveň aj na viacerých geografických lokalitách.

Pred spoločnosťou teda stála výzva preniesť z cloudu do lokálneho úložiska, uchovať a mať pripravené k obnove niekoľko tisíc používateľských účtov v M365. Zálohy spočívajúce predovšetkým v zálohe mailových schránok používateľom a ich osobných súborových zložiek na OneDrive. Celé zálohované prostredie pojme až 100 TB dát.

Riešenie

Po zvážení rôznych variant zálohovania, ktoré sú na trhu dostupné, bolo riešenie Active Backup Suite od firmy Synology v spojení s NAS vyhodnotené ako najoptimálnejšie pre svoju jednoduchosť nasadenia, licenčnú politiku, odolnosť a robustnosť s možnosťou jednoduchého rozšírenia do niekoľkých dátových centier.

Vzhľadom k počtu zálohovaných účtov bol zvolený najvyšší model z ponuky výrobcu Synology.

Fyzicky ide o inštaláciu dvoch výkonných a vysoko škálovateľných boxov NAS Synology SA3600, každý osadený desiatimi pevnými diskami Synology HAS6300-16T SAS. Zariadenie SA3600 je vybavené 12-jadrovým procesorom s podporou vysokorýchlostnej siete, vďaka čomu je jeho sekvenčná priepustnosť cez 5 561 MB/s.

„Ponuka Synology bola vyhodnotená ako najkvalitnejšia vzhľadom k jednoduchosti nasadenia, licenčnej politike, odolnosti a robustnosti s možnosťou jednoduchého rozšírenia do niekoľkých dátových centier. Vďaka znalosti operačného systému DSM z iných produktových nasadení Synology sme mohli systém kvalifikovane sprevádzkovať vo veľmi krátkom čase s využitím interných ľudských zdrojov,“ uviedol Ing. Karel Sekot, Private Cloud manažér.

Zdroj: Synology

Architektúra riešenia

Každý z boxov bude v inej lokalite a dáta sa medzi nimi budú replikovať natívnymi prostriedkami NAS. Jedne z boxov bude zvolený ako aktívny a zálohy budú ukladané primárne naň s tým, že sa na druhý box budú ukladať replikácie záloh. Vzhľadom k zvolenej architektúra môže rolu primárneho backup serveru plnohodnotnej prebrať druhý box v prípade odstávky či poruchy primárneho NAS.

Zdroj: Synology

Výhody

Proof of concept

Správnosť rozhodnutia bola overená počas POC, kedy bol výrobcom bezplatne zapožičaný identický model, ktorý bol zamýšľaný na kúpu. Počas POC bolo overené, že navrhnutý koncept je plne funkčný a spĺňa náročné požiadavky banky.

Jednoduchosť nasadenia

Vďaka tomu, že všetky zariadenia Synology používajú rovnaký operačný systém DSM, je zvládnutie aj enterprise systému akým je SA3600 ľahké pre každého, kto sa už s DSM zoznámil v inom produkte. Doba na zaškolenie administrátorov a náklady na školenie tak boli redukované na minimum.

Súčasťou DSM už boli pri implementácii využité tieto služby:

  • Služba Active Backup for Microsoft 365 chrániaca osobné a zdieľané dáta v účtoch a poštových schránkach Microsoft. Nové používateľské účty sú chránené automaticky.
  • Služba Snapshot Replication vytvárajúca a ukladajúca takmer okamžite sekundárne kópie zálohovaných dát do iných systémov Synology, čo zvyšuje mieru redundancie.

Článok bol uverejnený v rámci spolupráce.

Prečítajte si aj: