Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Dovolenková sezóna prináša aj zvýšený ruch na cestách. Ak sa vám stala poistná udalosť, poradíme kroky, ako ju zvládnuť, kedy volať políciu a čo zdokumentovať.

Aj cesta na vytúženú dovolenka sa môžu zmeniť na minúty hrôzy v prípade, že dôjde k poistnej udalosti. „Samozrejme, prvoradé je jazdiť tak, aby k poistnej udalosti vôbec nedošlo. Teda prispôsobiť jazdu stavu vozovky, predvídať situáciu na ceste, nejsť do rizika, kontrolovať rýchlosť, rešpektovať dopravné značenie, šoférovať bez použitia alkoholu, používať bezpečnostný pás, v prípade potreby hands free zariadenia, nerozptyľovať svoju pozornosť počas jazdy a podobne,“ hovorí Vladimír Guštafik, Head of Operations Services Business Lease Slovakia. Spoločnosť je poskytovateľom komplexnej mobility vrátane operatívneho lízingu pre fyzické aj právnické osoby. Ak k poistnej udalosti napriek tomu dôjde, často aj bez vášho zavinenia, odborník radí, ako zvládať základné situácie.

Konajte rozvážne

Panika určite nikomu nepomôže. Ak počas cesty dôjde k poistnej udalosti, snažte sa zachovať rozvahu. „V prvom rade je potrebné sa ubezpečiť, či nie je ohrozený život. Vtedy treba okamžite poskytnúť prvú pomoc a volať záchrannú službu,“ konštatuje Vladimír Guštafik. Na všetkých vozidlách vyrobených od marca 2018 sa dokonca pri vnútornom spätnom zrkadle nachádza takzvané SOS tlačidlo systému e-Call, ktorého zatlačením ste priamo spojení s tiesňovou linkou, kde vám okamžite vedia poskytnúť pomoc, a ak je to nutné zorganizovať všetky záchranné zložky. Je dôležité, aby ste mali kontakty, vrátane asistenčnej služby, vždy na dosah. Každá poisťovňa tiež v rámci havarijného poistenia poskytuje aj asistenčnú službu, jej rozsah závisí, samozrejme, od podmienok poistenia. Je preto dôležité sa na to pri uzatváraní havarijného poistenia sústrediť. „Kvalitná lízingová spoločnosť tiež v rámci služieb klientom poskytuje aj vlastnú cestnú asistenciu respektíve odtiahnutie vozidla alebo náhradné vozidlo, a to nonstop, aj počas sviatkov, na Slovensku aj v Európe,“ podotýka odborník Business Lease Slovakia. Pomocou sú aj kontakty na slovenský konzulárny úrad v krajine, kde k poistnej udalosti došlo. Kým príde pomoc, vedia poradiť, čo oceníte, najmä ak sa neviete dohovoriť cudzím jazykom.

Priebeh nehody zdokumentujte

Táto rada je veľmi dôležitá najmä kvôli riešeniu poistnej udalosti a požiadavke o poistné plnenie zo strany poisťovne. Priebeh poistnej udalosti riadne zdokumentujte bez ohľadu, či došlo len k škodám na vozidle, resp. či privoláte políciu. „Odporúčame nosiť v aute aj formulár Záznam o nehode. Jeho vyplnenie následne uľahčí celý vybavovací proces s poisťovňou. V prípade operatívneho lízingu tiež odporúčame klientom zdokumentovať udalosť, no následne už celý vybavovací proces s poisťovňou zabezpečuje lízingová spoločnosť,“ dodáva Vladimír Guštafik. Ak nemôžete na mieste spísať záznam o nehode, poznačte si všetky údaje vinníka a spravte základnú fotodokumentáciu nehody. Pri cestách do zahraničia sú na zváženie aj pripoistenia, napríklad právnej pomoci, ak by vám zobrali doklady a podobne.

Volať či nevolať políciu?

Od 1. júla nastávajú v Zákone o cestnej premávke zmeny a týkajú sa práve dôvodov, kedy  k poistnej udalosti volať políciu. Doposiaľ nebolo povinné volať políciu v prípade, ak výška škody na vozidle či majetku neprekročila 4000 eur, účastníci sa dohodli na vinníkovi, nikto nebol zranený ani usmrtený, nedošlo k úniku nebezpečných vecí a žiadny z účastníkov nebol pod vplyvom omamných látok. Po novom sa mení definícia škodovej udalosti a dopravnej nehody. Ak dôjde len k hmotnej škode bez ohľadu na jej výšku, pôjde o škodovú udalosť bez povinnosti volať políciu. Musí však zároveň platiť, že nedošlo k poraneniu či usmrteniu niektorého z účastníkov poistnej udalosti, účastníci sa dohodli na zavinení a vypísali spolu tlačivo na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody. „V prípade stretu so zverou však nestačí priebeh len zdokumentovať. Povinnosťou vodiča je vždy privolať aj políciu. A to bez ohľadu na výšku škody a bez ohľadu na to, či je vozidlo v osobnom vlastníctve alebo na operatívny lízing,” upozorňuje Vladimír Guštafik.

Krádež batožiny či auta

Cestu na dovolenku, resp. aj samotný pobyt, môže znepríjemniť krádež batožiny, resp. celého auta. Aj tu je dôležité celú udalosť riadne zdokumentovať. Poisťovňu bude zaujímať, ako bolo vozidlo voči krádeži zabezpečené. Štandardným zabezpečením auta dodávaným sériovo u všetkých nových vozidiel je elektronický imobilizér. Toto základné zabezpečenie je u väčšiny poisťovní postačujúce v priemere do limitu hodnoty nového vozidla, teda okolo 20 000 eur. Tento limit sa však u poisťovní môže odlišovať. Pre drahšie vozidlá poisťovne zvyčajne vyžadujú dodatočné zabezpečenie vozidla voči krádeži a na výber má klient najčastejšie z troch možností – alarm s plávajúcim kódom alebo mechanické zabezpečenie riadiacej páky pevne spojené s karosériou vozidla, prípadne vyhľadávací systém na báze GPS. Pozor však, krádež vecí, ktoré nie sú v batožinovom priestore, ale viditeľne a voľne pohodené vo vozidle, ako aj škody spôsobené na elektronických prístrojoch, ktoré nie sú pevne spojené s vozidlom, patria medzi výluky z poistného plnenia.

Prehryznuté káble

Dovolenku najmä v horách môže pokaziť aj ďalšia nemilá udalosť. Prehryznutie kábla hlodavcami. Kým stret so zverou je poistná udalosť, poškodenie elektroinštalácie hlodavcami je momentálne vo väčšine poistných podmienok vylúčené. Ak vám teda hlodavce prehryzú káble, poisťovňa vám poistné plnenie neposkytne.

Rada na záver: Krytie zmierni následky

Havarijné poistenie vám do veľkej miery pomáha zmierniť následky poistnej udalosti a určite má zmysel. „Kvalitné havarijné poistenie kryje aj škody vzniknuté neznámym vozidlom alebo osobou. A to nielen pri strete s iným vozidlom či vecou počas jazdy, ale môže sa tak stať pokojne pri parkovaní alebo cúvaní na parkovisku, poškodení pri vykradnutí vozidla alebo jeho krádeži, pri živelných udalostiach, pri páde vetvy či stromu na vozidlo,“ vypočítava Vladimír Guštafik. Výber poistenia je preto dôležitý.

Pri výbere havarijného poistenia si určite preverte renomé danej poisťovne a referencie. Skôr ako na cenník sa pozerajte aj na kvalitu jej asistenčných služieb. Teda, či v prípade nehody alebo poruchy vozidla zabezpečí jeho odtiahnutie, posádke návrat domov alebo pokračovanie v ceste, náhradné vozidlo a podobne,“ vysvetľuje. Obdobne sa zaujímajte o rýchlosť odškodnenia zo strany poisťovne. V prípade, ak by ste napríklad využívali operatívny lízing, mnohé, najmä administratívne úkony riešenia poistnej udalosti s poisťovňou odpadajú, pretože ju za vás rieši lízingovka. V prípade havarijného poistenia je tiež dôležité si zistiť výluky, kedy vám poisťovňa môže krátiť plnenie, prípadne ho úplne odmietnuť. Havarijné poistenie si však obvykle vyžiada vašu spoluúčasť, a to do výšky dohodnutej v poistnej zmluve. Čím je vyššia cena poistky, tým je spoluúčasť nižšia, až nulová. V niektorých prípadoch sa dá spoluúčasť vďaka pripoisteniam znížiť na nulu – ide napríklad o pripoistenie poškodenia skla kamienkom počas jazdy. Kvalitné pripoistenie batožiny zase môže okrem krádeže batožiny z batožinového priestoru pokryť aj prípadnú krádež detskej autosedačky z vozidla. Ďalšie typy pripoistenia pomôžu napríklad aj v prípade úrazu posádky vo vozidle, v prípade právnej pomoci a podobne. V prípade totálnej škody vozidla poskytuje poisťovňa obvykle plnenie len do výšky trhovej ceny auta. Tá je však zvyčajne nižšia, než účtovná zostatková hodnota vozidla v čase poistnej udalosti. Rozdiel môže dosiahnuť aj tisícky eur a znáša ho klient poisťovne. „Pri operatívnom lízingu kryje finančnú stratu, teda rozdiel medzi účtovnou zostatkovou hodnotou vozidla v čase poistnej udalosti a trhovou cenou auta, poistenie GAP lease. Napríklad  Business Lease ho dáva automaticky k havarijnému poisteniu,“ podotýka Vladimír Guštafik.

Značky: