Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • V lete začnú DSS-ky presúvať majetok pasívnych sporiteľov v 2. pilieri z garantovaných do negarantovaných fondov
  • Aktívni sporitelia sa pre vstup do predvolenej investičnej stratégie musia rozhodnúť. Ak chcú, aby ich úspory presunuli postupne, termín majú do konca mája
  • Slovenská populácia starne, na dôchodok by sme si okrem 1. a 2. piliera mali budovať aj iné zdroje, napríklad dobrovoľné príspevky

Už v lete nás čaká začiatok veľkého presunu miliárd eur v 2. dôchodkovom pilieri. Každá z piatich dôchodkových správcovských spoločností začne postupne presúvať úspory svojich sporiteľov opačným smerom ako to bolo pred 10 rokmi, teda z garantovaných do negarantovaných fondov, podľa tzv. predvolenej investičnej stratégie (PIS).

PiS garantuje správny pomer úspor v každom veku

PIS predstavuje predvolený pomer úspor v garantovanom a indexovanom fonde podľa veku sporiteľa. „Vstupom do predvolenej investičnej stratégie budeme novému sporiteľovi do veku 50 rokov investovať všetky jeho úspory v indexovom fonde. Po dovŕšení 50 rokov ich začneme v indexovom akciovom fonde znižovať a presúvať o 4 % ročne do garantovaného fondu. Presun úspor existujúcich sporiteľov bude závisieť od ich veku. Ak má sporiteľ menej ako 54 rokov, do indexového fondu sa bude presúvať aj jeho majetok, pri sporiteľoch starších ako 54 rokov sa do indexového fondu budú presúvať len jeho nové príspevky,“ vysvetľuje predseda predstavenstva Allianz slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (ASDSS) Miroslav Kotov.

Pasívni automaticky, aktívni dobrovoľne

Vstup do PIS je automatický pre pasívnych sporiteľov. To sú tí, ktorých úspory boli v roku 2013 presunuté do garantovaného fondu a odvtedy nespravili žiadne rozhodnutie ohľadom svojich úspor v 2. pilieri. Z tejto povinnosti sa však môžu vyviazať žiadosťou vo svojej DSS-ke. Podľa M. Kotova v Allianz SDSS, ktorá spravuje úspory takmer pol milióna sporiteľov v hodnote približne 3,5 miliardy eur, niekoľko takýchto žiadostí už evidujú.

Pre aktívnych sporiteľov PIS povinná nie je, ale môžu sa pre ňu rozhodnúť. Vstup je jednoduchý, každý aktívny sporiteľ má túto možnosť vo svojom osobnom dôchodkovom konte v ASDSS už prednastavenú. M. Kotov odporúča vstup do PIS aj aktívnym sporiteľom. „Predvolená investičná stratégia predstavuje pre väčšinu sporiteľov ten najvhodnejší pomer sporenia vo fondoch podľa jeho aktuálneho veku. Navyše, jej prijatím mu DSS-ka bude úspory postupne presúvať z rizikovejších do konzervatívnejších fondov až do jeho odchodu do dôchodku, a tak sa nemusí o ich presuny a správny pomer starať sám,“ dopĺňa M. Kotov. Koniec mája je tak zásadný míľnik pre všetkých aktívnych sporiteľov. „Dovtedy sa musia rozhodnúť, pokiaľ chcú, aby ich úspory boli presúvané postupne počas 2,5 roka a nie naraz,“ upozorňuje M. Kotov.

Aktívni sporitelia by sa mali do konca mája rozhodnúť, či vstúpia do predvolenej investičnej stratégieBudovať aj alternatívne zdroje

Podľa najnovšej správy Allianz Global Pension Report 2023, ktorá porovnáva dôchodkové systémy sveta, patrí ten slovenský medzi menej udržateľné. Jedným z dôvodov je najmä rýchlo starnúca slovenská populácia spôsobená rýchlym a prudkým poklesom pôrodnosti po revolúcii. Podľa M. Kotova je preto nevyhnutné znižovať závislosť od vyplácaných dôchodkov z 1. piliera a zväčšovať podiel 2. piliera, ale tiež budovať si aj iné zdroje úspor, napríklad formou dobrovoľných príspevkov. „Dobrovoľné príspevky do 2. piliera sú momentálne najlacnejšou formou ako si sporiť na svoj budúci dôchodok. Navyše, od mája už nie je potrebné ich zmluvne dohodnúť a pri odchode do dôchodku si ich sporiteľ môže vybrať celé,“ uzatvára M. Kotov.

Značky: