Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Cestovná kancelária ALBANIA TRAVEL, s.r.o , ktorá má uzatvorené v UNIQA poisťovni poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie, dňa 24.7.2018 vo večerných hodinách informovala UNIQA poisťovňu o zámere vyhlásiť úpadok.

V prímorských strediskách v blízkosti Tirany sa v tom čase podľa našich informácií nachádzalo 84 klientov, ktorí práve čakali na odlet domov po ukončení dovolenky. Ďalších 86 klientov čakalo na letisku v Poprade, odkiaľ mali odletieť na ďalší zájazd do Albánska.

Aj keď úpadok cestovnej kancelárie zatiaľ nebol potvrdený rozhodnutím súdu, vzhľadom na tieto skutočnosti UNIQA poisťovňa prostredníctvom svojej asistenčnej služby okamžite kontaktovala cestovnú kanceláriu a v spolupráci s jej delegátkou od včerajška večera  koordinuje organizáciu prevozu klientov z Albánska na Slovensko. Keďže letecká spoločnosť zrušila plánovaný let z Albánska kvôli neuhradenej pohľadávke, klientom, ktorí mali včera odletieť, zabezpečila poisťovňa cez noc ubytovanie, za ktoré prevzala záruku. Aktuálne čakáme na potvrdenie času náhradného odletu, ktorý by sa mal uskutočniť ešte dnes, najneskôr zajtra.

Klientov, ktorí včera kvôli problémom cestovnej kancelárie neodcestovali na dovolenku z letiska v Poprade, prosíme, aby kontaktovali call centrum UNIQA poisťovne a individuálne nahlásili poistnú udalosť na čísle: 02/32 600 100. Pri nahlásení poistnej udalosti je potrebné predložiť:

  • vyplnený formulár hlásenia poistnej udalosti, ktorý nájdete na webovej stránke www.uniqa.sk
  • kópiu zmluvy o obstaraní zájazdu
  • doklad o zaplatení zájazdu

Dokumenty je následne potrebné poslať poštou na adresu UNIQA poisťovne: Krasovského 15, 851 01 Bratislava alebo mailom na adresu: poistovna@uniqa.sk. Klienti, ktorí na zaplatenú dovolenku  včera neodcestovali, si môžu nárokovať plnenie z poistenia zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie.

Značky: