Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Allianz pri určovaní výšky poistného berie do úvahy aj trhovú cenu nehnuteľnosti
  • Podpoistenie je najväčšou chybou pri poistení majetku, problémom pre klienta je najmä pri totálnej škode
  • V privátnom majetku riešila Allianz veľké požiare domov, jeden za 440-tisíc, ďalší za 161-tisíc eur

Vysoká inflácia, rast cien stavebných materiálov spôsobený výrazným nárastom cien základných komodít na svetových trhoch, rast cien nehnuteľností, ale aj klimatické zmeny a s nimi spojené živelné škody. To je aktuálna situácia na trhu, ktorá spôsobuje, že poistky mnohých majiteľov domov či bytov často nepokrývajú reálnu hodnotu poistenej nehnuteľnosti.

Úprava podľa vývoja cien na trhu

Allianz – Slovenská poisťovňa reaguje na túto situáciu a pristúpila k zmenám v indexácii majetkových poistných zmlúv. Indexáciu, ktorá je určitou formou ochrany pred infláciou, uplatňovala Allianz aj doteraz. Pri poistení budov zohľadňovala vývoj cien stavebných materiálov a prác, pri poistení domácností zas vychádzala z indexu cien tovarov a služieb. „Po novom pri určovaní výšky poistnej sumy pri poistení bytov berieme do úvahy aj vývoj cien na realitnom trhu,“ vysvetľuje viceprezident rezortu produktov Allianz Jozef Paška. V praxi to znamená, že odborníci Allianz sledujú, ako sa menia ceny nehnuteľností, ceny služieb remeselníkov (maliari, stolári, elektrikári), ale aj ceny zariadení v domácnosti (nábytok, elektronika). Aktuálne zistené ceny potom porovnávajú s cenami v predošlom roku. Ak došlo k výraznému nárastu cien, zohľadnia to v indexácii a výšku poistnej sumy primerane tomu upravia. „Chceme, aby majetok našich klientov bol chránený pred podpoistením a aby poistné sumy boli nastavené optimálne v každom čase. Vďaka indexácií je tak majetok automaticky krytý na aktuálne ceny, čo klienti ocenia najmä pri vzniku poistnej udalosti,“ dodáva J. Paška.

Hodnota nehnuteľnosti vs poistná suma

Podpoistenie je totiž podľa najväčšej poisťovne na trhu najčastejšou chybou pri poistení majetku, a to najmä pri starších poistných zmluvách, ktoré si klient neaktualizoval aj niekoľko rokov. Pri vzniku škody tak poisťovňa môže vyplatiť len pomernú časť vzniknutej škody a poistné plnenie zníži o percentuálny pomer medzi sumou, na ktorú je majetok poistený a sumou, na ktorú by mal byť v súčasnosti poistený. Napríklad nehnuteľnosť, ktorú si majiteľ pri kúpe poistil na 100-tisíc eur by po piatich rokoch na trhu stúpla na 110-tisíc eur. Ak by vznikla poistná udalosť a majiteľ by prišiel o byt, poisťovňa by mu mohla vyplatiť len 100-tisíc eur. Bez indexácie by tak prišiel o 10-tisíc eur.

Aktualizácia starých zmlúv

Náklady na škody na privátnom majetku medziročne stúpajú a stúpa aj výška priemernej škody. Za minulý rok Allianz prijala takmer 33-tisíc hlásení o škodách na domoch, bytoch a domácnostiach v celkovej hodnote 14,7 milióna eur. Riešila aj niekoľko fatálnych škôd, pri ktorých oheň pohltil celú nehnuteľnosť. V jednom prípade zhorel dom v hodnote 440-tisíc, v ďalšom škoda na dome presiahla 161-tisíc eur. „Pri vzniku poistnej udalosti posudzujeme každý prípad výpočtu poistného plnenia individuálne. V prípade plnenia rozpočtom vychádzame z aktuálnych cien stavebných materiálov a prác, ktoré pravidelne aktualizujeme. V prípade plnenia na základe predložených faktúr ceny porovnávame so špecializovanými stavebnými softvérmi na oceňovanie a tiež s trhom,“ upresňuje riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí Allianz Dárius Nógli. Pri škodách a najmä tých vysokých, ako je zničenie celého domu či bytu po požiari, výbuchu, či silnom prírodnom živle, je obzvlášť dôležité, aby poistná suma na zmluve zodpovedala reálnej hodnote majetku. Aj preto Allianz v roku 2020 pristúpila k prehodnocovaniu a aktualizovaniu všetkých privátnych majetkových poistných zmlúv uzatvorených pred rokom 2018. Klientom ponúka možnosť poistiť si všetok hnuteľný a nehnuteľný majetok a zodpovednosť v rámci moderného, jednoduchého a zrozumiteľného produktu Môj Domov.